42734

Az utóbbi hetekben többször is szó esett az alkalmazottak után fizetett járulékok csökkentéséről, abban az esetben, ha az alkalmazni kívánt személyek hat hónapja a munkaügyi hivatal nyilvántartásában szerepeltek.

Kevésbé ismeretes, hogy az Európai Szociális Alap nyújtotta Nemzeti Programok továbbra is futnak. Ezekből a programokból több is létezik, járásonként változó feltételek vonatkoznak rájuk. Ha azonban a jövendőbeli munkáltatók vállalják az ezekkel járó, akár heteken át is elhúzódó papírmunkát, egy éven át jelentős támogatáshoz juthatnak.
Miről is van szó? Ezek a programok elsősorban az ún. hátrányos helyzetű munkanélkülieket érintik. Ebben az esetben a 29 év alatti, gyakorlattal még (még alig, vagy) nem rendelkező fiatalokat és az 50 év felettieket soroljuk ebbe a csoportba. Amennyiben a munkáltató a munkaügyi hivatalban legalább 1 hónapja nyilvántartott, a fent említett hátrányos helyzetű csoportból teremt valakinek új munkahelyet, egy éven át megkaphatja a minimálbér és a járulékok teljes összegének 90%-t, egy másik programban pedig a kereset 40%-a fizettethető át. Így a munkáltató egy teljes éven át csupán a minimálbér és a mellé kifizetendő járulékok 10%-t vagy 60%-t fizetik ki.
Miért a rengeteg papírmunka? A támogatás pályázatként működik, a leendő munkáltatónak számos igazolást be kell bemutatnia a munkaügyi hivatalnál.
A XXI/A munkahelyteremtést szolgáló támogatás esetében a kérvény mellé a munkavállalóval szembeni elvárások, a szerződés időtartama, a bér meghatározását tartalmazó iratot (Zámer), valamint a munkáltató becsületbeli nyilatkozata szükséges. Ezek a járási munkaügyi hivatalok weblapjairól letölthetőek. Ezzel azonban még koránt sincs vége az előkészületeknek.
Mindhárom egészségbiztosítótól igazolást kell szereznie a munkáltatónak arról, hogy nincs irányukba tartozása a cégnek, vállalkozásnak. Az adóhivataltól, a szociális biztosítótól, és a munkaügyi felügyelőségtől is ilyen igazolás szükségeltetik. A vállalkozás alapszabályainak fénymásolata, az identifikációs (IČO) és adóidentifikációs szám (DIČ) kiadásának fénymásolata. Banki igazolás a vállalkozás számlavezetéséről, stb., stb. A XXI/A pályázat esetében fontos, hogy a munkáltató vállalkozási engedélye legalább egy éve szerepelnie kell a cégjegyzékben. Ezekre az iratokra akár hetekig is várni kell, és csak a megfelelő okmánybélyeg megvásárlásával működnek.
Ha már minden irat összegyűjtésre került, a munkaügyi hivatal elbírálja az egyes kérelmeket. És itt kezdődik az újabb megpróbáltatás. Könnyen lehet, hogy a kérvényünk beadásakor már kiürül a pénzalap.
Jó példa erre a XXI. számú program, amely 2013 januárjában indult és idén év végéig kellett volna futnia, annyi kérvény, jogos kérelem érkezett azonban be, hogy júniusra elfogyott a pénz az alapból. Újabb pénzcsomag érkezett, amely júliustól kezdődően csak 2014-ben ért volna véget, ez a pénzcsomag alig 6 hónap alatt, november közepére ismét kiürült. Januárban számítanak a munkaügyi hivatalok újabb csomagra, ennek tartalma azonban ismeretlen.
Az önkormányzatban betölthető állások támogatására szolgáló pénzalap azonban még most is tartalmaz pénzt.
Az egyszerűnek ható munkanélküliek+a munkaügyi hivatal támogatta bér és járulékok+munkáltató=új munkahely képlet a támogatások ellenére sem túl egyszerű. Az érdeklődés azonban arról tanúskodik, hogy mindenképp megéri foglalkozni vele. Mindazok, akik munkahelyteremtést fontolgatnak, forduljanak előbb a helyi munkaügyi hivatalhoz, és érdeklődjenek a lehetőségeikről (pályakezdők szakmai gyakorlata és az önkéntes munka is megoldásként kínálkoznak az egyes munkáltatók számára).

JB/Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”41736,40824,22708″}