38578

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire a Rozsnyói járás tizenkilenc falvában és már hagyományosan Rozsnyó városban is megemlékeztek az elmúlt hétvége alatt.

A rossz időjárás ellenére is megvalósultak a megemlékezések és koszorúzási ünnepségek.
Március 14-én tartották az első kettőt – Gömörhorkán és Tornagörgőn –, majd folyamatosan 15., 16. és 17-én a többi település is csatlakozott.

A rozsnyói központi ünnepség idén bővített programmal zajlott. 13.30-kor a rozsnyói temetőben kezdődött, ahol Zsóka János, a rozsnyói katolikus káplán tartott beszédet. Elmondta, hogy számára az 1848/49-es események üzenete, hogy “a belsőleg megtapasztalt hit cselekvésre indít. Szabadságot ad. Felszabadít. Szabadságot valamiből, valamitől: a lemondó, a reményvesztett, a beletörődő, a csak panaszkodni tudó régi önmagamtól, önmagamból. Ugyanakkor szabadságot valamire: hogy a hit belső erejével, belső meggyőződöttségével indulhatok el – a másik ember felé. Így építhetek közösséget, bárhol is legyek széles e világon.”
Beszédét követően a jelenlévő társadalmi, civil, politikai és egyházi csoportok képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit Szörcsey Antal, honvédszázados síremlékénél. Ezt követően Beke Zoltán, helyi önkormányzati képviselő vezetésével lerótták kegyeletüket a többi hős honvéd és nemzetőr síremlékei előtt is. A fiatalabb generáció megjelent tagjai közül kevesen tudták, hogy a rozsnyói temetőben ennyi 1848/49-es katonasír van. Itt található Bajkor Tamás, Boronkay Ferenc, Szörcsey Antal honvédszázados sírja is.
Ezen kívül megtudhattuk, hogy az 1848. május 16-án Pelsőcön megtartott megyegyűlésen elhangzott felhívásnak eleget téve, mely arra utasította a jelenlévőket, hogy minden település állítsa fel a maga nemzetőrségét a települések és a haza védelmére, Rozsnyó pár napon belül két századot is felállított. Az 1. század részt is vett a budaméri csatában, ahol a gömöri nemzetőrök közül 20 ember vesztette életét. Többségük rozsnyói volt. Itt halt hősi halált többek közt Hornbacher Keresztély, a nagyszlabosi papírgyár tulajdonosa, valamint Posztóczky és Valentiny nemzetőrök. A rozsnyói temetőben a következő 1848/49-es nemzetőrök sírjai maradtak fenn az utókor számára: Radványi Pál, Schlosser Károly Lajos /a 2. század parancsnoka/, Pósch József, Markó András, Markó János, Szegheő Zsigmond /az 1. század parancsnoka/, Sthymmel Sámuel, Sthymmel Imre, jászberényi Kalmár László, Scheffer Gusztáv, Stromp Károly, Szepessy András, Kiss Károly, Sztankovics János, Sárkány Károly József, Nehrer Mátyás, Fábry Károly, Dr. Stech Lajos, Mészáros Mihály, Czirbesz Frigyes, Kubinyi Alajos, Hornbacher Keresztélyné a nagyszlabosi papírgyár tulajdonosa /az ő gyárában nyomták a Kossuth-bankóhoz a papírt, s majd később a hivatalos víznyomatú címeres irodapapírt is/.
Az ő sírjukat is nemzeti szalag díszítette ezen a hóeséses, hideg 2013-as március 15-i napon. A körséta közben a fiatalok átszellemülve a frissen szerzett információktól tervbe vették, hogy valamilyen módon megszervezik ezen síremlékek megóvását, rendbe tételét.

A rozsnyói ünnepség 15 órától folytatódott a Bányászok terén található Petőfi-táblánál. Tóth Lucia, a Csemadok Rozsnyói Területi Választmányának tagja nyitotta meg a rendezvényt, majd a P.J.Šafárik Gimnázium tanulóinak műsora következett, mely után a jelen lévő szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál. Ezután mint minden évben, 16 órától valósult meg a megemlékezés és koszorúzás Kossuth Lajos szobránál, ahol ünnepi beszédet Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzula tartott.

Felvidék.ma

A rozsnyói járás ünnepségein készült fényképek alábbi albumainkban tekinthetők meg.

Rozsnyói temető

Rozsnyói ünnepség – Kossuth-szobor, Petőfi-tábla

Várhosszúrét

Tornagörgő

Berzéte

Lekenye