44443b

Amondó vagyok, hogy a szlovákiai magyarok megszámoltatásának igazi fokmérője az önkormányzati vagy parlamenti választás, illetve most, a köztársasági elnöki választás.

Hiába anonim a népszámlálás, mégis csak ki kell tölteni egy kérdezőbiztos által hazahozott nyomtatványt, amiért a kérdezőbiztos el is jön, és hiába garantálja mindenki a névtelenséget, azért sokan úgy vélik, hogy az ördög nem alszik Szlovákiában.
Inkább üresen hagyja azt a rovatot, mert szlovák nemzetiséget azért mégsem ír oda…, van annyira tökös magyar! Ezért maradhatott nagyon sok kérdőíven üresen a nemzetiség rovat.
Egy szlováknak nem lehet oka nem bevallani szlovákságát, hiszen neki egybeesik az otthona a hazájával és a hazája a nemzetével. Egy magyar másképp érez, félelmei, görcsei lehetnek nemzetiségének bevallásánál. Valahol, valamikor, valahogy elvesztettük sajnos az önbecsülésünket, illetve tettek róla ebben az országban, hogy elveszítsük.
Egész más eredmények születnek viszont a választások alkalmával, amikor a lefüggönyözött szavazóhelyiségben félelem nélkül tesszük le voksunkat a magyarság érdekeit felvállaló politikai pártra (pártokra). Érdemes lenne összevetni településenként a magukat magyar nemzetiségűeknek vallók arányát a magyar pártokra leadott szavazatok arányával.
Állítom, hogy ott, ahol a település lakosságának mondjuk, 40 százaléka vallja magát magyarnak a népszámlálás alkalmával, a magyar pártokra leadott szavazatok aránya meghaladja a 60 százalékot.
A pártszakítás előtt ez még egyszerűbben volt kimutatható, most már maga a Most-Híd is dicsekszik azzal, hogy rászavaznak szlovákok is. Mégis amondó vagyok, hogy a szlovákiai magyarok megszámoltatásának igazi fokmérője az önkormányzati vagy parlamenti választás, illetve most, a köztársasági elnöki választás.
Hiszen Bárdos Gyula személyében van magyar elnökjelölt is, a Magyar Közösség Pártjának jelöltje ő!
Az urnák újra a függöny mögött lesznek, valljuk be tehát újfent magyarságunkat azzal, hogy a magyar elnökjelöltre szavazunk!
Hogy mi az esélye annak, hogy Gyula nevű köztársasági elnöke legyen Szlovákiának? Semmilyen! Vagy talán akkora, mint Hrušovskýnak, aki a Most-Híd támogatását is élvezi.
Tudja már Most-Híd nagyon jól, hogy rossz lóra tett, és igyekszik is csendben, de teljes gőzzel kihátrálni mögüle. Igazán nagyot viszont akkor nőne a felvidéki magyar választók szemében, ha felkérné híveit Bárdos támogatására.
De ezt nem teszi meg, mert a Népi Platform szemében árulónak bizonyulna. Így pedig a felvidéki magyarok szemében lesz arulóvá.
Viszont sok a kételkedő a magyarok között is, és olyan véleménnyel is találkoztam már, hogy Bárdosra szavazva, növeljük Fico győzelmi esélyeit. Ez egyáltalán nem igaz, hiszen az első körben a Bárdosra leadott szavazatok növelik a Ficóra nem szavazók táborát, és teljesen egyértelmű, hogy a második körben (mert lesz második kör) ezek a szavazatok Fico ellenfelét fogják erősíteni.
Hogy mégis mi lehetett a szándéka az MKP-nak Bárdos Gyula jelölésével? Hogy növelje a felvidéki magyarság megtépázott önbecsülését! Hogy merjünk nagyok lenni és bátrak! Hogy felhívja Európa figyelmét a szlovákiai magyarokra, akik éreznek magukban erőt a megmérettetésre. Hogy nem egy szlovák jelölt támogatásával, nem néhány szlovák párt oldalvízén hajózva akarunk evickélni az asszimiláció Bermuda háromszöge felé – és addig jövőkép nélkül túlélésre berendezkedni, hanem saját sorsunkat kívánjuk irányítani! Hogy ne gyerektelenedjenek el magyar iskoláink! Hogy ne tűnjön különcnek, aki a kétnyelvűségért, a magyar feliratokért küzd! Hogy a magyar pártokra szavazó magyar nemzetiségű választópolgárok magyar iskolába írassák gyerekeiket. Hogy senki se féljen bevallani, felvállalni magyarságát Szlovákiában, illetve senki ne féljen a szlovák állampolgárságának elveszítésétől, ha kérvényezni óhajtja a magyart!
Ezért mondom, hogy akár kokárdában, akár kokárda nélkül, de magára szavaz, aki Bárdosra szavaz március 15-én!
Száraz Dénes, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44398,44354,43824,43806,43709″}