42897

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a „TÁMASZ ösztöndíjra” (tanulmányi támogatásra) a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményekben.
A pályázat vonatkozik továbbá: alap-, egységes (osztatlan) és mester (magiszteri) képzési szinten, magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges (államilag támogatott vagy költségtérítéses) képzési formában tanulmányokat folytató, de ezzel egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek számára.

Pályázat tárgya:
a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményekben alap-, egységes (osztatlan) és mester (magiszteri) képzési szinten, magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges (államilag támogatott vagy költségtérítéses) képzési formában tanulmányokat folytató, de ezzel egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek támogatása.

Az ösztöndíj mértéke:
a pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 50 fő. A TÁMASZ ösztöndíj a 2013/2014-es tanév10 hónapjára nyerhető el, mértéke legalább 30.000,- Ft/tanév/fő, legfeljebb 300.000,- Ft/tanév/fő.

Pályázat célja:
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet a pályázaton elnyerhető ösztöndíjjal a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményekben az alap-, osztatlan és mesterképzésben tanulmányokat folytató, de miniszteri ösztöndíjban nem részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek számára kíván támogatást biztosítani, ezáltal elősegítve a hallgatókat tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, tudományos-kutató tevékenységük, közösségi aktivitásuk folytatásához.
A pályázaton indulni jogosultak köre: minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló, Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki a 2013/14-es tanévben valamely magyarországi intézményben
– felsőbb éves alap-, vagy egységes (osztatlan) képzésben, vagy
– mesterképzésben
magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges /államilag támogatott vagy költségtérítéses/ formában – folytat tanulmányokat, de ezzel egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem részesül.
A pályázásból kizáró feltételek:
– Nem pályázhatnak a 2013/2014-es tanévben Magyarországon hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személyek.
– Nem pályázhatnak a 2013/2014-es tanévben az alap-, vagy osztatlan képzésben I. évfolyamon tanulmányokat folytató személyek.
– Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
– Nem részesülhetnek támogatásban azok, akik a 2013/2014-es tanév időtartamára az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet más közös pályázata alapján miniszteri ösztöndíjban vagy más ösztöndíjban, tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint azon személyek, akik a 2013/2014-es tanévre a magyarországi felsőoktatási tanulmányaik vonatkozásában más nemzetközi egyezményen alapuló ösztöndíjban, támogatásban részesülnek.

A pályázat személyes benyújtásának és postai beérkezésének határideje: 2013. december 16. közép-európai idő /CET/ szerint 16.00 óra.
A TÁMASZ pályázat beadási helye a Balassi Intézet budapesti Márton Áron Szakkollégiumában Jagica Gabriellánál.
Általános ügyfélfogadás: hétfő: 10-12, kedd: 16-18, szerda: 8-10, csütörtök: 18-20 óra.
Rendkívüli ügyfélfogadás: december 12-én: 12-20 óra, december 16-án 12-16 óra között.
A páláyzati leírás megtekinthető >>>ITT>>>.
Felvidék.ma