39387

A komáromi székhelyű Felnőttképzési Intézet kht. az Ipolysági Városi Hivatal Közös Tanügyi Hivatallal közösen immár negyedik alkalommal szervezett továbbképzést az Ipolyság és környékének pedagógusai számára.


Révész Angelikától, a hivatal vezetőjétől megtudtuk, a továbbképzésen ipolysági pedagógusok mellett ipolybalogi, ipolynyéki, lukanyényei, ipolyvarbói, lévai, ipolyviski és palásti iskolák magyar pedagógusai vettek részt. „Hivatalvezetőként fontosnak tartom a pedagógusaink továbbképzésének biztosítását helyben, mivel ez által hatékonyabban tudjuk megszólítani őket, elkerülve utaztatások problematikáját. Részben ezért is vettük fel a kapcsolatot az intézettel”- jegyezte meg a képzésekkel kapcsolatban a hivatalvezető. A képzéseken alap- és középiskolás pedagógusok egyaránt részt vettek.
A 2008-as Közoktatási törvény bevezette a tanárok részére a továbbképzéseket, melyek sikeres abszolválás során kreditpontokat szerezhetnek. Mint Albert Sándor, az intézet igazgatója elmondta, a továbbképzési rendszer lehetővé teszi a gyakorló pedagógusok számára olyan ismeretek elsajátítására, melyre az egyetemi képzés során nem jutnak hozzá. „A képzés maga úgy néz ki, hogy bizonyos óraszámok és a záró vizsga abszolválása után, a pedagógusok kredit pontokat szereznek, az összegyűjtött kreditek alapján 6% illetve 12%-os alapbéremelés jár. A képzésünk a pedagógus életpálya modell részét képezi.”- jegyezte meg Albert. A képzés az élethosszig való tanulás része, hiszen a képzésbe bekapcsolódók folyamtatosan frissíthetik tudásukat.
Az intézet tevékenységének előnye a rugalmasság, a képzéseikkel az adott régióba mennek, így a tanárok helyben vehetnek részt az egyes kurzusokon. Az évek folyamán továbbképzéseket tartottak többek között az iskolák minőségbiztosítása, prevenciós programok, pályázatírás és irányítás tematikákban. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: „rengeteg olyan hasznos dolgot próbálunk közvetíteni, amivel az iskolák előbbre tudnak jutni, és saját hatékonyságukat tudják javítani.” A képzéseiket két nyelven kínálják, megfelelően elérhető írásos szakirodalommal, így a képzésen már a gyakorlati kérdésekkel foglalkoznak. A képzéseket megfelelő szaktudású, tapasztalattal rendelkező szakemberek tartják. Az utóbbi három évben közel 1500 hallgató sikeresen abszolválta a képzéseket, tudtuk meg Alberttól.
Az ipolysági képzéssel kapcsolatban intézet igazgatója elmondta, a helyi Tanügyi Hivatal vezetőjétől jött az első impulzus a képzés beindításához. Már több éve működnek együtt sikeresen. A képzések nagy részének a helyi magyar alapiskola adott otthont, ám ez mellett a szlovák iskola is szerepelt vendéglátóként. „Nagyon örülünk annak, hogy Ipolyság is bekapcsolódott a továbbképzésekbe. Tekintettel a nagy távolságokra, a továbbképzések nagy része elkerülik ezt a térséget, részben körülményes az utazások végett. Mi viszont úgy gondoltuk, bárhová elmegyünk, ahol szívesen látnak minket.”- jegyezte meg az igazgató.
Április második felében két továbbképzés záróvizsgáira is sor került a városban. Egyik ezek közül az iskolai pedagógiai programok. A záró beszélgetés keretei között a pedagógusok egy-egy saját tervezésű pedagógiai programot prezentáltak. Ezen program iránt nagy érdeklődés van. Hiszen a program által az adott iskola arculatát is kialakítják. Ez nagyon hasznos a leendő diákok és szüleik érdeklődésének felkeltése terén is. A másik képzés projektírás és projektvezetés témakört ölelte fel
Az intézet Szlovákiai szerte tart továbbképzéseket. „Sikerességünk talán abban is rejlik, hogy a képzéseink színvonalasak, gyakorlatiasak, gyakorlati tapasztalatokat tudunk közvetíteni. Ezért is szívesen látogatják programjainkat, s elfogadnak bennünket.”- summázta az intézet munkáját.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
fotó: Peter Paulenka