37797

 Csicsay Alajos, aki 80. születésnapjára is megjelentetett egy könyvet Laci bácsi életéről, „Hiszek a szeretet végső győzelmében” címmel, most BURIAN LÁSZLÓ címmel, annak bővített kiadását jelentette meg.

Csicsay Alajos: Burián László című könyvének bemutatójára Esztergomban február 5-én kerül sor. A könyvet ismerteti Beer Miklós a váci egyházmegye püspöke, közreműködik Pálmai Árpád énektanár, karvezető.  Részletek Eseménynaptárunkban ITT>>>.

Burián László párkányi esperes, plébános, pápai káplán, 2012. augusztus 28-án töltötte be életének 90. évét. Párkányban, Nánán, Ebeden hívei körében, ünnepi szentmise keretében ünnepelték, köszöntötték az Atyát, akit mindenki, aki szereti, csak Laci bácsinak szólít, mert ő is így szereti.
Rangja, és kitüntetései ellenére a még ma is nagyon aktív életet élő esperes megmaradt a maga szerény életmódjával, türelmével, mindenki felé szeretetet, tiszteletet árasztó egyszerű embernek. Mert ő „csak Isten szolgája” – ezt gyakran hangoztatja a szentmiséken. Ugyanis Laci bácsi még mindig dolgozik: a nánai szentmiséket (hetente 2-3 alkalommal, ünnepek szerint) ő celebrálja, de vasárnaponként még eljár a 30 km-re lévő Karvára is misézni, ahol a katolikus hívek lelki pásztora (és a falu díszpolgára).
Mindezen kívül keresztel és temetést végez, ha kell, de a nagyünnepi szentgyónásokat is vállalja, ahová küldik őt. Szinte hihetetlen a fürgesége, az érdeklődése a világi dolgok iránt is. Mert, ahová hívják, Laci bácsi mindig ott van: kulturális rendezvények, nyugdíjas találkozók, de még zarándokutakon is részt vett a tavalyi év folyamán is.
Figyelme mindenre kiterjed, de legfőbb mondanivalója, bárhol megszólal, az Istenhit üzenete: a megbocsájtás és a szeretet. Mindig van gondja arra is, hogy nemzeti hovatartozásunkat is erősítse, akár a szentmise keretében (ha éppen magyar szentekről lévén szó), akár a felszólalásaiban. Mindig és mindenütt arra buzdít, hogy maradjunk meg annak, aminek születtünk, és tiszteljük a másik nemzetet, még ha ezt sajnos nem is kapjuk vissza.
Születésének 90. évfordulója alkalmából egy újabb könyvkiadvány jelent meg róla. Csicsay Alajos, aki, 80. születésnapjára is megjelentetett egy könyvet Laci bácsi életéről, „Hiszek a szeretet végső győzelmében” címmel, most BURIAN LÁSZLÓ címmel ennek bővített kiadását jelentette meg. Ez utóbbi könyv is egy riport alapján készült, de monológ formában jelent meg.
Az előzőhöz képest, kicsit javított formában, kronológiai sorrendben vázolta fel Burián László életútját, köztük a kitüntetések sorozatát is.
Burián László életútja egyedi és példaértékű, nemcsak azért mert hosszú élete során sok megpróbáltatást, és embert próbáló időszakokat élt meg, de idős kori gondolkozása is mindannyiunk számára irányt mutató. Mert vallja, hogy: „kinek-kinek annyit ér az élete, amennyi örömet szerez másoknak”.
A róla szóló két könyv is ezeket a pillanatokat, történéseket, életfelfogást örökíti meg, s ezért is jó, hogy Csicsay Alajos segítségével kiadásra kerültek.
A könyvet a dunaszerdahelyi székhelyű LILIUM AURUM Könyv- és Lapkiadó Kiadó adta ki 2012-ben. Amint Beer Miklós váci egyházmegyés püspök írja a könyv előszavában „Burián László esperes úr vagy ahogy a legtöbben emlegetjük őt, Burián Laci bácsi ilyen nagy ajándék mindazoknak, akik ismerhetik őt, akik valaha is találkoztak vele… Lélekkel teli ember, aki szüntelen pünkösdi tűzzel érvel, int, buzdít nagy türelemmel és hozzáértéssel.”

Megrendelhető ITT>>>.

DE, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31169,31271″}