selye janos egyetem 3

2012. december 14-én a Selye János Egyetem Tanárképző karának Hallgatói Önkormányzata elnökválasztó küldöttgyűlést tartott.

A Selye János Egyetem Tanárképző kar megközelítőleg 1100 hallgatójának érdekképviseletét ellátó Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése előtt megmérettetett a kar magyar-történelem szakos hallgatója, az eddig ügyvezető elnöki teendőket ellátó Bc. Bugár Gergely, és Dobosi Victoria, a kar informatika-matematika szakos hallgatója, a kari HÖK kommunikációs alelnöke.
Miután mindketten felvázolták a két éves mandátum idejére szóló tervezetüket és válaszoltak a vita során felmerülő kérdésekre, a Küldöttgyűlés titkos szavazáson többségi szavazattal Bugár Gergelyt választotta a kari Hallgatói Önkormányzat élére.
Az ülés végén Valent Ákos, az SJE HÖK elnöke értékelte az újonnan választott kari elnök eddigi, ügyvezetőként elvégzett munkáját. Kiemelte a Komáromi Egyetemi Napok Bölcsész Napja szervezését, a kari olvasóterem fejlesztésében tett lépéseket és a novemberben megszervezésre került IV. Kari Napok a tudomány hetén rendezvénysorozat létrejötte körüli munkálatait egyaránt, majd gratulált és sok sikert kívánt a közös együttműködéshez a következő két évben. Reményét fejezte ki az iránt is, hogy a HÖK struktúrájának fejlesztésében és átalakulásában a Tanárképző kar hallgatói is aktívan részt tudnak majd vállalni Bugár Gergely vezetése alatt.
Az új elnök tisztsége az egyetemi HÖK elnökének írásos kinevezése kézhezvételével lép életbe.
A jelöltek munkatervei a http://portal.sjehok.org honlapon érhetők el.

SJE, Felvidék.ma