fico-robert07

Szlovákia a válság miatt 2009-től napjainkig a legnehezebb korszakát éli − nyilatkozta Robert Fico a Pravda napilapnak adott újévi interjújában. Úgy véli, 2013 első fele ennek a nehéz korszaknak a kicsúcsosodása lesz Szlovákiában.

Az önálló Szlovákiáról
A kormányfő Szlovákia meglétének 20 esztendejét sikeres időszaknak minősíti, bár − mint mondta − 1993-ban sokan nem nagy jövőt jósoltak az országnak. Ma azonban összehasonlítva Csehországgal, Szlovákia olyan ország, amely nagyon messzire jutott, bizonyos vonatkozásokban, mint pl. az euró bevezetése, még tovább is Csehországnál. Véleménye szerint az országnak jó a neve külföldön is. Fico szerint Szlovákia és Csehország szétválása nem csupán politikai lépés volt, 1989 változásával természetesen összefügg az ország önállósodási folyamatának elindulása. Bántja viszont, hogy némely politikus, aki annak idején szó szerint az önálló Szlovákia megalakulása ellen volt, ma úgy viselkedik, mintha ő alapította volna Szlovákiát. „Ezek olyan gyáva politikusfélék. Mindig arra forgatják a köpönyegüket, amerre a szél fúj. Nem a félelmük volt az ok, azt gondolták, ha az ország megalakulása ellen lesznek, azzal megszólítják a nyilvánosság egy részét. Meggyőződésem, hogy célirányos tett volt ez a részükről és semmi köze sem volt ahhoz, hogy legbelül mit gondolnak a kérdésről.”

Fico szerint Szlovákiának a múltban volt már egy rossz időszaka, amikor nemzetközileg elszigetelték, ám a legnehezebb időszakát 2009-től éli az ország. A mély válság nagyon árt Szlovákiának, gondban van az ország ipara, de nem azért, amit az ellenzék szajkóz, hanem mert csökkennek az EU-s megrendelések. „Megteszünk mindent azért, hogy 2013 első fele után, amely ennek a nagyon rossz időszaknak a kicsúcsosodása lesz, az év második fele olyan időszak legyen, amelyben már a nagyobb ipari termelésnek és a gazdasági növekedésnek lehetünk a tanúi. S ezzel lesznek összefüggésben majd a társadalmi kérdések megoldásának lehetőségei is” − mondta. Az elégedetlenségüket tiltakozó akciókkal kifejező társadalmi csoportok kapcsán megjegyezte, hogy „Radičová nagyon felelősségtelenül járt el, mivel tudta, hogy befejeződik a megbízatása, mégis különböző váltókat írt alá. Mindegy volt neki, hogy van-e rá pénz. Olyan időszakot élünk, amikor különböző megszorító intézkedésekre szorulunk, másrészt viszont érthető az emberek érdeke a jobb életet illetően. Sajnos azonban ez a két érdek annyira ellentétes, hogy lehetetlen egyszerre kielégíteni. Az egyetlen ország vagyunk talán az EU-ban, amelyik növelte a pedagógusok fizetését. Világosan el kell mondanom azonban mindjárt az év elején, hogy ennek az országnak nem futja senkinek a fizetésének az emelésére.”

Az ellenzékről és az egészségügyről
Az ellenzéki kritika kapcsán a kormányfő megjegyezte, hogy a jelenlegi ellenzék gond nélkül odaadta a Penta pénzügyi csoportnak annak idején a Kombinált Ciklusú Erőműveket, ma meg mindenfélét kitalál, csak hogy bírálhassa őket, amikor az újrahasznosítható energiaforrások problémáját igyekeznek megoldani. „Minden gond nélkül eladták a Szlovák Gázműveket, ma meg azt mondják, kifogásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy az állam megerősíti a pozícióit ebben a vállalatban. A U. S. Steelről és egyéb intézményekről, amelyeket szintén eladtak, most inkább nem is akarok beszélni. Nekem személy szerint nagy problémát jelent hallgatni ezeket az embereket, akik arról beszélnek, hogyan kellene mindennek lennie, mintha más bolygóról jöttek volna. Megvolt a felelősségük, döntéseket hoztak, ezért ez a tükör, amit elém tartanak számomra nem elfogadható. Ugyanígy képmutató konszolidációs igyekezetünket illető kritikájuk is, anélkül, hogy bármiféle alternatívát felmutatnának. A megoldásokról hallgatnak, mert tudják, hogy egyetlen megoldásuk a hozzáadottérték-adó felemelése lenne.”

Az ellenzék felvetésével kapcsolatban, miszerint ha a köztársasági elnök úgy dönt, hogy nem nevezi ki a főügyészt, akkor az Alkotmánybírósághoz fordul, Fico megjegyezte, hogy a parlament harminc képviselője nemcsak rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezhet, hanem beadvánnyal is fordulhat az Alkotmánybírósághoz. Akkor azonban sohasem lesz vége az új főügyész kinevezési folyamatának. „Ebben az esetben a köztársasági elnök úrral értek egyet. Pontosan úgy cselekszik, ahogyan cselekednie kell. Az alkotmánybíróság döntött a leglényegesebb dologról, hogy a köztársasági elnöknek kötelessége vagy joga kinevezni a főügyészt. Az elnök bizonyos körülmények között elutasíthatja a parlament javaslatát. Ha köztársasági elnök dönt, nem fogunk tovább várni. A parlamentnek gyorsan elő kell készítenie az új főügyészválasztást. A Legfőbb Ügyészségnek új seprőre van szüksége.

Az egészségügyi biztosítók margójára a kormányfő elmondta, hogy helyesnek tartják az egybiztosítós rendszerre való átállást, még annak az árán is, hogy közben megszabadulnak egyéb részvényesektől, amelyek felett nem rendelkeznek ellenőrzéssel. A kisajátítás véleménye szerint nem lesz alkotmányellenes, mivel az alkotmány értelmében, ha a közérdek úgy kívánja, lehet élni ezzel az intézménnyel. „A kisajátítás intézményét minden demokratikus állam ismeri és alkalmazza” − tette hozzá. Fico szerint az egy biztosítós rendszer esetében több pénz mehet az egészségügybe. „Garantálni tudjuk ugyanis, hogy az emberek pénze, amit a biztosítónak küldenek, valóban az egészségügybe kerül, nem pedig a magán egészségügyi biztosítók tulajdonosainak számláján.” Az már az egészségügyi irányításon múlik, hogyan használják fel ezt a pénzösszeget − fűzte hozzá.

Az adóról és az Európai Unióról
Fico úgy véli, a magasabb adók nem befolyásolják majd a befektetőket abban, hogy Szlovákiában fektessek be, mivel nem ez a fő kritérium a szempontjukból. Sokkal fontosabb számukra a munka ára, hogy milyen bért kell fizetniük az embereknek, és hogy milyen a munkaerő szakképzettsége. Fontos az ország infrastruktúrája meg a törvénykezés stabilitása is. „Csak valahol a hatodik, hetedik helyen következnek az adók. Nem hallottam, hogy a nagy cégek nagyon kiabáltak volna a 19-ről 23 százalékosra való adóemelés miatt. Érdekes, hogy csak az ellenzék kiabál.” Szerinte a munkanélküliség csak azért növekszik Szlovákiában, mert csökkenek a megrendelések, s a szlovák cégek csupán a nagy világvállalatok beszállítói. Azt állítja, a munkanélküliség az előző időszakban is növekedett, amikor még más szabályok uralkodtak.

Robert Fico úgy véli, az EU ereje abban van, hogy a 27 különböző állam képes olyan döntéseket hozni, mint amilyen pl. Schengenről, az euróról vagy most az egységes banki ellenőrzésről szóló döntés volt. Véleménye szerint az európai integráció során − ha a hozadék pozitív az ország számára − el lehet menni az állam vagy a parlament hatásköreibe való beavatkozásig. „Tipikus példa erre Schengen. Ez komoly beavatkozás volt a szuverenitásunkba, mert egyszer csak nem voltak határátkelőhelyek. De pozitív dolog volt a szabad mozgás szempontjából. Sohasem fogok azonban beleegyezni abba, hogy a költségvetésünkről valaki más döntsön, mint a szlovák parlament.” Fico nem tartja valószínűnek, hogy létrejönne az Európai Egyesült Államok, úgy véli azonban, hogy az integráció mértékének nagyobbnak kell lennie, mert Európa egyébként sohasem lehet az Amerikai Egyesült Államok, Kína, Brazília vagy India konkurense.

A köztársaságielnök-jelöltségről
Bár sokan állítják, Robert Fico azt mondja, jelenleg nem gondolkodik azon, hogy indulna az elnökválasztáson. Véleménye szerint mindenki, aki az ő pozíciójából indul egy ilyen megmérettetésen, hátrányban van. A kormányfő ugyanis mindenki pofozó bábuja. Úgy véli, az embereket sokkal inkább foglalkoztatja ez a kérdés, mint őt magát. Arra a kérdésre, hogy esetleges indulása a köztársaságielnök-választáson veszélyeztetné-e a Smer stabilitását, Fico azt felelte, „minden pártnak kívánná, hogy olyan belső stabilitással rendelkezzen, mint a Smer.”

Pravda nyomán, dé