ipolysag1

Nemzetközi kortárssegítő konferenciát rendeztek november 27-én Ipolyságon. A váci Egészséges Ifjúságért Alapítvány közösen az Ipolyság Város Pecsétje Alapítvánnyal immár tizedik alkalommal szervezte meg a képzést.

A Test, lélek, hit – a gyógyulás három alappillére elnevezésű konferencián ismert felvidéki szakemberek adtak elő, az előadók közt szerepelt Stredl Terézia, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának oktatója,Hunčík Péter pszichiáter, író és Mahulányi József püspöki helynök, ipolysági esperes is.
„Az évente megrendezendő konferencia azzal a céllal jött létre, hogy feltárja korunk ifjúságának problémáit, hogy beszéljenek róla, útbaigazító pontokat nyújtsanak a fiatalságnak” – nyilatkozta portálunknak Révész Angelika, az Ipolyság Város Pecsétje Alapítvány ügyvezetője. Megjegyezte továbbá, „tudjuk, hogy a jóra és a rosszra csábítás helyszíne az a kortárs közösség, ahol a fiatal a valóságban szocializálódik a valóvilág feltételeihez. Célunk, hogy minél több fiatalhoz eljussunk. De célunknak tekintjük azt is, hogy ösztönözzük fiataljaink önmegvalósítását. Ennek az alapja saját környezetük ellenőrzése, valamint a pozitív fejlődési irányok kijelölése.”A ifjúsági találkozón a helyi alap- és középiskolák tanulóin kívül váci diákok is jelen voltak.
Födrős Attila, Vác polgármestere nyitóbeszédében a tapasztalat átadásának fontosságát hangsúlyozta jövő nemzedékének. „Mi felnőttek felelősek vagyunk azért, amit mondunk. A mai napon figyeljünk oda, hogy mi hangzik el. Majd gondolkozunk el a hallottakon, ami bizonyos támpontot tud adni mai bonyolult világunkban” – mondta köszöntőjében a váci polgármester.
Hit és gyógyítás címmel tartotta meg előadását Hunčík Péter. „A hit és a test egymásra hat, bizonyított tény, hogy a hit segíti a gyógyulást” – hangsúlyozta a pszichiáter. Kiemelte a jó közérzet és a pozitív hozzáállás elengedhetetlen mivoltát az egészséges élet szempontjából.
Mahulányi József a vallás felől közelítette meg az egészség fogalmát. Mint megjegyezte, az önmagunkkal való harmónia az alapja mindennek. A test és lélek egyensúlya képezi boldog élet alapját. „A mai káosz jellemezte világunkban fontos az aktív tevékenység előtti elmélyedés. Gondoljuk át cselekedetünk előtt dolgainkat, így elkerülhető a döntésképtelenségünk” – jegyezte meg főgondolatként az esperes.
Stredl Terézia előadásában a jóléti egyensúly hátterére fókuszált. Az egyetemi oktató napjaink fő betegségének a stresszt tartja. Ennek egyik legfőbb kiváltó oka a környezetünkből eredő rengeteg impulzus, melyet nehezen tudunk feldolgozni. A kiegyensúlyozott élet alapja, a pszichológus szerint, a testi, lelki és szociális egészség. Felszólalásában kitért továbbá az önmegvalósítás jelentőségére, valamint annak nehézségeire. Az alapvető szükségleteinkben tapasztalható hiány vezet az önmegvalósítás nehézségeihez, véli a Stredl Terézia.
A szakmai programsorozat második részében a diákoké volt a főszerep. A közönségben helyet foglaló fiatalok az őket érintő legégetőbb problémáikat vázolták fel, és egyben megoldási lehetőségeket is kínáltak.
A konferencia délutáni óráiban a helyi pedagógusok részére szerveztek interaktív beszélgetéssel egybekötött csoportos foglalkozást. A beszélgetést Hunčík Péter és Stredl Terézia vezette. A foglalkozáson terítékre került a pedagógusok motiválásának rendszere, előnyei, problémái. Amint azt a pszichiáter megjegyezte, meg kell nevezni a problémát, csak ezután lehet sikeresen fellépni ellene. Hunčík kiemelte a pozitív tulajdonságok motiváló hatását. „Minden gyermekben megvan a siker magja valamely területen, erre alapozva lehet a leghatékonyabban motiválni őt” – jelentette ki a foglalkozáson. Stredl Terézia főleg a pedagógusokat érintő problémákra összpontosított, amelyek véleménye szerint időszakonként változnak. A szakma legfontosabb problémai közé a pedagógus pálya elnőiesedését, a kiégettséget és a tanulókra való összpontosítás hiányát sorolta, ez utóbbi oka az, hogy a pedagógusok előtérbe helyezik az átadandó tudást.

A konferencia végén Stredl Terézia a hírportálunknak összefoglalta a nap tapasztalatát, valamint röviden felvázolta napjaink fiatalságának problémáit.
Milyen volt a mai nap tapasztalata?
A kortárssegítő programok nagyon jók, mivel azonos korcsoportú emberek vannak együtt, és azonos problémákról beszélgetnek, miközben kicserélődnek a vélemények, így a kölcsönhatások sokkal nagyobbak. Ezeknek a konferenciáknak az egyik fő célja, hogy meghallgassuk egymást. A célcsoport kiválasztását jónak tartom, mivel a személyiségfejlődés szempontjából a serdülőkor nagyon fontos életszakasz, hiszen ekkor igyekszik megválaszolni a nagy kérdést: ki vagyok én? Azaz az önazonosságát keresi, s ebből a szempontból minden olyan alkalom nagyszerű, ahol a fiatalt megszólíthatják azok a gondolatok, amit mi, felnőttek, nevelők is fontosnak tartunk.

Ön szerint melye a fiatalok legégetőbb problémái?
Több dolgot említenék. Az egyik, hogy egymás mellett élünk, de az együttélésünkre az aktív hallgatás a jellemző. Ennek az oka elsősorban az odafigyelés, az egymásra figyelés hiánya. Gyakran a saját gondolataink alapján vonjuk le a következtetéseket, ahelyett, hogy meghallgatnánk a másik felet. Nem adunk lehetőséget arra, hogy a partnerünk megnyíljon előttünk. Így a felmerülő problémák nem oldhatóak meg. A fiatalok a problémáikat nem mindig a legközelebbi személyekkel osszák meg. Itt mutatkozhat meg a külső tanácsadó és a kortárssegítők hatékony közreműködése. Napjaink másik nagy problémája az elbizonytalanodás, de ez sajnos nemcsak a serdülőkre vonatkozik.

Egyetemi oktatóként reflektál ezekre a problémákra a tanárképzésben?
A gyakorlati tárgyakban foglalkozunk a témával. A saját tantárgyaimat hoznám fel példaként, az osztályfőnöki hatáskört erősíti a szexuális nevelés tantárgyunk. A serdülőkor egyik komoly feltétele a szexuális egészség. További tárgyként megemlíteném még a prevenciós programokat. De a tanulási zavarokkal is kiemelten foglalkozunk az egyetemen. Nagyon sok a részképesség-zavar a mai diákoknál, gyakran ez áll a rossz tanulmányi előmenetel mögött.
A problémák tekintetében látható különbség területi eloszlásban?
A problémák tekintetében nem tapasztaltam különbséget regionális szinten. Ám egy iskolán belül, sőt osztályonként nagy különbségek vannak. Elég egy érettebb diák a csoportban, aki hozza az új információt. Vezető szerephez jutva már befolyásolja az éretlenebb társait. Ez nagy problémákat tud okozni. Minden osztály összetételével más-más személyiséget befolyásoló tényezővel bír.

Ön szerint melyek a társadalmunk legnagyobb hiányosságai?
Két dolgot feltétlenül meg kell említenem: a szeretetet és a következetességet, pontosabban ezek hiányát. Az egymásra való odafigyelés, nyitottság a másikkal szemben, sajnos hiányzik napjainkból. Rendkívül fontosnak tartom a partnerkapcsolatokat. Mindig afelé kell fordulni, akinek szüksége van a segítségre. Szeretethiányban élünk, az önszeretet viszont nagy. Ilyen egocentrikus világban élünk, s a gyermekeink is így fejlődnek. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, próbáljunk jobban odafigyelni a másikra!

Pásztor Péter, Felvidék. ma

42928 142928 242928 3