42792

A szőlőskei egyházközség öt évvel ezelőtt vásárolt új parókiát, mivel a háromszáz éves korábbi épületet, amely közvetlenül a Bodrog folyó mellett állt, kénytelenek voltak eladni árvízvédelmi és gáterősítési építkezési munkálatok miatt. Az új parókia felújítása 2009-ben kezdődött el. Az idén a Közalap építkezési keretéből elnyert támogatásból a gázt és a központi fűtést is megoldották.
A jelenleg felújítás alatt lévő épületet az egyházközség 2008-ban vásárolta meg a Bodrog folyó szabályozásával és az árvízvédelemmel foglalkozó állami vállalattól. A régi, mintegy 300 éves, átnedvesedett, korszerűtlen épület eladása az árvízvédelmi és gáterősítési építkezés miatt elkerülhetetlen volt.
Az egyházközség számára jó befektetésnek bizonyult az új ingatlannak a megvásárlása, mert a statikailag hibátlan, száraz, 1960-ban téglából emelt családi házhoz gazdasági épület is tartozott. A szükséges karbantartási munkálatok elmulasztása miatt viszont az épület néhány helyen beázott, két helyiségben a parketta meg is károsodott.
Az egyházközség presbitériuma 2009 tavaszán határozta el az épület felújítását. Ennek során került sor a tetőszerkezet kijavítására és a fedőanyag lecserélésére. 2010-ben a villany- és a vízvezeték, valamint a csatornázás került sorra. Elvégezték a belső falak letisztítását, kisimítását és alapozó festékkel kifestették a helyiségeket. 2011-ben új fürdőszobát alakítottak ki. A következő évben négy helyiségnek az ablakait cserélték ki korszerűbbekre.
Az idén a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői kertéből 2 ezer eurós támogatást kaptak, amelyet a gáz és a központi fűtés tervdokumentációjának elkészítésére, radiátorok vásárlására, valamint szennyvízgödör kiépítésére használtak fel. A tetőtérbe, amely a későbbiek során beépíthető, két ablakot helyeztek el.
Az épület lakhatóvá tételéhez szükség van egy gázkazánra, a helyiségek újra burkolására, a falak másodszori festésére és a bejárati ajtó kicserélésére is.
Az egyházközség a felújításhoz eddig csak a Közalaptól kapott anyagi támogatást. Az építkezés költségeinek a fedezéséhez önkéntes adományaikkal hozzájárultak főleg a szőlőskei anya-, de a hozzá tartozó bodrogszerdahelyi, borsi és újhelyi leányegyházközségek tagjai is.
A 2009-ben elkészített költségvetés szerint a felújítás összege 25 771 euróba kerül. Az eddig elvégzett munkálatok 12 582 eurót tettek ki. A legszükségesebb kiadások fedezésére még 5-6 ezer euróra lenne szükség az egyházközségnek.

Reformata, Felvidék.ma