SZ K R M E cimere

Alapos felújítást igényelt a kulturális műemlékként nyilvántartott borzovai református templom önálló klasszicista stílusú tornya. A kuratórium háromezer eurót ítélt meg erre a célra. A kiadások fedezéséhez még a 2012-es évben háromezer euróval járult hozzá az egyház Közalapjának építkezési kerete. Ugyanebben az évben 100 ezer forint támogatást kaptak a Bethlen Gábor Alaptól. A munkálatokra azonban csak az idén került sor.
A borzovai gyülekezet presbitériuma már évekkel ezelőtt döntött a 19. század első harmadában emelt önálló torony felújításáról. 2001-ben újra is festették. Az eltelt időszak alatt azonban beigazolódott, hogy így csak átmenetileg tudták a hibát kiküszöbölni. A torony vakolata ugyanis a falban lévő salétrom miatt továbbra is mállott. Alapos vizsgálat után derült ki, hogy nem elegendő újra festeni a felületet, hanem szükséges helyreállítani a vakolatot is és kiküszöbölni a hiba forrását.
Ez a tény jelentősen megnövelte az eredetileg tervezett felújítás költségét, amihez a mindössze 56 választóval rendelkező gyülekezet anyagi ereje kevésnek bizonyult. Az előzetes költségvetés hatezer euróban határozta meg a torony teljes felújítását.
Az egyházközség a 2011-es évben ezért is nyújtotta be pályázatát támogatás céljából az abaúj-tornai egyházmegye közgyűlése elé. A pozitív elbírálás után a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez került a segélykérelem. A kuratórium háromezer eurót ítélt meg erre a célra, amit a Zsinati Tanács is jóváhagyott.
Az egyházközség a hiányzó pénzösszeg előteremtése érdekében sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapnál is. Ebből a forrásból 100 ezer forint érkezett a felújításra. A kiadások fedezéséből a hívek is igyekeztek erejükhöz mérve adakozni, de képesek voltak fizikai segítségnyújtást is adni, ahol szükséges volt.
A munkálatokat azok speciális jellege miatt kötélről, illetve állásról végezték el a szakemberek.
Az egyházközség még az elmúlt évben szerette volna a tornyot felújítani, de rajtuk kívülálló okok miatt nem tudtak hozzákezdeni annak megvalósításához. Így erre csak az idén került sor. A munkálatok júliusban kezdődtek el és mostanra annak jelentős része be is fejeződött, már csak pár hiányosságot kell elhárítani.
A borzovai templom tornyával így a falu megújuló központja is kiegészül. „Dicsértessék ezáltal is Isten neve, a kritikák és bírálatok helyét pedig a cselekedni akaró és segítő szeretet foglalhassa el. Köszönjük a Bethlen Gábor Alap és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának támogatását, az imádságokat, adakozást és áldozatvállalást” – nyilatkozta a felújítással kapcsolatban André János lelkipásztor.

Reformata, -ii-/Felvidék.ma