42453

Nagy Richárd 2013. 11. 3-án megjelent „Mit keres Vona Gábor Felvidéken?” című írására szeretnék a szabad véleménynyilvánítási jogom keretei közt reagálni.
Még mielőtt bárki kígyót-békát kiáltana személyemre, előrebocsájtom, hogy jelenleg nem vagyok semmilyen politikai párt tagja, sem elkötelezettje, bár 1996-tól, kislányom megszületéséig, azaz 2003-ig MKDM, majd a pártegyesítést követően MKP-tagként tevékenyen kivettem részem a közéleti tevékenységből. Munkám során Duray Miklóst tekintem a felvidéki mércének.
Tapasztalatból tudom, és idővel beigazolódott, hogy vészesen kevés volt közösségünkre nézve, az akkoriban a médiumokban főmumusként beállított “egy szem Duray Miklós”, (és kevés volt az egyesített párton belül javarészt félreállított híve), akinek ésszerű javaslatait az ügyes lobbik által kialakított akkori MKP vezetősége vígan leszavazott, vagy az MKP akkori önkényes vezetője egyszerűen ignorált.  Már az akkori (az anyagiakért megalkuvó és közösségünk életösztönének felszámolásához asszisztáló) „pártvezetőink” is a „Miért pont most? Mi a célja? Miért keveri fel az állóvizet? Miért kell témát adni az SNS-nek?” típusú kérdésekkel érvelve tették tönkre a Duray Miklós és csapata által közösségünknek megálmodott egységet és az önkormányzati törekvéseket. Ők voltak azok, akik Duray és emberei ellenében nem kötelezték az elődpártok polgármestereit a magyar helységnévtáblák automatikus használatára, ahogyan személyneveink magyar használatának ösztönzése, és az érdeklődők segítése helyett elriasztották ettől közösségünk tagjait. Az ilyen típusú, az államhatalom irányába megfelelési kényszertől roskadozó személyek nehezítették és rémmeséikkel gátolták a Magyar Igazolványok igénylését és elterjedését is. De vég nélküli bevezetőm helyett térjek a tárgyra.   

Kedves Nagy Richárd úr, szeretnék tömör válaszokat adni kérdéseire.
Miért pont most jön Vona Gábor a Felvidékre? Mert most van a visszacsatolás 75. évfordulója, melyről több más helyen is megemlékeznek a még emlékezők. Mert a március 15-i eseményeiről sem emlékezünk meg március 14-én, és augusztus 20-át sem tartjuk augusztus 15-én, mert azok a dátumok egészen mást jelentenek. És ennek semmilyen köze nincs az éppen lezáruló megyei önkormányzati választások kampányához. Vagy talán Ön megtiltaná az Ön által arra „alkalmatlannak”, „időszerűtlennek” talált időpontokban történő megemlékezéseket?
Mi a célja a látogatásának? Szerintem csupán a székelyföldi, félelem nélküli kiállás mintájára szeretné közösségünket gondolkodásra és tettekre buzdítani, vagy a béklyóba záró „merjünk kicsik lenni” és az „itt ílünk” önfeladó magatartásából próbálja meg majd kimozdítani, valamint ismertetni velünk azokat a jogvédő ügyeket és azok jelenlegi állását, melyek éppen a mi közösségünk tagjait érintik. Vagy Ön még nem hallott Jézus Krisztusról, aki által Európa kereszténnyé lett, és aki számtalanszor intett minket, hogy „Ne féljetek!” ?
Miért keveri fel az állóvizet? Mert pocsolyában dagonyázunk, mint a disznók, és bizony sárosak leszünk. Kedves Nagy Richárd úr, Ön a Rákóczi-seregektől, a márciusi ifjaktól, az 1956-os hősöktől, a bársonyos forradalom tömegeitől, vagy ne adj isten magától Jézustól is gyülekezési esetleg közterület foglalási engedélyt kért volna?
Miért kell témát adni az SNS-nek? Uram, Ön még nem vette észre, hogy aki nem tesz, csak üres fecsegéssel hibát keres, az mindig talál egy utcán heverő témát? Mi több, Ön valahol lemaradt az események forgatagában, mert az SNS ma már nem ugyanaz a párt, mint a Slota és a Malíková asszony idején, aki ha van sapkája azért, ha nincs sapkája, pedig azért veri meg a nyuszikát.
Miféle konfliktusokról, miféle kocsmai szintű politizálásról beszél Ön? A JOBBIK vezetősége javarészt művelt, szakképzett, főiskolai végzettségű, kulturált hangnemben nyilatkozó fiatalember. Olyan hátszél, amely nélkül nem kerülnének nyilvánosságra, különösen nem nemzetközi fórumokra, az elszakított területek önrendelkezési törekvései, vagy a súlyos történelemhamisítások tényei. Ön szerint talán, az egyes vidéki rendezvényeken Via Nova pólókban feszítő, részegen trágárkodó és maguk alá piszkító Via Nova „aktivistákat” is azonosítani kellene az általam is tisztelt és nagyra becsült Via Nova elnökével?
Szeretném felhívni a kedves figyelmét arra a tényre, hogy a JOBBIK soraiban bizony vannak tisztességesen és becsületesen dolgozó cigány emberek, (én magam is ismerek néhány ilyen aktivistát,) ezért az Ön kollektív bűnösségről szóló párhuzamait csak tudatlanságból eredő túlkapásként tudom értékelni. Akkor most ki és miképpen esett túl és milyen agymosáson?
Uram, Ön olyan színben tünteti fel Pallér Pétert, aki tudtommal időt, pénzt és energiát nem kímélve fejtette ki tevékenységét még a Via Nova által szervezett Martfeszten is, mint a Via Nova aktivistája, mintha legalább is valami közveszélyes bűnöző bújna meg ebben a szolid, megfontolt és határozott kiállású tanító bácsiban.
Nem lehet, hogy az Ön struccpolitikája, és felsejlő komplexusai indították Önt elragadtatott gondolatai megfogalmazására? (Apropó, tudomása van a Via Nova vezetőségének az Ön önkényes megnyilvánulásáról, melyet Ön nem a saját személye, hanem a Via Nova OEEB elnökeként tett közzé? Mert vannak, akiknek mindig kell egy takaró, ha esetleg fordulna a helyzet, el lehessen hárítani a személyes felelősségre vonást.)
Abban egyetértek Önnel, hogy bizony nem árt a gondolkodás! De a gondolkodás alapja legyen mindig megalapozott utánajárás, a szélesebb összefüggések láttatása és kövesse azt a szavakkal összhangban kifejtett cselekvés.
Beszélgetni a megfelelési kényszerrel fűszerezett megalkuvásról, melyre Ön kegyesen javaslatot tesz írásában, valóban csak kocsmai szintű politizáláshoz vezet, mert még csak a valós problémáinkat és a helyzetünket sem láttatja, hanem éppen ellenkezőleg, hatalmi pozíciók reményében elsumákolja azt. Ráadásul úgy tetszik, Ön nem ismeri a szélsőséges és a radikális fogalmak közti különbséget. Nem óhajtom Önt kioktatni, nézzen utána kérem, mert elég nagy a különbség, hogy radikális kezelést kap-e a fogorvosától, vagy szélsőségeset.

Zárszóként már csak egyetlen kérdés merül fel bennem. Vajon miért nem tiltakozott, miért nem kondított vészharangot Gyurcsány Ferenc, vagy Bajnai Gordon felvidéki látogatása kapcsán? Vagy értelmezzem úgy, hogy az Ön politikától független összefogási késztetése, melyből az Ön által ecsetelt jövő vezetői, politikusai kerülnek majd ki, nem adott erre mandátumot, nem kapott erre a politikai vezetői státusszal kecsegtető apolitikus barátaitól megbízást? Esetleg Ön is az olyan véleményszabadság híve, amelyben Ön és a hasonszőrűk mondhatják meg, milyen véleménye lehet polgártársainak, mert egyébként talál rájuk valami kirekesztő bélyeget?
Tudja mit? Jobb is, ha békésen otthon marad! Én pedig elmegyek a fórumra, mert hátha éppen egy ilyen Pokoljárás segít hozzá a megvilágosodáshoz.

Tisztelettel
Polgár Hajnalka{iarelatednews articleid=”42434,42384″}