42149p

Sajnos, beigazolódott, amit többen előre feltételeztek, a kormány mai ülésén nem szavazta meg, hogy Pered község neve hivatalosan szlovákul is Pered legyen. (Bővítve: Nemzetállami döntés…)
A változtatást maga a település kérte érvényes népszavazás alapján, a kormány ugyanis csak a település belegyezésével változtathatja meg a község nevét. A falunak jelenleg 3716 lakosa van, amelyből 2910 a magyar.
Arról, hogy szlovák nyelven is Peredként legyen feltüntetve a község neve még tavaly márciusban tartottak népszavazást, az előrehozott parlamenti választások idején. A népszavazáson akkor a falu lakóinak 64, 47 százaléka részt vett, és a Pered elnevezés visszaállítása mellett a résztvevők 65,45 százaléka szavazott.
Az eredeti Pered megnevezés visszaállításával szemben azonban a belügyminisztérium terminológiai bizottsága alatt működő szaknévi bizottságnak alapvető ellenvetése volt. A bizottság azzal érvelt, mivel a Pered megnevezés – szerinte – magyar kifejezés, a település megnevezésének megváltoztatásával sérülne az államnyelvről és a települési igazgatásról szóló törvény. A bizottság álláspontját a kulturális minisztérium is osztotta azzal az indoklással, hogy a település elnevezése csak államnyelven történhet – ami azonban valójában sehol sincs jogilag rögzítve. Nem segítettek az észérvek sem, miszerint a Pered szónak a magyar nyelvben nincs is jelentése, egész egyszerűen ez a falu eredeti történelmi neve. A Pered elnevezést egyébként 1948-ig általánosan használták, s nemcsak magyarul, hanem szlovákul is. A kommunista hatalomátvételt követően nevezték át a falut Tessedik Sámuel nevének szlovákosított változatát alapul véve Tešedíkovóra, amikor Daniel Okáli akkori kommunista politikus egyetlen rendelettel 710 település történelmi nevét törölte el; többnyire dél-szlovákiai magyarok vagy németek által lakott településekről volt szó.
A kormány-előterjesztés szerint a jelenlegi Tešedíkovo megnevezés eleget tesz valamennyi települési elnevezésével kapcsolatos törvényi feltételnek, és a belügyminisztérium szaknévi bizottságának és a kulturális tárca állásfoglalására hivatkozva nem javasolja a település Tešedíkovóról Peredre való hivatalos elnevezését, amivel mai ülésén a kormány egyet is értett.
Érsek Árpád (Most-Híd) parlamenti képviselő állásfoglalásban jelezte, „amennyiben a kormány elutasítja a történelmi Pered elnevezés visszaállítását, az egyértelműen azt jelzi, hogy Robert Fico jelenlegi kormánya a háború előtti politikai stílust osztja, amelyet a kisebbségekkel szembeni hatalmi politika és a kollektív bűnösség elvének érvényesítése jellemzett. Azt jelzi, hogy a csődbe jutott nacionalizmus politikájának útjára tért, és nem olyan politikát folytat, amely ezt az országot Európa civilizált és kulturált országai közé emelné. Ezzel a politizálási stílussal ugyanis ez az ország lejáratja magát a nemzetközi nyilvánosság szemében”.

A Magyar Közösség Pártja állásfoglalásban jelentette be, hogy elfogadhatatlannak tartja a Szlovák Köztársaság Kormányának döntését Pered történelmi neve hivatalos használatának elutasítását illetően. Őry Péter, a párt alelnöke szerint „a kormány döntése több olyan tényre is rávilágít, amely a demokratikus jogállamba vetett hitet kérdőjelezi meg. A kormány nem vette figyelembe azt a kezdeményezést, amely a szubszidiaritás elvére épül és a polgárok akaratát tükrözi. Döntésével egyúttal azt is bizonyította, hogy a kormány nem a lakossági akaratot képviseli, hanem a kisebbségek által lakott települések esetében ragaszkodik a nemzetállam építésének koncepciójához. Ilyen szempontból a döntés szembe megy olyan nemzetközi kisebbségvédelmi egyezménnyel is, amelyet az ország parlamentje korábban ratifikált, mint például az ET kisebbségi keretegyezménye, de a Helyi Önkormányzatok Európai Kartájával is, amely a már említett szubszidiaritás elvének a betartását szabja meg a kormány részére.” Az MKP ezért a továbbiakban is támogatni fogja Pered lakosságának igyekezetét a település nevének megváltoztatása érdekében, mert „valljuk, hogy a 21. században a fejlett demokratikus rendszerek és a jogállamok esetében megengedhetetlen a népakarat figyelmen kívül hagyása” – áll a párt állásfoglalásában.

dé, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”41461,32869,32860,31806″}