38434

A Kisebbségi Jogvédő Intézet internetes oldalán már megtekinthetők azoknak a határon túli honosságú, illetékességű jogászoknak az elérhetőségei, akik az Intézet sikerrel zárult pályázatának köszönhetően a jövőben ellátják a határon túli magyarság jogvédelmét.

A pályázat elsődleges célja az volt, hogy ezáltal is támogassa az egyes jogsértések feltárását és dokumentálását, segítse a jogsérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatását a jogsértés helye szerinti ország hatóságai, bíróságai, valamint nemzetközi fórumok előtt, valamint a jogsértések dokumentálását tudományos felhasználás és feldolgozás céljából. A tudományos kutatás elősegítésén túl e dokumentációs tevékenység célja az, hogy regisztrálásra kerüljenek azok a magyarságot ért sérelmek is, amelyekkel kapcsolatban valamilyen okból nem történt jogorvoslat.

A pályázaton nyertes jogászokhoz bárki fordulhat, akit valamilyen sérelem ért a magyarsága miatt. Felvidéken JUDr. Nagy Tibor ügyvéd, valamint a Fórum Kisebbségkutató Intézet jogászai látják el a pályázatban kiírt feladatokat:

JUDr. Nagy Tibor (Szlovákia):
Ügfélfogadás helye: Érsekújvár, Kukucinova c. 8
Ügyfélfogadás ideje: hétfő- péntek 08:00-15:30
Tel: 035 6403080

Valamennyi szakember illetőleg intézmény elérhetősége és ügyfélfogadási ideje megtalálható az alábbi címen: http://www.kji.hu/hu/content/jogsegelyszolgalat

Felvidék.ma