37638

 A pólyáni gyülekezet az elmúlt évben kezdett hozzá egykori tanító lakásának a felújításához. Pólyán alig ötszáz fős település a Felső-Bodrogközben.

Év végére egy nagyobb termet sikerült kialakítaniuk és fűtéssel ellátniuk, hogy a téli időszakban meleg helyiségben tarthassák meg az istentiszteleti alkalmakat. A felújítás költsége, amihez saját forrást használtak fel, közel 6 700 eurót tett ki.
Az egykori háromszobás, egyházközségi tulajdonban lévő tanító lakást eddig egy család lakta, így korábban nem is gondolt a presbitérium arra, hogy azt közösségi célokra használja ki. Miután a 2011-es évben az épület megüresedett, két választási lehetőség állt a pólyáni reformátusok előtt: vagy felújítják az alaposan lelakott helyiségeket vagy pedig – potenciális vevő hiányában – hagyják teljesen tönkre menni. Ez utóbbi lehetőséget végül elvetették és arra az elhatározásra jutottak, hogy ha nem is egyszerre, de fokozatosan felújítják az épületet. Elsősorban is azért, mivel a gyülekezetnek egyre nagyobb nehézségbe ütközött a templom fűtésének a költségeit fedeznie és ebben a helyiségben átmeneti időre meg lehetne oldani a téli időszakban az istentiszteletek tartását. A templomban ugyan 15 évvel ezelőtt bevezették a gázfűtést, hogy a téli időszakban kellemesebb legyen az igehallgatás, de az ezzel járó magas költségek miatt inkább lemondtak róla.
Az elmúlt évben hozzá is fogtak az épület felújításához. Első lépésként három helyiségét újítottak fel, az egyiket meg is nagyobbították istentiszteleti alkalmak tartására. Kicserélték a nyílászárókat, új padlózat került a helyiségekbe, megújult a villanyhálózat és a fűtést is korszerűsítették. A nagyobb helyiségbe székeket is vettek. Így a pólyáni reformátusok a téli időszakban ismét meleg helyiségben tarthatják meg az istentiszteletet.
Kocsis Géza gondnok elmondása szerint a hívek szépen adakoztak erre a célra, bár korábban is volt az egyházközségnek félretett pénze a kiadások fedezésére. Az eddig elvégzett felújítási munkálatok 6 692 euróba kerültek.
Az idén szeretnék a többi helyiséget is felújítani, valamint az épület homlokzatára is ráfér egy új festékréteg. A tervek között szerepel a kerítés és a bejárati rész rendbetétele. A legnagyobb gondot a tető okozza, amire szintén jelentős anyagiakat kell majd áldoznia a gyülekezetnek, vagy megfelelő támogatókat kell találni a kiadások fedezésére.
Pólyánban 97-en vallották magukat reformátusnak. A gyülekezet jegyzékében 77 név szerepel, 61-en fizetnek egyházközségi fenntartási járulékot. Hozzájuk tartoznak a szolnocskaiak is, ők 35-en vannak és 29-en járulnak hozzá a közös költségekhez.

Reformata, Felvidék.ma