41870

Ötvenkét éves korában, szeptember 27-én adta át lelkét Teremtőjének Megyesi László, a magyarbődi gyülekezet lelkipásztora. A gyászistentiszteletre a helyi református templomban került sor szeptember 29-én, majd a kiscsáji temetőben helyezték sírba földi maradványait.

A gyászistentiszteleten Orémus Zoltán, az abúj-tornai egyházmegye esperese szolgált igehirdetéssel Jn 12, 20-26 alapján. Életrajzát Varga Zoltán egyházmegyei főjegyző ismertette. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nevében Fazekas László püspök köszönt el, aki mint egykori iskolatárs és barát is búcsúzott az elhunyt szolgatárstól.
A gyülekezet nevében Vasiľ Aranka presbiter, a község nevében Viliam Bačo polgármester, az evangélikus egyházközség nevében Ján Hruška esperes búcsúzott. Az elhunyt lelkipásztortól a helyi vadászegyesület is elköszönt.
Megyesi László 1961-ben született, iskoláit Királyhelmecen végezte. 1980-ban érettségizett a gimnáziumban. 1980. szeptemberétől a prágai Coménius Egyetem Teológiai Karának hallgatója volt. 1983/1984-es tanévben ösztöndíjas. Budapesten a Református Teológián. Egyetemi tanulmányait 1986-ban fejezte be, majd a Magyarbődi Református Egyházközségbe kapott kihelyezést.
Először mint helyettes lelkész, később mint a gyülekezet megválasztott lelkipásztora 27 éven át szolgált két nyelven a magyarbődi gyülekezetben. Isten vigasztalja az elhunyt lelkipásztor hitvestársát, leányát, a magyarbődi református gyülekezetet és minden gyászolót.

Reformata/Felvidék.ma