43134

Pozsonyban, a Magyar Köztársaság Nagykövetségén – immár hagyományosan – köszöntötték az idei év jubilánsait. Ezúttal Vadkerty Katalint, Lőrincz Margitot, Molnár Jánost, M. Nagy Lászlót, Grendel Lajost és Almási Róbertet méltatták.
Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete szerint annak ellenére, hogy szubjektív válogatásról van szó, hiszen nagyon sokan megérdemelnék még a kitüntetést, ezzel is jelzik, hogy figyelnek azokra a magyar emberekre, akik komoly eredményeket értek el szülőföldjükön a magyar kulturális és tudományos életben. Felidézte, hogy ebben az évben a felvidéki magyarság számos nagy személyiségét vesztette el. De szerencsére sokan vannak azok is, akiket köszönthetünk. Nagyon fontos ez, hiszen ezek az emberek példát mutatnak az ifjabb nemzedékek számára.
Az ünnepséget Szabó József, a követség tanácsosa vezette. Az ünnepeltek életútját Lacza Tihamér szerkesztő, újságíró méltatta. A kultúrműsor után a gratulációk következtek. Bárdos Gyula, Csemadok-elnök, az MKP elnöksége által javasol köztársasági elnökjelölt is személyesen köszöntötte a díjazottakat.

Vadkerty Katalin (85 éves, szül.: 1928. április 21.) történész – Fő kutatási területei a Felvidék 1848 és 1918 közötti időszakának gazdaságtörténete és a csehszlovákiai magyarság 1945 és 1948 közötti története. Kutatómunkájának eredményeit az 1993-ban kiadott Reszlovakizáció, az 1996-ban megjelent Deportálások és az 1999-ben kiadott A belső telepítések és a lakosságcsere trilógiát képező monográfiákban foglalta össze, amely a felvidéki magyarság második világháború utáni meghurcoltatásának legteljesebb körű, tudományos tárgyilagossággal feldolgozott története.

Lőrincz Margit (80 éves, 1933. augusztus 21.) színművésznő – 1952-től nyugdíjba vonulásáig a komáromi Magyar Területi Színház, ill. jogutódja, a Komáromi Jókai Színház tagja. Számos hangjátékban, ill. néhány szlovák és magyar filmben szerepelt. Megkapta A Szlovák Köztársaság Ezüst Plakettje, ill. Magyarországon a Pro Cultura Hungarica kitüntetést, 2008-tól a színháza Örökös Tagja. 2009-től Emlékgyűrűt adományoz színháza legtehetségesebb fiataljainak.

Molnár János (75 éves, 1938. január 16.) keletkutató, református teológus, dékán – 1992-től 1995-ig a prágai Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Karának adjunktusaként vallástörténetet tanított, és magyar egyháztörténetet is. 1995-től 1998-ig a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarán folytatta pályafutását. Jelentős tanulmányok és könyvek szerzője, nagy érdemei vannak a keresztyénség, a keresztyén vallások és felekezetek vallástörténeti szempontból való megismertetésében. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja.

M. Nagy László (70 éves, 1943. február 20.) fotóművész, sajtófotós –Fekete-fehér és színes felvételei hol drámai feszültséget, hol derűt sugároznak, hol emlékezetesen szép tájrészleteket villantanak fel. Valamennyi képe egyéni látásmódot tükröz és a saját, illetve a közösség sorsa iránt érzett felelősséget. A Fennmaradni c. tárlatában a hazai Palócföld szülötteit, az utolsó paraszti nemzedéket láttatja, sajátos élményt nyújt a képek alá költött haiku versekkel.

Grendel Lajos (65 éves. 1948. április 6.) író, egyetemi docens. Korai novellái, kisregényei humorral és iróniával teltek. Regényei a szlovákiai magyarság mai életét, problémáit a messzi történelmi időkbe visszanyúló előzményekkel szembesítik. Valóságból, meséből, mítoszból és intellektuális elemzésből teremt eleven sodrású új prózát. 1994 óta szabadfoglalkozású. 1998-tól a Magyar Írók Szövetségének elnökségi tagja. 1998–ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja lett. 2012 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 1990-ben megkapta a József Attila-díjat, 1999-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

Almási Róbert (60 éves, 1948. jan.) festőművész – Képeit a rafináltan kifinomult képszerkesztés, a hatékony színváltás és érzéki erotika jellemzi. Festményeinek túlnyomó többsége dinamikus, mozgással telített figurális alkotás, amelyek motivációjukat az emberek egymásközti kapcsolatából merítik. Tájábrázolása a csallóközi tájat, a változó természetet jeleníti meg. Alkotásainak alapja mindenekelőtt az egyszerű és pontos kompozíció, de leghatásosabb kifejezőeszköze a szín, amellyel meghatározza a kép érzelmi és hangulati töltetét. Mondanivalóját ki tudja fejezni fában, textilben és hasított márványban.

Képgalériánk itt tekinthető meg.

on, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”37029″}