42968

Martonyi János magyar és Miroslav Lajčák szlovák külügyminisztere a „Jószomszédság és megértés” elnevezésű közös díj alapításáról szóló megállapodása alapján – felhívást tettek közzé a jelölésre a külügyminiszterek által 2014. évben adományozandó díjra.
A díj célja azon magyar, illetve szlovák nemzetiségű személyek, vagy polgári társaságok, ezeknek a közélet, az oktatás, a kulturális, a vallási élet, a tudomány, a tömegtájékoztatás terén működő szervezeteinek vagy közösségeinek, társadalmi szerveződéseinek nyilvános elismerése, akik, illetve amelyek az év folyamán kiemelkedő módon járultak hozzá a magyar-szlovák kapcsolatok fejlesztéséhez, valamint a két nemzet közötti kölcsönös megértés erősítéséhez.
Az elismerés 2000 – 2000 eurónak megfelelő pénzjutalommal jár, amely a nyertes országának pénznemében kerül kifizetésre.
Magyarország Külügyminisztériuma és a Szlovák Köztársaság Kül- és Európa-ügyi Minisztériuma ezúton hívja fel Magyarország és a Szlovák Köztársaság polgárait, intézményeit és társadalmi szerveződéseit, hogy a díjra történő jelöléseiket 2014. január 31-ig juttassák el párhuzamosan Magyarország Külügyminisztériumába és a Szlovák Köztársaság Kül- és Európai-ügyi Minisztériumába, vagy Magyarország Pozsonyi Nagykövetségére, illetve a Szlovák Köztársaság Budapesti Nagykövetségére a következő címekre:
– Magyarország Külügyminisztériuma, II. Európai Főosztály (1027 Budapest, Bem rakpart 47., e-mail: bkiss@mfa.gov.hu);
– Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, Odbor susedských štátov, Bulharska, Rumunska a pobaltských štátov, (Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, e-mail: Michaela.Lezakova@mzv.sk)
– Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége – Veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave (Nad Lomom 28, 811 02 Bratislava), e-mail: mission.pzs@mfa.gov.hu);
– Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti – a Szlovák Köztársaság Buday.hupesti Nagykövetsége (1143 Budapest, Stefánia út 22-24., e-mail: emb.budapest@mzv.sk).
A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt személy nevét, vagy a jelölt civil szervezet, társaság, szervezet, közösség pontos megnevezését, tevékenységének és eredményeinek leírását a magyar-szlovák kapcsolatok fejlesztéséhez és erősítéséhez való hozzájárulásának ismertetésével.
A külügyminiszterek a beérkezett jelölések közül konszenzusos alapon választanak ki egy magyar és egy szlovák díjazottat. A díjak átadására 2014-ben Magyarországon kerül sor.

Felvidék.ma, kormány.hu