6419

A rendezvényt a Füleki Vármúzeum és a Charta XXI Megbékélési Mozgalom, a Füleki gimnázium, a füleki Szülőföld Polgári Társulás valamint a losonci Phoenix Lutetia Polgári Társulás szervezi október 26-án a gimnáziumban.

Trianon, nézzük azt bármilyen szempontból a legérzékenyebb és legkritikusabb eseménye történelmünknek. Olyan esemény, amellyel milliók sorsa felett döntöttek úgy, hogy meg sem kérdezték őket. Olyan esemény, amelyet a határ egyik oldalán gyásznak és tragédiának, a határ másik oldalán pedig győzelemnek és örömnek neveznek.
Dušan Trančík, szlovák filmrendező, akinek van bátorsága érzékeny témákhoz nyúlni, s azt is magas fokú szakmai tudással és érzékenységgel teszi. A rendező ezúttal Trianon témáját választotta, a tőle megszokott módon nem a hagyományos módon megközelítve azt. Hogyan vélekedik erről a a mai Szlovákiában és Magyarországon. Válaszokat keresve erre a kérdéskörre csaknem egész Szlovákiát bejárta, megszólítva számos fiatalt, diákot és a tőlük idősebb generáció tagjait is megszólítva. Magam is azok közé tartoztam, akivel több, mint egy órát töltött el a losonci Lehár kávéházban, azért hogy véleményt mondjak, véleményt cseréljünk erről a témáról. Izgalmas egy beszélgetés volt!
A felvételekből összeállított „Hodina dejepisu – Történelemóra” c. közel. egyórás filmbe végül is a szlovákiai szlovák, illetve szlovákiai magyar és magyarországi magyar középiskolában készült beszélhetések anyag került be, az idősebb generáció most kimaradt. A rendező elsősorban arra volt kíváncsi, s ezt a személyes beszélgetésünkben is fajsúlyos helyet kapott, hogy a ma embere és diákja, hogyan érzi át a hazáját elvesztett magyarok helyzetét ill. a győzteseknek kijáró „lelket melengető” érzést.
Akárhogyan nézzük és érezzük át ezt a témát, nem is olyan egyszerű feladat a véleménynyilvánítás. Annál is inkább, mert a losonci beszélgetésűnkből kiindulva Trančík azokban arra a kérdésre is választ vár, hogy igazságos vagy igazságtalan volt Trianon. Hogyan érzi ezt át, az, aki pl. magyarként már határon túl látta meg a napvilágot, s Trianont legfeljebb szülei, de inkább a nagyszülei elbeszéléseiből ismeri. Hogyan érzi ezt át az a szlovák, aki ugyanott született, csak éppen természetesnek veszi, hogy a határ ott van ahol van, s eszébe sem jut, hogy annak hány áldozata lett. Át tudjuk-e érezni, meg tudjuk-e érteni azt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiában élő nemzetiségek is az önrendelkezésre vágytak.
Nos, akik szeretnének közelebbről megismerkedni ezzel a témával, a fentebb felvetett kérdéskörökkel lehetőséget kapnak Füleken, október 26-án (szombat) délután 16.00 órai kezdettel. Meghívó Eseménynaptárunkban ITT>>>.

Az október 26-i rendezvény Dušan Trančík, filmrendező, a Pozsonyi Színművészeti Egyetem Film és Televízió Karának docense, „Történelemóra” c. alkotásának vetítésével kezdődik, melyről alkotói így vallanak: „Történelemórákat látogatunk meg szlovák és magyar tannyelvű gimnáziumokban. A téma egy érettségi tétel – az 1920-as trianoni békeszerződés. Két ellentétes értelmezés bontakozik ki előttünk. Milyen a fiatal magyarok és szlovákok történelmi tudata? Mennyire jellemző a szomszédsági tolerancia? Milyen jövő vár rájuk? Erről szól ez a film.”
Ezt követően „Különbségek a 20. század történetének magyar és szlovák interpretációiban” címmel kerekasztal beszélgetésre kerül sor, melyen a film rendezőjén kívül részt vesznek: dr. Surján László az Európa Parlament alelnöke, Charta XXI Megbékélési Mozgalom alapítója és elnöke, dr. Dušan Kováč, a Szlovák Történelmi Társaság elnöke és a Szlovák Tudományos Akadémia pozsonyi Történettudományi Intézetének munkatársa, dr. Simon Attila, a Selye János Egyetem Történelem Tanszékének tanszékvezető docense és Agócs Attila, a Füleki Vármúzeum igazgatója.
A szinkrontolmácsolt rendezvényre a szervezők várják a nógrádi, gömöri ás az azon túli régiók iskoláinak diákjait és tanárait, mindazokat, akiknek véleményük van a témáról, vagy szeretnék megismerni szakavatott történészek véleményét
Ami biztos, hogy egy ritkán látható és hallható rendezvényre invitálunk minden érdeklődőt.

Puntigán József, Felvidék.ma