37678

A hit évében, január 22-én, kedden a szegények orvosa, a dunakiliti születésű Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére emléknapot rendeztek halálának 82.évfordulóján.

Mi, magyarok számára különös nap volt ez, hiszen ezen a napon született meg, ugyan 108 évvel korábban nemzeti imánk, A magyar nép zivataros századaiból alcímet viselő Himnuszunk.
Az említett napon a csallóközi kisközségben, Felbáron nagyon színvonalas, felemelő és emlékezetes napot rendeztek Boldog László tiszteletére, aki  gyerekkorának egy részét itt töltötte. Erre a templom bejárata melletti falán elhelyezett emléktábla hívja fel az arra járó ember figyelmét. A Boldog Lászlóhoz szóló ájtatosság után Kiss Róbert, egykori dunaszerdahelyi, később gútai plébános, jelenleg pedig tavaly augusztus 1-jei hatállyal nagyszombati püspöki vikárius gondolatait hallgathatták meg a már korábban érkezők, mely A napi hit megélése, mint a lelki élet forrása Boldog László és családja életében címet viselte.

Boldog László gróf szülei hatodik gyermekeként jött a világra. Súlyos dolgoknak volt tanúja már gyerekkorában, hiszen édesapja elhagyta családját, édesanyja pedig korán elhalálozott, Lászlónak mindössze 12 éves volt. Igazi hivatását eme ígéretes fiatalember 1898-ban fedezte fel, amikor is orvostanhallgató lett. Két év múltával házasságot kötött Maria Starkenberggel, “Misl”-lel, s boldog házasságukból 12 gyerek született. Az egyetem befejezése után magánkórházat nyitott a hozzánk, Ligetfaluhoz igazán közeli kedves, ma ausztriai községben, Köpcsényben, ahol jártunkkor mindig megemlékezünk róla. 1915-ben családjával a körmendi kastélyba költözött, melynek egy szárnyában szemészeti klinikát nyitott. Mivel a mély hitű orvos szegény betegeit ingyen gyógyította, így vált a szegények orvosává.
Az ünnepi főpapi szentmise 18 órakor vette kezdetét, melyet Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke mutatott be csaknem egy tucat oltártestvérével.  Jankó Gábor, helyi plébános úr megköszönte a püspök úrnak, hogy elfogadta meghívását.  A Sranko László bacsfa-szentantali plébános által énekelt evangélium után a püspök egy személyes megjegyzéssel kezdte szentbeszédét, miszerint neki nagyon közeli Boldog László, mint szemész-orvos is, hiszen tanító édesanyja éppen 20 évvel ezelőtt ezen a napon, 1993.jan.22-én halálozott el, ő akkoriban még pilismaróti plébánosként tevékenykedett. Köszöni neki, hogy felnevelte őt.
A mise alatt László herceg tiszteletét, emlékét őrző énekek hangzottak el, így az Isten hazánkért kezdetű ének dallamára énekelt Lászlót dicsőítő ének, melyből beszámolóm végén idéznék:
  “Ó, tisztalelkű, Boldog László herceg, Érted száll fel most / Istenhez az ének. Téged köszöntünk, ünnepel ma néped. Megőrzi  emléked.(…)Ó, fényes csillag, tündökölsz az égen, gyújts szeretetet mindnyájunk szívébe. Istent imádjuk veled együtt áldva, Mennyei hazánkban.”

A Himnuszok után kivonultunk az emléktáblához, ahol koszorúzással zárult a hideg téli kora estébe váltó emlékdélután. Gábor atya meghívására a templommal átellenben lévő községi házba vonultunk, ahol a helyiek jóvoltából és adományaiból szeretetmegvendégelésben lett részünk.

Zilizi Kristóf, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”19676,8303,7728″}