37233

Az önálló Szlovák Köztársaság megalakulását csak a szlovákok 58 százaléka értékeli pozitívan, Csehszlovákia 20 évvel ezelőtti szétesését ma is csak a 45 százalékuk helyesli.

A Közéleti Kérdések Intézete által készített csehországi és szlovákiai közvélemény-kutatásból kiderült, hogy a legfontosabb kedvező nemzeti történelmi eseménynek az első Csehszlovák Köztársaság megalakulását tekinti a szlovákok 71 százaléka. Közel kétharmaduk, 63 százalékuk az 1989-es „gyengéd forradalmat“ értékeli kedvezőnek, 59 százalékuk pedig Szlovákia uniós csatlakozását tartja annak. Kedvező fordulatnak az önálló államot a nemzet történelmében 58 százalék látja.
A csehek esetében szintén legfontosabbnak számít az első Csehszlovák Köztársaság megalakulás és a gyengéd forradalom. Az önálló Csehország létrejöttét 46 százalékuk tartja kedvezőnek a nemzet életében, az ország EU-tagságát azonban csak a megkérdezettek 38 százaléka értékelte pozitívan.

A lekérdezést végző Focus, Közvélemény-kutató Központ (CVVM) és a CSTA Szociológia Intézete kérdéseire 1013 szlovák és 1212 cseh állampolgár válaszolt.

Felvidék.ma, ngyr