41836

A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága együttes ülést tartott Szabadkán a vajdasági Magyar Nemzeti Tanáccsal 2013. szeptember 26-án. A következőkben Csóti György képviselő (Fidesz) felszólalását ismertetjük:
Az elszakított nemzetrészek, közkeletű szóhasználattal a határon túli magyarok ügye nem külpolitikai kérdés, hanem egy speciális belügy, melynek külpolitikai vonatkozásai vannak. Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarok nem csupán nyelvileg és kulturálisan egységesek, hanem politikailag is. Ennek közjogi kinyilvánítása az egyszerűsített honosítási eljárás megteremtése, a kettős állampolgárság lehetővé tétele. (A magyarság politikai egysége nem kérdőjelezi meg a jelenlegi határokat, csupán a nemzet határokon átívelő újraegyesítését jelenti. Ez az egység, amellett, hogy sokszínű, az önrendelkezés iránti igényben testesül meg.)
Mint minden más európai nemzetnek, a magyaroknak is alanyi jogon jár az önrendelkezés. Ez a jog abból származik, hogy ott élnek, ahol születtek, ahol őseik (ezer éven át) falvakat, városokat, kulturális intézményeket hoztak létre, és évszázadokon át vérükkel védték szülőföldjüket.
A vajdasági magyarok az elmúlt években megteremtették szülőföldjükön a kulturális autonómia alapjait. A magot elvetették (már két évtizede!), a személyi elvű, kulturális autonómia csírái most kihajtottak a Bácskában, a Bánságban és a Szerémségben. Ezen az úton kell következetesen tovább haladni a teljes körű és tényleges autonómia megteremtéséig.
Fentiekhez nem csak sok sikert kívánunk, hanem közös ügyünknek tekintjük. Ma is igaz Szabó Dezső megállapítása: minden magyar felelős minden magyarért. Csak teljes körű kárpát-medencei összefogás vezethet sikerhez valamennyi elcsatolt területen.
Magyarország védhatalmi státust követelhetne magának az elszakított nemzetrészek vonatkozásában. Hasonlóan, mint Ausztria tette Dél-Tirol kérdésében évtizedekkel ezelőtt. Erre jelenleg de jure nincs sok esély, talán semmi, de facto azonban élni kell vele. A mindenkori magyar kormány alkotmányban rögzítetten felelősséget visel az ország határain kívül élő magyarok sorsáért. 

Felvidék.ma, Csóti György