kalinak robert 03

Különböző a belügyminisztérium és a kulturális tárca véleménye az -ová végződés használatát illetően a női vezetéknevekben.

Kaliňák tárcája az anyakönyvről szóló törvény módosító javaslatában azt javasolja ugyanis, hogy valamennyi női vezetéknév esetében legyen lehetőség az -ová végződés elhagyására, s enélkül a végződés nélkül jegyezzék be azokat az anyakönyvbe. Ennek a feltétele csupán egy megindokolt írásos kérvény lenne. „Ezt az államnyelvről szóló törvénynek és a szlovák helyesírás szabályainak megfelelően minden esetben kérnénk” − magyarázta a minisztérium kommunikációs osztályának dolgozója, Alena Koišová.
A kulturális minisztérium azonban nem ért egyet ezzel a javaslattal.  Maďarič tárcája azzal érvel, hogy az anyakönyvet szlovák nyelven vezetik. „Az anyakönyvbe beírt adatoknak meg kell felelniük a szlovák nyelv törvényeinek, ami a női nevek bejegyzése esetében azt jelenti, hogy a nevet női alakban kell bejegyezni, azaz az -ová végződéssel együtt” − áll a kultuszminisztériumnak a tárcaközi egyeztetésre került javaslathoz írt megjegyzésében.
A kulturális minisztérium szerint a női nevek -ová végződéssel ellátott formája kizárólag a szlovák nyelvi rendszer hatáskörébe tartozik, amelybe semmilyen törvénnyel nem lehet beavatkozni, és megbontani ezáltal a szlovák nyelv érvényes nyelvi törvényszerűségeit. „A női vezetéknevek hímnemben történő anyakönyvi bejegyzésének javasolt lehetősége ellenkezne az államnyelvről szóló törvény 2. paragrafusának 3. bekezdésével, amely nem engedélyez ilyen beavatkozást a nyelv rendszerébe” − szól Maďarič minisztériumának véleménye a módosító javaslathoz.

SME nyomán dé, Felvidek.ma