39278

Április 18-án került megrendezésre az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola jubileumi ünnepsége. Az ünnep apropója az intézmény fennállásának húszéves évfordulója volt.
Az oktatási intézmény 1992-ben alapiskolaként indult. Három évvel később, 1995-ben elkezdődött az oktatás az akkor induló nyolcéves gimnáziumban. A két intézmény kezdetben külön jogalanyisággal rendelkezett, csak 2009-ben került sor az összevonásra. A közös igazgatás alá kerülő alapiskola és nyolcéves gimnázium ekkor kapta ma is használatos nevét. A következő jelentős változást a 2011-es év hozta, amikor is megalakult az egyházi óvoda, 2012-től pedig a négyéves gimnázium. A folyamatosan fejlődő intézménynek jelenleg több mint háromszáz diákja van.
A jubileumi ünnepség kísérőrendezvénye az április 15-ére meghirdetett tantárgyversenyek voltak. Mint Pálffy Dezsőtől, az intézmény igazgatójától megtudtuk, a versenyeken 12 iskola közel 130 diákja vett részt. Az ipolysági és a környékbeli iskolákon kívül a távolabbi szlovákiai és magyarországi baráti iskolák diákjai és pedagógusai is eljöttek. A megnyitó ünnepségen az iskola gimnasztika szakkörének tagjai mutatták be akrobatikus elemekkel átszőtt táncukat. Az igazgatói köszöntőt a rajzpályázatra érkezett szebbnél-szebb alkotások értékelése és az eredményhirdetés követte. A délelőtt zajló versenyeken a diákok hét tárgyban (hittan, történelem-földrajz, szavalás, népdal, idegen nyelv, sakk, asztalitenisz) mérhették össze tudásukat, ügyességüket.
A húszéves fennállás alkalmából megrendezett ünnepségre az ipolysági Nagyboldogasszony plébániatemplomban került sor. A szentmisét Bíróczi István, az iskola valamikori lelki vezetője celebrálta. „Sok mindent köszönhetünk az esperes úrnak, hiszen egyike volt az alapiskola és a gimnázium alapítóinak” – jegyzi meg az igazgató. Az ünnepi szentmisén az illusztris vendégek közt jelen volt Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Szigeti László, volt oktatási miniszter, az MKP oktatásért felelős elnökhelyettese, illetve ketten – Molnár Imre és Vanda Károly – a Millenniumi Ösztöndíj alapítói közül. A meghívott vendégek közt szerepeltek az iskola egykori és jelenlegi pedagógusai, lelki vezetői, a környékbeli és távolabbi baráti iskolák vezetői, Ipolyság városának képviselői és az intézmény támogatói.
„Húsz év alatt iskolánk elérte, hogy nevet szerzett magának, a nálunk folyó munkát nemcsak a környéken, hanem szélesebb régiókban is elismerik. Már nem kérdés az, hogy szükség van-e az egyházi iskolára. Van létjogosultságunk, mi biztosítjuk városunkban a keresztény szellemű oktatást – és tudjuk, ez nagy felelősséggel jár” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Pálffy Dezső igazgató. Az ünnepi szentmisét követően köszönőlevelek átadására került sor. Köszönőlevelet kapott Csáky Károly, az iskola alapító igazgatója, Bíróczi István esperes, a város egykori plébánosa, valamint Molnár László, a Human International segélyszervezet elnöke, az intézmény támogatója. A jubileumi ünnepség az iskola épületében megrendezett állófogadással folytatódott, melynek során a jelenlévők baráti beszélgetés közben feleleveníthették az elmúlt húsz év legemlékezetesebb pillanatait.
Az egyházi iskolában az állami oktatási intézményekhez hasonlóan a központilag előírt tanterv szerint folyik a tanítás. Arról, hogy mégis miben különbözik az egyházi iskola az államitól, Pálffy Dezső igazgató így vélekedik: „A tanításon kívül nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre és a szeretetteljes légkör kialakítására. Ez átjárja mindennapjainkat, és erőt merítünk belőle. Minden egyes tanítványunkra külön-külön odafigyelünk, kezdve a tehetséggondozástól az egyéni problémákkal való foglalkozásig. Számunkra minden gyermek érték. Az elmúlt két évtizedben a legkülönfélébb regionális, országos és nemzetközi versenyeken értek el diákjaink kimagasló eredményeket. Nagy örömünkre végzőseink megállják helyüket a kiválasztott hazai és külföldi főiskolákon, egyetemeken. Nem elégszünk meg azzal, hogy csupán a tanítási órákra szorítkozzék a tanár-diák kapcsolat – fontosnak tartjuk a kötelező órákon kívüli foglalkozásokat. Szakköri tevékenységünk eredményességének egyik legszebb példája Magnificat gyermekkarunk, melynek tagjai helyi és országos viszonylatban, de a határokon túl is évek óta méltóképpen képviselik iskolánkat. Megemlíteném még Családbarát Iskola programunkat, melyet 2010-ben a Család Éve alkalmából Mahulányi József helyi esperes-plébános, iskolánk spirituálisa kezdeményezett. A program célja, hogy az évente néhány alkalommal megrendezett tartalmas összejöveteleken szülők, diákok és pedagógusok baráti kapcsolatot alakíthassanak ki egymással. A tanév folyamán ennek keretében négy találkozó valósul meg: filmvetítés beszélgetéssel, közös keresztút az iskola udvarán, kerékpáros zarándokút a közeli Csitári-forráshoz és az évzáró, szórakoztató programokkal teli juniális.”
A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az igazgató megjegyezte: „Gimnáziumunk leendő elsősei számára egy forradalmian új oktatási programot indítunk el. Az új osztály minden diákja egy 21. századi eszközt, iPad-et, vagyis táblagépet kap az iskolától, melyet négy éven keresztül használhat. Az iPad-en megtalálhatók lesznek a digitalizált tankönyvek és a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó oktatószoftverek is. Az eszközt, mely természetesen a füzetet nem fogja helyettesíteni, a diákok otthon is használhatják.”
Pálffy Dezső értékelve az elmúlt húsz évet megjegyezte, hogy az eddig elért eredményekért elsősorban az iskola mindenkori pedagógusait, alkalmazottait, valamint az intézményben bízó szülőket illeti köszönet.

Pásztor Péter, Felvidék.ma, fotó: Molnár Levente
{japopup type=”slideshow”content=”images/stories/_esemenyek/2013/04/39278a.jpg” width=”200″ height=”250″title=”Nagyítható” }Nagyítható{/japopup}