42110

Érsek Árpád és Ožvald Erzsébet (Most-Híd) kezdeményezésére Szigeti László (MKP), Fodor Attila (SzMPSz), Bárdos Gyula (Csemadok), Mézes Rudolf (Sz MSzSz) részvételével szakmai találkozót tartottak október 14-én a Most-Híd központi irodájában.
Érsek Árpád (Most-Híd) parlamenti képviselő és Ožvald Erzsébet, a Most-Híd oktatási szakértője szakmai találkozót kezdeményezett a párt központi irodájában a kisiskolák létét fenyegető oktatási törvényjavaslattal kapcsolatban.
A találkozón részt vett továbbá Szigeti László, az MKP Országos Tanácsának elnöke, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének képviseletében Fodor Attila, Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, valamint Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke.
Érsek Árpád a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón elmondta, a tanácskozáson részt vevő két párt és a társadalmi szervezetek képviselői megegyeztek, hogy tájékoztatják Dušan Čaplovič oktatási minisztert a szóban forgó törvénnyel kapcsolatos álláspontjukról, illetve tolmácsolta közös megegyezésüket a törvény visszavonását illetően is.
Szigeti László a sajtótájékoztató során elmondta, egyértelmű megegyezés született abban, hogy ezt az előkészítetlen, elhamarkodott és káros törvénymódosító javaslatot nem lehet támogatni a parlamentben, s a tárgyalópartnerek mindegyike azon a véleményen van, hogy a szóban forgó törvényjavaslatnak nincs létjogosultsága a mai társadalmi viszonyok között, mert egyértelműen ártalmas és veszélyes a tanuló ifjúságra, a szülőkre és a polgárokra is.
„Lehetséges, hogy a törvénymódosító javaslat megtakarítást eredményezhetne az oktatási tárca számára, úgy vélem azonban, hogy az a központi állami szerv, amely felelős egy ország neveléséért és oktatásáért, nem szabad, hogy kizárólag a pénzt tartsa a legfontosabb érvnek” – hangsúlyozta Szigeti. Mint mondta, a tárgyalófelek mindegyike osztja azt a véleményt, hogy a javaslat a közoktatás számára veszélyes, ugyanis közel 400 kisiskola bezárását helyezi kilátásba, ha ebben a formában elfogadná a parlament. Ezért azt ajánlják a parlamenti képviselőknek, hogy javasolják a törvény visszavonását, amire vonatkozóan a parlamenti képviselőknek és a miniszter úrnak is konkrét érvekkel és indoklással tudnak szolgálni. „Veszélyes a javaslat azért, mert igazságtalan, veszélyes, mert nem egy alapos elemzés eredményeként született meg, amelyre támaszkodni lehetne.
Gyakorlatilag a minisztérium nem rendelkezik olyan adatokkal, amelyek alapján egyértelműen indokolttá válna a törvényben az a részt, ami gyakorlatilag az utóbbi 20 esztendőben soha nem fordult elő Szlovákiában, mégpedig a minimális tanulói létszámok meghatározása” – mondta Szigeti. Véleménye szerint az államnak a kis településeken lakók számára is biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy a falujukban tanulhassanak, és ehhez meg kell, hogy keresse a szükséges anyagi forrásokat. Szigeti elmondta továbbá, hogy a két párt a társadalmi szervezetekkel együtt arra az esetre, ha a parlamentben mégsem vonnák vissza törvényt, konkrét módosító javaslatokat is készítettek a mai tárgyalások folyamán.
Fodor Attila szerint, ha számba vesszük, mi mindennel jár a szóban forgó racionalizáló a gyerekek, a szülők, de a pedagógusok és az iskola számára is, nem biztos, hogy a megtakarítás, amelyet az előzetes számítások alapján eredményezne, olyan jelentős lesz. Mint mondta, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége továbbra is a normatív, azaz fejpénzes rendszer mellett teszi le a voksát az osztályfinanszírozási rendszerrel szemben, és inkább a fejpénzrendszer finomítását javasolja a miniszternek. Elmondta továbbá, hogy a szakmai szervezetek az elkövetkezőkben szakmai fórumokat szerveznek a kistérségekben, mert véleményük szerint a helyi érintetteknek is dönteniük kell a kérdésben.
A tárgyalófelek megegyeztek abban is, hogy felveszik a kapcsolatot a Városok és Falvak Társulásával is, és a támogatásukat kérik, mivel a javaslat nem csak a kisebbségi iskolákat érinti, hiszen a veszélyeztetett iskolák közül több mint 300 szlovák tanítási nyelvű.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”41305,41053,40813,42120″}