36838

Kerényi Imre elmondta: első körben 2013 karácsonyáig összesen 24 kötet jelenik meg, többek között Tormay Cécile, Esterházy János, Bethlen István, Kós Károly és Bánffy Miklós tollából, életéről.

Útjára indult a Nemzeti Könyvtár elnevezésű sorozat, amelynek első köteteit október elején mutatta be a sajtó képviselőinek Kerényi Imre, az alaptörvény terjesztésével kapcsolatos koncepció kidolgozásáért, végrehajtásának irányításáért felelős miniszterelnöki megbízott.
Az első hét kötet között van Tormay Cécile A régi ház című könyve, amelyet megjelenése után 17 nyelvre fordítottak le, valamint Jókai Mór Benyovszky Móric élete, Gundel Károly A vendéglátás művészete, valamint Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról című könyve és Szigethy Gábor szerkesztésében az Október 23. című kötet.
A miniszterelnöki megbízott a kezdeményezésről szólva úgy fogalmazott: “azokat a hősöket választották ki, akik nem csak lírai költeményeket írtak,(…) hanem valamit tettek is annak érdekében, hogy Trianon után hogyan lehet felemelni a hazát”.
Azokat a műveket választották ki, amelyeket a kormány ajánl hívei és leendő hívei számára, a békemenet résztvevőinek – mutatott rá, kiemelve: a könyvsorozat arra tesz kísérletet, hogy megfogalmazza a nemzeti oldal saját kánonát.
2013. márciusára várható újabb 7 kötet megjelenése a sorozatban, szintén 10-10 ezer példányban.
A könyvtár köteteit a 100 százalékban állami tulajdonú Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó adja ki. A kötetek tízezer példányban jelennek meg, ebből ötezer a tiszteletpéldány – jelezte. A könyveket eljuttatják valamennyi közkönyvtárnak, valamennyi iskolai könyvtár számára, és azzal a feltétellel, hogy “berendezési tárgyak legyenek” iskolaigazgatóknak, valamint a jelentősebb települések polgármestereinek. A könyvek eladási ára 2500 forint.
A Nemzeti könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyűjti egységes sorozatba. A válogatás első szempontja az olvasmányosság, a második a sokszínűség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erősítése. Mindezt a tartalomhoz illő nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi kis Miklós antikva betűiből szedve, a világhírű Munken gyár Premium Cream papírján.
A Nemzeti könyvtár olyan családi olvasmánytárt kínál, amelynek köteteit olvasni öröm, amelynek útirajzai nyomán képzeletben bejárhatjuk Magyarországot, amelyből megfőzhetjük legjobb ételeinket, e könyvek meséit felolvashatjuk gyermekeinknek, a rendkívüli személyiségeket figyelemmel kísérve kalandozhatunk a magyar múltban, átélhetjük történelmünk katartikus pillanatait, és újra gyönyörködhetünk a vitathatatlan magyar irodalmi remekművek szépségében és erejében.

A Nemzeti könyvtár felfelé nyitott sorozat, hét rovattal:
Magyar írók
Mi magyarok okkal vagyunk büszkék gazdag irodalmunkra. Ebből a folyamatosan bővülő szellemi kincsestárból válogat a Nemzeti Könyvtár olyan műveket, amelyek egyszerre szórakoztatóak és értéket hordozók.
Magyar hősök
A magyar történelem hősökkel telve. Nem csak a csatatéren elesetteket, a katonákat sorolhatjuk közéjük, hanem mindazokat, akik valami rendkívüli teljesítménnyel, a hétköznapi kötelesség-teljesítésen túli, önfeláldozó cselekedettel, vagy éppen teljes életúttal járultak hozzá a magyarság önbecsüléséhez. A Nemzeti Könyvtár ilyen hősökkel ismerteti meg az olvasót.
Magyar tájak
Sok jó tollú író járta szép Magyarország tájait, sok mű szól arról a vidékről, amely a legkedvesebb minden tájak között nekünk magyaroknak. Ezek a művek hívnak minket képzeletbeli utazásra térben és időben egyaránt. A Nemzeti Könyvtár segítségével mi is bejárhatjuk a magyar tájakat.
Magyar mesék
Minden nép a meséiben szólal meg legtisztábban, legőszintébben. Nekünk természetesen a mi magyar meséink a legkedvesebbek, akár a néprajztudós alaposságával vannak lejegyezve, akár írói alkotássá átformálva. A Nemzeti Könyvtár újra elmondja nekünk ezeket a történeteket.
Magyar ízek
Gyenge konyha, ízetlen étel aligha maradna meg Magyarországon. Büszkék vagyunk a főztünkre, és még büszkébbek azokra az ételművészeinkre, akik ezt a tudományunkat receptekbe és történetekbe foglalták. A Nemzeti Könyvtár segítségével megízlelhetjük a magyar ízeket.
Magyar ritkaságok
Vannak könyvek, amelyek sehogy sem tűrik a kategorizálást. És amelyeket mégis vétek volna a feledésnek adni, hiszen újabb és újabb generációknak képesek örömet szerezni. A Nemzeti Könyvtár ismét elénk tárja ezeket a műveket.
Magyar ünnepek
Az ünnepek azok, amelyek kiemelnek minket egymásra sorakozó napjaink egyformaságából, és egykor volt napok részesévé tesznek évről évre. A Nemzeti Könyvtár segít újra és újra átélni ezeket a napokat.

Amennyiben a kötetekkel kapcsolatban további információhoz szeretne hozzájutni, kérjük keresse a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft-t az alábbi elérhetőségeken:
honlap: www.nemzetikonyvtar.hu,
cím: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. (a Kiadó értékesítési pontja),
e-mail: megrendeles@mhk.hu,
telefon: +36 1 235-4550, fax: +36 1 235-4548.

{iarelatednews articleid=”36673,36671,36647″}