42738a

Míg a világegyházban november 17-én tartják Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét, addig a magyar egyházrend szerint 19-én ünnepelünk. A szent királylány ünnepét főpapi szentmise keretében Pozsonyban az idén centenáriumát ünneplő Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt, Lechner Ödön tervezte Kék-templomban tartották meg.

Pozsony városának egyik különlegessége, hogy nem messze a Kék-templomtól, az Ispotály utcában egy másik Erzsébet-templom is található, az ún. kontyos tornyú. Ebben a tavalyi ünnepnapon dr.Turányi Miklós nyugalmazott püspöki vikárius tartott magyar misét.
Az idei ünnepi Erzsébet-mise főcelebránsa Halko József pozsonyi segédpüspök volt. A menet hátulról, a főbejáraton keresztül vonult be a 303-as számú, Szent Erzsébet asszony életéről kezdetű énekre. A hívek az oltár előtt elimádkozták a Szent Erzsébet-litániát. Orgonán játszott Samarjay Mária kántornő, a zsoltárt pedig
orgonakíséretre Varga Anita énekes-egyetemista énekelte. A misén ugyancsak részt vevő Németh Rezső atya által fölolvasott evangélium után Halko József segédpüspök prédikációja következett. Kitért benne az örökmécsest magába foglaló szerkezetre, melynek különlegessége, hogy szív formájában tartja azt, de egyúttal kivehető belőle a történelmi magyar kettős kereszt is, s közelebbről nézve a szemlélődő a magyar korona körvonalait is “kiolvashatja” belőle. Beszélt Erzsébet önfeláldozó, önzetlen szeretetéről, aki bár úri-nemesi származású volt, mégis képes volt kijövet a várból – ami a Kék-templom főoltárán van ábrázolva – kenyeret osztani köntöséből a szegényeknek s a rászoruló koldusoknak.
A szentmise végén főpapi áldást adott József segédpüspök. Áldásába belefoglalta Árpád-házi Szent Erzsébet és az összes magyar szentek közbenjárását, majd kivonulásra az Isten, hazánkért térdelünk elődbe kezdetű énekkel zártuk tiszteletadásunkat a szent királylány előtt.

42738

Zilizi Kristóf/Felvidék.ma