42746

Nincs még egy olyan ereklyéje államiságunknak, amely hívebben testesítené meg nemzetünk sorsának alakulását, mint a Szent Korona. Dicsőség, üldöztetés és “fogság” éppúgy része a történetének, ahogy az nemzetünknek is. Sőt – amint azt Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes tegnapi ünnepi beszédében elmondta – nem csak a magyar nemzettudat egyik legfontosabb pillére a Szent Korona, hanem a Kárpát-medence nemzetei is önazonosságuk részének tekinthetik. Hiszen – példálózott Navracsics – “Pozsonyban és Szlovákiában is számos, a Szent Koronára utaló jellel találkozhatunk”.
Ami kétségkívül igaz is, mi több, maga a Szent Korona is “megfordult” a Felvidéken: a 15. században igencsak kalandos körülmények között jutott el Visegrádról Komáromba, hogy aztán nem sokkal később magyar királlyá koronázzák vele a város szülöttét, V. Lászlót.
Más kérdés viszont, hogy történetesen a szlovákok a nemzeti önazonosságuk képzésekor miként tekintenek a magyar államiság e szent ereklyéjére. Erről azonban már nem beszélt a magyar igazságügyi tárca vezetője.

A megemlékezést abból az alkalomból tartották Veszprémben, hogy 69 évvel ezelőtt érkezett a városba a korona, miután Szálasi Ferenc nemzetvezető 1944. november 4-én a budai várban felesküdött rá, majd két nappal később Veszprémbe menekítette. Itt, a Sziklában őrizték egy hónapon át s innen indult hosszú útjára egészen az USA Kentucky államában található Fort Knox támaszpontig, ahonnan majd csak 1978-ban térhetett vissza Magyarországra.
A veszprémi Szikla falán 2010-ben elhelyezett dombormű előtt a Keresztény Katonák Szövetsége és a Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány által szervezett megemlékezésen Navracsics Tibor többször is utalt a közép-európai nemzetek békés egymás mellett élésére, mint a Szent Korona-eszme egyik fontos elemére s amely a “gyilkos gyümölcsöket: a bolsevik és nemzeti szocialista diktatúrát hozó” első világháború végén halálos sebet kapott. Később, 1944-ben éppen e két diktatúra összecsapása elől menekült a Szent Korona többek között Veszprémen át egészen az Egyesült Államokig.

szd, Felvidék.ma