39597

Ohrid és Nagyőr, Siena és Rozsnyó, Gánóc és Delfi, egy görög parasztember és egy ipolyvarbói asszony – Európa különböző tájai, kultúrái, emberei, melyek között első látásra nem sok kapcsolódási pontot találunk.
Mégis ugyanazon könyvnek lapjain szerepelnek, szépen egymás mellé állítva. Egyik a jobb, másik a bal oldalon. Móser Zoltán “Valahol, Európában” című fotóalbuma – melyet Brüsszelben, az Európai Parlament Székházában mutattak be kedden – egészen újszerű, egyedi módon kívánja bemutatni azt, amit napjaink politikai-gazdasági környezetében egyre inkább nehezünkre esik elhinni: Európa népeinek összetartozását. Vagy ahogy a könyvet bemutató Surján László magyar EP-képviselő fogalmazott: “olyan világban élünk, amely teljesen összekapaszkodik egymással”.
Az Európa legkülönbözőbb tájegységeit, kulturális emlékeit és embereit bemutató fotóalbum egyszerre ragadja meg az öreg kontinens sokszínűségét és – a jó érzékkel összeállított oldalpárokon keresztül – e sokszínűségben rejlő, sokszor igen meglepő hasonlóságokat.
A könyvbemutatón megjelent Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament volt elnöke, aki rövid hozzászólásában úgy vélekedett, jó lenne, ha az EP-képviselők ugyanolyan lelkesedéssel foglalkoznának Európa közös ügyeivel, amilyen Móser Zoltánnak a téma iránti elkötelezettségében megnyilvánul.

szd, Felvidék.ma, mno.hu nyomán