39302

A Rákóczi Szövetség 2013. évi rendes éves közgyűlését április 27-én tartotta a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében. Halzl József, a szervezet elnöke bejelentette, hogy megkapják a “Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat.

A Rákóczi Szövetség a rangos elismerést május 3-án veszi majd át.

Pálmány Béla, az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolójában elmondta, hogy vizsgálódásaik során áttekintették a gazdálkodás-pénzügyi és a szakmai kérdéseit. Megállapították, hogy a nehezedő anyagi és támogatási körülmények, valamint a gazdasági válság dacára a Rákóczi Szövetség 2012-ben is gazdag és sokrétű programsorozatot valósított meg.
A szervezet aktív kapcsolatot ápol a magyarországi és határon túli partnerszervezetekkel, szervezetépítés tekintetében is jelentős eredményeket ér el.
A Rákóczi Szövetség taglétszáma 2012. december 31-én 17 959 fő. A 201-ben belépett új tagok átlag életkora 21,4 év. A helyi szervezetek száma is tovább gyarapodott. 2012 végén 347 helyi szervezetet tartanak nyilván, ezek közül 174 középiskolai ifjúsági szervezet.
Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke kiemelte, hogy a szövetség képviselői az év folyamán több helyi szervezetet is meglátogatnak és találkoznak azok tagjaival. A tavalyi évben 14 új középiskolai ifjúsági szervezetet létesítettek. Rendezvényeikbe több mint harmincezer fiatal kapcsolódik be, több mint 1600 intézménnyel, iskolával tartják a kapcsolatot. Valahol ennek is szól az az elismerés, amelyet a Polgári Magyarország Alapítvány nyújt, amikor is idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjban részesíti a Rákóczi Szövetséget.
Ugron Gáspár, a közgyűlés levezető elnöke, a Rákóczi Szövetség alelnöke beszámolt a 2012-ben megvalósult központi rendezvényekről, s vázolta a 2013-ban tervezett események sorát is.
Idén sem maradnak el a már megszokott és hagyományos rendezvények. Februárban már megtartották a Cultura Nostra Történelmi Versenyt, a döntőt 2013. március 20-22-én rendezték Pannonhalmán.
A nyári táborok a következő időpontokban valósulnak meg: Bajai Anyanyelvi Tábor július 6-10-a közt, Sátoraljaújhelyi Középiskolás Tábor július 14-20-a közt, Történelemtanár Tábor Gyöngyösön július 22-27-e közt, Győri Anyanyelvi Tábor július 29-augusztus 7-e közt, Esztergomi Anyanyelvi Tábor augusztus 15-21-e közt, Főiskolás Tábor Szentendrén augusztus 26-31-e közt.
A Gloria Victis nyertesek Eszékben, Zágrábban és Fiumén március elején már részt vettek a jutalomkiránduláson, s meg is hirdették a Gloria Victis Történelmi Vetélkedőt. Március 15-én megvalósult a Diákutaztatási Program, akik a szélsőséges időjárás miatt nem tudtak lebonyolítani, egy pótidőpontban volt erre lehetőségük.
A diákutaztatási programok sora ezzel nem zárul, hiszen április 12-14-én Délvidéken kirándulhattak, április 26-28-án pedig Kassára és a Szepességre látogattak a Felvidéki Séták résztvevői. Szeptember 27-29-én pedig a Partiumba – Nagyváradra, Szatmárnémetibe és Nagybányára kirándulnak. Június 4-én szintén Kárpát-medence szerte lesz lehetőségük a diákoknak, hogy egymás környezetével, természeti- és kulturális örökségével kölcsönösen megismerkedhessenek. Az ősz folyamán a Felvidéki séták Borsiban, Kassán, Eperjesen és Krasznahorkán folytatódik.
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára a közgyűlés előtt is ismertette a magyar iskolakezdőknek nyújtott beiratkozási ösztöndíjátadásokat, s annak jelentőségét. Felvidék után 2012-ben Partiumra is kiterjesztették a magyar oktatás és nevelés céljából folytatott tevékenységünket, idén pedig Délvidéket is bekapcsolják. Felvidéken a Karácsonyi óvodai programot is megvalósítják decemberben.
Lukács Ferenc, a Rákóczi Szövetség pénzügyi titkára ismertette a 2012. évi számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet külön kiadványban minden résztvevő tag megkapta. A szervezet a 2012-ben kapott költségvetési támogatásokkal határidőre rendben elszámolt.

A közgyűlés a napirendi pontoknak megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Rákóczi Szövetség ellenőrző bizottsági jelentését, a 2012. évi beszámolót, a 2012. évi közhasznúsági jelentést, a 2013. évi programtervet és költségvetést. A Rákóczi Szövetség alapszabályának jogszabályváltozás következtében elavulttá vált rendelkezéseit is módosították.
Az új alapszabály szerint a szövetség tevékenysége, feladata az alábbi két pontban foglaltatik össze: a) a határon túli ifjúsággal való együttműködés, a kapcsolatok fejlesztésére szolgáló programok szervezése; b) a magyar kulturális örökség határon túli emlékeinek megőrzése és ifjúság elé tárása.

További fényképek a közgyűlésről a Képgalériánkban ITT>>>.

HE, Felvidék.ma