38820

Április 12 – csak egy nap áprilisban… és mégis, számunkra Felvidékieknek különleges dátum, hiszen ez a nap a Felvidékről való kitelepítés emléknapja.

Talán nincs is olyan magyar család a Felvidéken, amely ne lenne valamilyen formában érintett az un. kitelepítéssel-reszlovakizációval kapcsolatban.
A kötet különleges értékét az adja, hogy a neves történész munkája kizárólag saját levéltári kutatásaira épül, hogy nem kommentál, csak bemutat, elemez és tudományosan értékel. A levéltári forrásokkal bőségesen adatolt kisebbségellenes akciók, események, jelenségek, állásfoglalások már-már szenvtelen felsorolásával minden korábbinál egyértelműbb képet ad a jogfosztások, kényszertelepítések és kényszerasszimiláció természetrajzáról és hatásáról.

Vadkerty Katalin könyvében a történelem, illetve a lejátszódott események ezen részét és következményeit elemzi és dokumentálja átfogóan, művének szlovák fordításáért 2002-ben a szerzőt magyar szerzőként elsőként jutalmazták Dominik Tatarka-díjjal, a legelőkelőbb szlovák irodalmi elismeréssel.
A legátfogóbb monográfiákat Vadkerty Katalin készítette a szlovákiai magyar közösség 1945-1948 közötti történetéről: a reszlovakizációról, a csehországi deportálásokról, valamint a belső telepítésekről és a lakosságcseréről. (…) eredeti csehországi, szlovákiai, magyarországi központi és regionális levéltári források ezreit tanulmányozta át, s ily módon elsőként tárta fel komplex módon az egész folyamatot. Külön érdeme a szerző munkáinak, hogy a nagypolitikai döntéseket és az azok regionális, illetve helyi szinten történő végrehajtását párhuzamosan dolgozza fel és mutatja be. (…) a levéltári forrásokkal bőségesen adatolt kisebbségellenes akciók, események, jelenségek, állásfoglalások már-már szenvtelen felsorolásával minden korábbinál egyértelműbb képet ad a jogfosztások, kényszertelepítések és kényszerasszimiláció természetrajzáról, hatásáról.

A Családi Könyvklub ajánlja ezt a könyvet mindazoknak, akiket érdekel szűkebb közösségünk történelme – ugyanakkor ajánljuk ezt a kiváló munkát minden felvidéki család könyvespolcára…
Rendelje meg vagy keresse a Családi Könyvklub könyvesboltjaiban! Rendelje meg itt.

Győry Attila/Felvidék.ma