40361

A Bethlen Gábor Alapkezelőhöz tartozó Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) honlapján elérhetőek s egyúttal le is tölthetőek azok a tanulmányok, amelyek a kutatóintézet közreműködésével jelentek meg a Kisebbségkutatás c. folyóiratban.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet a folyóirat 2012. évi 2. lapszámától kezdve vesz részt annak szerkesztésében és kiadásában (ezek tölthetők tehát le szabadon), melynek megfelelően számonként egy tematikus blokkot a Kutatóintézet munkatársai, valamint az általa felkért kutatók írnak meg. A 2012/2. számban az intézet munkatársai a szomszédos államokban lezajlott tavaszi/nyári választásokról (Szlovákia, Szerbia, Románia) publikáltak, míg a 3. számba – a külhoni óvodák évéhez is kapcsolódóan – a Kárpát-medencei magyar közösségek iskolaválasztási tendenciáit feltérképező tanulmányok kerültek be. A folyóirat évente négy magyar és egy angol nyelvű számmal jelenik meg.

Ízelítőként néhány cím a letölthető dokumentumokból, melyek méltán számíthatnak a téma iránt érdeklődő felvidéki olvasók figyelmére:

Rákóczi Krisztián – Előrehozott parlamenti választások Szlovákiában (2012/2.)
Papp Z. Attila – Az iskolaválasztás motivációi és kisebbségi perspektívái (2012/3.)
Morvai Tünde-Szarka László – A magyar tannyelvű iskolák választása Dél-Szlovákiában (2012/3.)
Szarka László – A kisebbségi magyar pártok kialakulása és programalkotó tevékenysége (2012/4.)
Ferenc Viktória – A határon túli magyar felsőoktatás tannyelve (2013/1.)

A fenti tanulmányok – mások mellett – az alábbi oldalon érhetők el: http://bgazrt.hu/npki/kiadvanyok/kisebbsegkutatas/1/

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2011. novemberében kezdte meg működését azzal a céllal, hogy szigorúan szakmai módszerekkel vizsgálja az aktuális nemzetpolitikai témákat, ennek érdekében konferenciákat, szakmai tanácskozásokat szervezzen. Az intézet szakmai felügyeletét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára gyakorolja.

szd, Felvidék.ma