37046b

 Ógyallán, a Feszty-hét keretében emlékeztek meg arról, hogy hat évvel ezelőtt a város magyar tannyelvű alapiskolája hivatalosan is felvette Feszty Árpád nevét.

A névadó ünnepségre 2006. december 15-én, Feszty Árpád születésének 150. évfordulóján került sor. A Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda igazgatósága ebből az alkalomból egész héten át tartó rendezvénysorozatot szervezett.
Hétfőn a második adventi gyertya meggyújtása után került sor a Feszty Hét megnyitására és a program ismertetésére, valamint Zsapka Attila karácsonyi műsorára.
Kedden a „Feszty Kép” rajzkiállítás megnyitójára és a rajzverseny kiértékelésére került sor. Délután kézműves foglalkozásokon vettek részt a tanulók.
Szerdán rendezték meg a „Feszty nemzetközi műveltségi vetélkedőt.
Csütörtökön a sporté volt a főszerep. Ekkor rendezték meg a Feszty Cup” – kosárlabdatornát.
Pénteken került sor a Feszty-hét záróünnepélyére, amelyen megjelent a dél-komáromi Feszty Árpád Általános Iskola küldöttsége, Kiss Mária igazgató vezetésével, a Közös Iskolaügyi Hivatal képviselője, Kocskovics Gabriella, Czízyné Feszty Zsuzsanna, a Feszty család képviseletében, Basternák Ildikó városi képviselő, a Basternák László Polgári Társaság alelnöke, Vitéz Nagy János fafaragó, Flegel Erdélyi Tímea református, Szalay Gyula katolikus lelkészek és az iskola nyugalmazott pedagógusai.
Bevezetőben az iskola himnuszává választott felvidéki népdalt Pastorek Cynthia Éva énekelt, Jókai Lilla és Fejes Vivien előadását láthatták, majd Lacza Nóra igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket.
Lacza Nóra beszédében elmondta, az elmúlt évben az iskola első írásos emlékének 230. és a magyar tanítás újraindításának 60. évfordulójára emlékeztek. A mostani zárónapi műsor keretében pedig az elmúlt esztendő eseményeire emlékeztek, s bemutatták az iskola legeredményesebb tanulóit és pedagógusát.
Elsőként Petrás Mária és Bartalos Angelika összeállításukban az iskola történetére emlékeztek.
Dibusz János, az iskola igazgatója ünnepi beszédében elmondta, emlékezni, ünnepelni minden ember számára fontos, hogy érzelmileg gazdagabbak legyünk, hogy tudjuk mi a kötelességünk és hová tartozunk, hogy legyen célunk és jövőnk. Az emberi szeretet végtelen megnyilvánulása a közös ünneplés öröme.
A sok közös munka folyamán igyekeznek kialakítani az iskola egyediségéből adódó, egyedi arculatát és küldetésnyilatkozatot fogadtak el, amelyben leírták, tanulóik különböző szokásokkal, kultúrával és hagyományokkal rendelkeznek, ezért az iskola értéke és feladata az egységes sokszínű iskolai kultúra kialakítása, egymás elfogadása. Humánus, demokratikus, családis légkörben fejlesztik a tanulók képességeit, készségeit, tudását. Az iskola nyitott kapui lehetővé teszik a szülők számára a nevelési –oktatási folyamat személyes megfigyelését és a hatékony diák –pedagógus –szülő eredményes kapcsolat ápolását. Azt szeretnék elérni, hogy tanulóik száma egyre emelkedjen, folyamatosan kiegyenlítődjön a helyi konkurens iskola diáklétszámával. Továbbá azt, hogy diákjaik gyermekei is az ő iskolájukat válasszák.
A sikeres jövő érdekében a tanulóikat olyan képességekkel, készségekkel és jártasságokkal látják el, melyek segítik őket az önmegvalósításban, a sikeres továbbtanulásban, életük megélésében. Igyekeznek megfelelni az elvárásoknak, hogy a fejlődés szikráját lángra sikerül lobbantani a fejlődő gyermekek lelkében, ezzel méltóak lesznek az iskola, a város és Feszty Árpád hagyatékának. Tevékenységüket a partnerközpontúság, a szakmaiság, gyakorlatiasság, igényesség, az emberi értékek tisztelete, a hagyományőrzés, az egészséges nemzeti tudat és önbizalom jellemzi.
Testvériskolájukkal együtt, ma és a jövőben is igyekszenek megfelelni az iskola hagyományainak, a kor kihívásainak, a testvérkapcsolat értékeinek, névadójuk hitvallásának: „A művésznek gondolatokat kell ébreszteni, érzelmeket lángra gyújtani, felrázni vagy meggyötörni, s újabb tettekre serkenteni a szellemiséget.”
Úgy gondolják, náluk a „művésznek” a szakmája magaslatán álló pedagógusnak kell lennie, aki a tudás iránti vágyat, a tanulni akarást , az együvé tartozás és felfedezés örömét kelti fel az iskola szellemiségében, főleg a legfontosabb szereplőkben, a gyermekekben a tanulni akarást, az együvé tartozás és felfedezés örömét kelti fel az iskola szellemiségében, főleg a legfontosabb szereplőkben, a gyermekekben.
A város polgármesterének levelét Kocskovics Gabriella olvasta fel. Az elmúlt évtizedeket és a közelmúltat is a nevelési-oktatási tevékenység és a tantárgyi versenyeken elért sikerek jellemezték az iskolán. Különösen a nyelvi, természettudományi és a nevelési tantárgyak versenyein szerepeltek tanítványaik sikeresen. A jelenlegi pedagógusaink szakmai hozzáértése továbbra is jelentős záloga a sikerességnek, az iskola láthatóságának.
A tanórai és tanórákon kívüli tevékenységek elengedhetetlen és fontos tényezője az iskola és partnerei közötti kölcsönös bizalmon alapuló, jól működő kapcsolatok. Kiemelten fontos
a tanító – tanuló – szülő kapcsolata, aminek ápolása a napi találkozásokon, a nyílt órákon
és napokon, közös rendezvényeken, ünnepélyeken valósul meg. A sikeres jövő érdekében gyermekeinket olyan képességekkel, készségekkel és jártasságokkal
(kulcskompetenciákkal) látják el, melyek segítik őket az önmegvalósításban, a sikeres
továbbtanulásban, életük megélésében. Kiemelt alapelvük maradjon a jövőben is, hogy a gyerekek legyenek motiváltak a tanulásban oly módon, hogy szeressenek
iskolába járni, ezért pedagógiai tevékenységük középpontjában az “emberközpontú”,
“gyermekközpontú” nevelés kell, hogy álljon.
Ezt követte a Feszty Díjak átadása, Feszty Zsolt szavait idézve: „teljes szívünkből kívánjuk, hogy ez az iskola drágakövekké csiszolhassa az itteni gyermekeket, hogy minél többük vihesse jó hírét e földnek”.

Az iskola igazgatóságától az idei év eredményei alapján a következő tanulók kapták a díjat:
2012-ben a Feszty-díjat az alsó tagozatosok kategóriában Deme Attila kapta, aki a kiváló tanulmányai mellett, aktívan bekapcsolódott a Tompa Mihály gyermektánccsoportba.
Feszty-díjas a sport kategóriában Papp Tamás, aki az atlétikában ígéretes a tehetség, de tagja az iskola kosárlabda és futball csapatának is.
A művészetek kategóriában idén a Feszty-díjat Pastorek Cyntia Évának ítélték oda, aki ebben az évben is számos népdalverseny ért el sikereket és tagja a Bellő Konkoly Thege néptánccsoportnak.
Feszty díjat a társadalomtudományok kategóriában Fejes Vivien kapott, aki kiemelkedő eredményeket ért el a különböző szavaló és prózamondó versenyeken, valamint a műveltségi vetélkedőkön.
A természettudományok kategóriában kapott Feszty díjat Elek Máté, aki a matematikai és fizikai olimpiászokon szerepel eredményesen.
2012-ben a Feszty Fődíjat Jókai Lilla 9. osztályos tanulónak ítélték oda, aki tehetséges, jó magaviseletű tanuló, aki a matematikai versenyek eredményes résztvevője mellett kitűnően szaval, énekel és aktív tagja a Kincskeresőknek.
Az „Év pedagógusa” Tarr Nóra lett, aki több iskolai projekt megálmodója és szervezője és az alsó tagozatos szavalók és prózamondók felkészítője.
Basternák Ildikó képviselőasszony elmondta, a Basternák László Polgári Társulás minden évben megajándékozza az iskola legeredményesebb tanulóját. Ebben az évben Jókai Lilla kapta meg az elismerő oklevelet és a tárgyi jutalmat.
Az idei ünnepséget kultúrműsor zárta, amelyben felléptek az ógyallai Retro music club kíséretében az iskola énekesei, az óvodások, valamint a Bellő néptánccsoport.
A zárszót követően a megjelent vendégek megtekintették az iskola Feszty emlékszobáját.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma