szigeti laszlo 03

Szigeti László, az MKP Országos Tanácsának vezetője arra figyelmeztetett, mit eredményezhet a közel színtiszta magyar községekben az olyan osztályok indítása, ahol nem anyanyelvükön tanulnak a gyermekek.

“Annak ellenére, hogy az utóbbi időben egyre több politikus, közéleti személyiség, de még az utca embere is figyelmezteti honi magyarságunkat a két utolsó népszámlálás alapján nyilvánvalóvá vált drámai létszámcsökkenésünkre, mégis találkozunk olyan hírekkel, történésekkel, amelyek ezt a folyamatot nemhogy lassítanák, megállítanák, hanem ellenkezőleg, felgyorsítják. Különösen most – amikor közelednek az iskolai beiratkozások, s ennek kapcsán számtalanszor hangsúlyozzuk az anyanyelvi oktatás fontosságát és megtartó erejét – szúrt szíven a hír, miszerint az egyik Ipoly menti településünk, ahol a közzétett információ szerint a lakosság 96 %-a magyar ajkúnak vallja magát, a meglévő magyar iskolában szlovák osztály indítását tervezi. Jól ismerem a települést, tisztelem a falu elöljáróit, a helyi plébánost, a Csemadok-elnököt, a falu valamennyi lakóját. Tudom, hogy régóta küzdenek az anyanyelvi oktatás megtartásáért a faluban, s csak komoly áldozatok árán sikerült az utóbbi években stabilizálni a helyzetet. Így is kevés a pénz az iskolára. Állítólag önkormányzati képviselői javaslat alapján kezdtek el foglalkozni a lehetőséggel, hogy szlovák osztályt indítanak. Nagy a mi felelősségünk, mindannyiunké, sorsunk további alakulása szempontjából. Különösen érvényes ez az elöljáróinkra, polgármesterekre, képviselőkre és másokra is. Lehet, hogy ideig-óráig a plusz pénz az új tanulókért segít majd az iskolán, a problémát azonban hosszú távon nem oldja meg. Veszélyes és ragályos ez a kezdeményezés, sok-sok buktatójával és negatív következményével. A tűzzel játszik az a magyar közösség, amely ily módon próbálja megmenteni iskoláját.
Rossz példa, melyet nem szabad követni. Azért, mert:
–    hosszú távon nem oldja meg az iskola valós problémáját
–    ragályos példa lehet a többi anyagi problémákkal küzdő iskola, önkormányzat számára
–    az iskola vonzáskörében élő magyar szülők egy részének alternatívát kínál gyermekük iskolaválasztása kapcsán
–    a Čaplovic vezette oktatási minisztérium lecsap az ilyen kezdeményezésekre, plusz forrással támogatja majd azokat, s ezzel motiválja a többi iskolánkat és önkormányzatainkat hasonló kezdeményezések meglépésére
–    tovább súlyosbítja a helyzetet számbeli fogyásunk és beolvadásunk kapcsán.

Tiszteletre méltó, hogy a helyi közösség keresi az anyanyelvi oktatást szolgáló iskola megtartásának lehetőségeit. Ennek csak örülni lehet és támogatni kell, hisz nem lehet elégszer hangoztatni, hogy anyanyelvi iskoláinkat meg kell védeni. Úgy gondolom azonban, hogy nem minden áron. Vannak látszólagos, ideiglenes megoldások, melyekkel hosszú távon többet ártunk, mint használunk. Az Ipoly menti ősi magyar településünk elöljárói ismerik azt a megoldást – hisz maguk is beszélnek róla -, amely az adott esetben inkább kézenfekvő lenne. Sokkal jobb, mintsem, hogy hosszú távon sérüljön az anyanyelvi oktatás. És még valami. A hír, amelynek alapján tollat ragadtam, beszámol arról is, hogy a település azon kevés magyar falvaink közé tartozik, mely iskolabusszal is rendelkezik. Igen, 2007 nyarán kezdeményezője és támogatója voltam annak, hogy a település a Pázmány Péter Alapítványtól iskolabusz vásárlási hozzájárulást kapjon a Magyarország által folyósított oktatási-nevelési támogatás keretéből 240 ezer korona értékben. A támogatást a község 2007 decemberében meg is kapta. Ugye még 7 év elteltével is tudjuk, hogy ez a támogatás az anyanyelvi oktatást és nevelést kell, hogy szolgálja.
Ügyeljünk rá, hogy felelős vezetőink ne hozzanak elhamarkodott és hibás döntéseket! – fogalmazott Szigeti László.