37406

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretének hathatós támogatásával újulhatott meg az elmúlt évben a felsőrási templom fából készült tornya.

Az alig kilencven lélekszámot számláló református közösség nehezen tudta volna saját erejéből előteremteni a kiadások fedezését.
A felsőrási egyházközség presbitériuma 2011-ben, az előző évi zárszámadó közgyűlésen határozta el, hogy felújíttatja a templom tornyát. Az időjárás viszontagságainak kitett torony faszerkezete az idők során nagy mértékben elhasználódott.
A romlás jelei ugyan már öt évvel ezelőtt megmutatkoztak, de anyagi lehetőségek híján a gyülekezet nem tudta korábban elvégeztetni a szükséges munkálatokat, amelyhez 1350 euró összeget kellett előteremteni. Az egyházközség ezért még abban az évben kérvényt nyújtott be a Gömöri Református Egyházmegye közgyűlése felé közalapi támogatás céljából. A pozitív döntés értelmében a 2012-es évben az egyházépítői keret kuratóriumának az ajánlása alapján a Zsinati Tanács 900 eurós hozzájárulást hagyott jóvá.
A felújítási munkálatokra, melynek során a megbízott szakember kicserélte az elhasználódott részeket, majd impregnáló anyaggal festette be, még az augusztusi hónap folyamán került sor.
A kiadások fedezéséhez az egyházközség száz euróval járult hozzá, a fennmaradó 350 eurót pedig a helyi önkormányzat pótolta ki a költségvetéséből – tájékoztatta a Reformata honlapot Tóth László, a gyülekezet lelkipásztora.
Felsőráson a legutolsó népszámlálás adatai szerint 123-an élnek. Ebből 87-en református vallásúak. Egyházfenntartási járulékot 72-en fizetnek.

Reformata/Felvidék.ma