38639

Az elmúlt években érzékelhető a magyar kisebbség részéről egyfajta erőteljes megmozdulás, amely a törvény adta lehetőségeinket, jogainkat próbálja minél határozottabban megismertetni, próbál rávilágítani a lehetőségekre, melyek révén magyarságunkat elmélyíthetjük.

Hasonló és más nemes célok is vezérelték egy új, „Hírek, emberek – Bodrogközi visszhangok” c. lap elindítását is, melyről az ötletgazdát, Pásztor Istvánt kérdeztük.

Honnan jött egy új bodrogközi kiadvány ötlete?
A magyarság fennmaradásáért, a magyar értékek megmaradásáért több kezdeményezéssel is találkozhatunk, ezek leggyakrabban egyes közösségek újrakovácsolását tűzik ki célul. Mindig üdvös tapasztalni ilyen törekvéseket, bármilyen véget is érnek azok. E lap elindítása is ezen törekvések közé tartozik. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy Bodrogközben ilyen jellegű lapot nem találunk, pedig szükség van rá, mert hozzájárul (és itt egyúttal elárulom a kiadvány fő céljait) a magyarság elmélyítéséhez és a helyi tehetségek bemutatásához.

Részletezné a lap elindítására vonatkozó célokat, törekvéseket?
A kiadvány elindításától azt reméljük, hogy növelni fogja térségünk lakosságának a tájékozottságát. A lap révén az érdeklődők információkhoz jutnak, ugyanakkor azokat más szemszögből is értelmezhetik, ezen kívül közelebbről megismerhetik a régió magyar kulturális értékeit is. A lap olvasói – a magyar közösség tagjai – ösztönzést kapnak a magyar nyelv használatára. Minden kiadványban megtalálhatók azok a nyomtatványok, amelyek a magyar névhasználathoz szükségesek. Azt reméljük, hogy mindez bátorítja majd közösségünk tagjait a magyarság vállalására, arra, hogy merjenek élni a törvény adta lehetőségeinkkel.
A lap folyamatosan bemutatja a régiónkban élő csodálatos értékeket, az embereket, akik ezeket az értékeket hordozzák. Szeretné figyelemmel kísérni és ismertetni a művészi úton elindult tehetségek sikereit. Úgy hisszük, azon túl, hogy a tehetséggel megáldott emberek méltán figyelmet kapjanak, az is ugyanilyen fontos, hogy a mi, többiek, végre tudatosítsuk, milyen szellemi kincs rejlik régiónkban.

Mit gondol, remélhető-e, hogy pozitív hatása, eredménye lesz a lapnak?
Szeretném hinni, hogy a tudás, amiről az előbb szót ejtettem, végül lassan, de biztosan oda vezethet, hogy újra értékelni, szeretni kezdjük és ragaszkodni fogunk a Bodrogközhöz, azon túl pedig a bodrogköziekhez. Fel kell fedeznünk egymást újra és szétforgácsolt közösségből erős, egy szellemben létező közösséggé kell válnunk.
Ezt a célt szolgálják majd a lapunkban megjelentetett, mindannyiunkat érintő társadalmi (semmiképp nem politikai) jellegű hírek, melyek fontos információkhoz, bátorításhoz, esetleg lélekemelő élményekhez is juttathatják az Olvasót. Bízom benne, hogy lapunk megvalósítja a hozzá fűzött reményeket és megmozdít valamit a magyar szívekben, azokban is, melyek már talán megfeledkeztek gyökerekről, a szellemi talajról, melyen csak akkor állhatunk biztos lábbal, ha jól ismerjük azt.