43757

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége útmutató kézikönyvet adott ki a tavalyi év végén alapszervezetei részére, amelyben többek között oktatásügyünk időszerű kérdéseivel is foglalkozik.

Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke a felvidéki magyarság sorsa iránt érdeklődőknek és a szülőföldünkön boldogulni akaró, közéleti tevékenységbe bekapcsolódó kisebb-nagyobb közösségeknek ajánlja ezt az útmutatót. A Szövetség hatodik országos közgyűlésén fogalmazódott meg az elhatározás, hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljenek az egyes alapszervezeteik vezetőinek szakmai képzésére. Sikeres pályázataiknak köszönhetően elkészíthették ezt a kiadványt.
A kiadvány nagyon fontos része az az anyag, melyben a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének országos vezetői Iskolánk jövője címen a jelenlegi nehéz helyzetben a kiutat próbálják megtalálni az oktatási minisztérium ármánykodásai ellen.
Leszögezték, hogy jogot formálnak arra, hogy a felvidéki magyarokat érintő kérdésekben állást foglaljanak és elmondják a véleményüket.
Mézes Rudolf elnök úr véleménye szerint egy népcsoport megmaradásán záloga az anyanyelv, az anyanyelvi oktatás. Ezért elutasítják az oktatási minisztériumnak kisiskoláink fenntartóira gyakorolt nyomását. Bízik abban, hogy mindenki, aki kezébe veszi ezt a könyvet megfogadja Kodály Zoltán szavait, miszerint ” Minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. “

Felvidék.ma