bizottság

Farkas Iván vezetésével november 19-én Komáromban megalakult a Baross Gábor Felvidéki Fejlesztési Tervet előkészítő szakmai bizottság.
A bizottság 15 tagból áll, és a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság égisze alatt tevékenykedik.  Pogány Erzsébet, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság ügyvezető elnöke kapott megbízást a bizottság tevékenységéhez szükséges eszközök bebiztosítására.
Az SZMKT által működtetett Gazdaság.sk honlap lesz a Baross Gábor Terv vitaanyagainak nyilvános fóruma, itt jelennek meg a szakmai elemzések, hozzászólások. A cél, hogy március végéig nyomtatásban is kézbe vehető legyen az előkészítő bizottság által kidolgozott, nyilvános vitán kiérlelt fejlesztési terv.

A bizottság tagjai:

Farkas Iván, az MKP régiófejlesztési alelnöke, Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója, SZMKT ügyvezető elnöke, Vitárius Lajos, az SZMKT szakértője, Nagy Péter, az Ister-Gránum ETE igazgatója, Andrássy Zsuzsanna, a Rába-Duna-Vág ETE irodavezetője, Papp Sándor, a Pro Kalondiensis PT elnöke, Horváth Csaba, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat dunaszerdahelyi irodájának vezetője, Mihók Gábor, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat kassai irodájának vezetője, Lelkes Gábor, a Fórum Intézet szakértője, Varga Péter, a Gazda PT elnöke, Vasi Emma, a Komáromi Régiófejlesztési Ügynökség igazgatója, Rajkovics Péter, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szakértője, Antalík Imre, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatója.
A bizottság kiegészül a Selye János Egyetem további oktatójával és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatójával. Természetesen várják további szakemeberek jelentkezését, akik észrevételeikkel hozzájárulnának a terv kidolgozásához.

Farkas Iván elmondta, jó kiindulásai alap és minta lehet számunkra a Wekerle Sándor Terv és az erdélyi Mikó Imre Terv. Az utóbbi évben több fórumon Farkas Iván ismertette a meglátásait, és a napokban Vitárius Lajos pozsonyi közgazdász, az SZMKT tagja is értékes vitaanyagot dolgozott ki.
A Baross Gábor Terv szerkezetére vonatkozó javaslatokról és arról, hogy az egyes fejezetek kidolgozására ki vállalkozik, Farkas Iván egyeztet a tagokkal. A terv végső megszövegezésére, szerkesztésére, nyomdai előkészítésére szükség szerint további szakértőket von be a bizottság.

Két ünnepélyes, nagyobb lélegzetvételű szakmai konferenciát szervez az SZMKT:
December 11-én 14.00 órától Léván, a Reviczky Házban szakmai konferenciát szervez a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, amelynek témája: A közvélemény tájékoztatása a Baross Gábor Terv kidolgozásának elindításáról, az addig elkészült szakmai vélemények ismertetése.
Úgy tervezik, hogy 2014. március végén kerülne sor a Baross Gábor Terv ismertetésére.

Pog, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42733″}