44577a

Madarász László a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést, Kupec Mihály a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést , Szpisák Zsuzsanna a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette át Kassán, a Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulja által rendezett ünnepi fogadáson.

A Művészetek Házában az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából rendezett fogadáson a főkonzul asszony köszöntötte a megjelenteket, Prőhle Gergely külügyminisztériumi helyettes államtitkár mondott ünnepi beszédet és átadta a kitüntetéseket. Közreműködött a Buzitai Citerazenekar, melyet a Görcsös János vezet. A fiatal művészek gömöri népdalokat adtak elő. Műsoruk általános elismerést aratott.

Március 15-e egy olyan alkalom minden évben, amikor a magyarok ünnepelnek. A kassai főkonzulátus a meghívott vendégek számára ünnepi fogadást tart – rendszerint a Művészetek Házában -, melyen a magyar köztársasági elnök kitüntetéseit adják át.
Czimbalnosné Molnár Éva főkonzul fogadta a meghívott vendégeket. Elmondta, történelmünk egyik legragyogóbb korszaka a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Ez a jelkép a szabadságvágy, a nemzeti egység, a közös akarat és cselekvés áldozatvállalása, a magyar önrendelkezés jelképe. Ez az örökségül hagyott erő tartja össze nemzetünket.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pröhle Gergely, a Magyar Külügyminisztérium helyettes államtitkára, aki az EU kétoldalú kapcsolatokért, a sajtóért és kulturális diplomáciáért felel. Ünnepi beszédében elmondta, Budapestről Kassára jönni nagy megtiszteltetés. Ezt nem udvariassági gesztusnak szánta, hiszen ez a város és székesegyháza II. Rákóczi Ferenccel forrt össze.
Kassa jelentős helyszíne az európai kultúrának, amit a város tavaly bizonyított. Kassára jönni fontos üzenetet hordoz. Ez érzékeny pontja a világnak, mely kapcsolódik a V4-es országok együttműködéséhez. Csütörtökön, március 13-án Budapesten Ukrajnáról tárgyaltak a V4-es országon Németországgal. Arról, hogy hol húzódnak a nemzeti önrendelkezés és szabadság határai. Milyen az európai politikai kultúra és szabadságelv.
Nem kétséges, hogy ennek bölcsője 1848/49 forradalmának üzenete. Az ünnep célja a közösség megerősítése. Ezt szolgálja március idusa is. A szabadság messze túlnő a nemzeti közösség határán. Ezen a ponton mutatkozik meg a közös felelősség, melyet a magyarok és szlovákok, valamint a többi nemzetség örökölt. Kassa ennek a közép-európai hagyománynak az örököse, mely a legszebb gyümölcsöket termi. Ez annak a kreativitásnak a forrása, mely a gazdasági fejlődés alapja. A németek, szlovákok és magyarok együttműködése a fényes jövő záloga.
Az államtitkár örömét fejezte ki, hogy a magyar közösség magyar jelöltet állított Bárdos Gyula személyében. Rajta keresztül nyilvánul meg a multikulturális hagyomány, mely benne testesül meg. Történelmi egybeesés, hogy 1848 és 2014 üzenete azonos: „Mindnyájunknak el kell menni!”
Ünnepi beszéde végén gratulált a fantasztikus kulturális évhez. A magyar közösség tagja tudatosítják, az évszázadokig ható együttélés sokszínűségét. Nemcsak Ukrajna, nemcsak március 15-e kapcsán fontos, hogy a szabadság eszméje legyen velünk.
Ezután a főkonzul ismertette a három kitüntetett életútját, akik kimagasló eredményeket értek el az oktatás és kultúra területén a magyarság megmaradása érdekében.
Madarász László a magyar köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést a szlovákiai és magyarországi felsőoktatási intézmények közötti szoros együttműködés kialakítása és fenntartása érdekében végzett munkája elismeréseként vehette át.
A díjazott köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult tudományos eredményeihez és egyeteme rektorának üdvözletét tolmácsolta.
Kupec Mihály a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést azért kapta, mert a néptánc és a hagyományos népi kultúra megőrzése, oktatása, művelése terén végzett munkáját ismerték el. Kupec köszönetet mondott a megtiszteltetésért, nagy meglepetést jelentett számára a díj odaítélése. Elárulta, a néptánc az életét jelenti, melyet a magyar közösség érdekében szolgál.
Szpisák Zsuzsanna Szepsiben él, de jelenleg külföldön tartózkodik. A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítették a Bódva-völgyi magyar közösség fennmaradásáért végzett önzetlen munkája elismeréseként. A díjat megbízottja, Köteles László vette át a díjat és mondott nevében köszönetet e megtiszteltetésért. Elmondta, a díjat nem a múltban megvalósított teljesítmények elismerésének tekinti, hanem a jövendőbeli munka előlegeként.

Madarász László méltatása
Madarász László Kuntapolcán született. A kassai Ipari Szakközépiskolában érettségizett, majd a Kassai Műszaki Főiskola Villamosmérnöki Karán szerzett diplomát. 1973-tól a Kassai Műszaki Főiskola (később egyetem) oktatója.
Egyetemi diplomája megszerzését követően az Egyetemi és Kari Tudományos Tanács tagja, tanszékvezető-helyettes, dékánhelyettes, majd rektori tanácsadó és egyetemi vezetőségi tag lett. A Kassai Műszaki Egyetemen évtizedek óta a szlovák-magyar egyetemi kapcsolatok koordinátora.
A Kassai Műszaki Egyetem és az Óbudai Egyetem – illetve jogelődintézményeivel – két évtizedes együttműködése főleg oktatói- és diákcsereprogramokra, konferenciák szervezésére, közös publikációk megjelentetésére terjed ki. A jó együttműködés elsősorban Madarász László professzornak, a Kassai Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Kibernetika és Mesterséges Intelligencia Tanszéke professzorának köszönhető, aki egyben az Óbudai Egyetem tiszteletbeli professzora. Nagy szerepe volt a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának tanszékei és a Kassai Műszaki Egyetem tanszékei közötti együttműködési szerződés létrejöttében. Neki köszönhetően oktatói- és diákcsereprogramok, szakmai együttműködések tucatjai valósultak meg.
A Miskolci Műszaki Egyetem, illetve a budapesti Bánki Donát Műszaki Főiskola vendégtanára, a komáromi Selye János Egyetem Tudományos Tanácsának, a Magyar Professzorok Világszövetségének tagja, az MTA köztestületi tagja. Több mint 50 tanulmány, tudományos dolgozat szerzője, számos egyetemei tankönyv szerzője, társszerzője, külföldi tanácskozások résztvevője, előadója.
Számos kitüntetés, díj tulajdonosa, legutóbb 2013. december 19-én a budapesti Országházban vette át a Gábor Dénes Díjat.
Madarász László a Magyarország köztársasági elnöke által adományozott Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést a szlovákiai és a magyarországi felsőoktatási intézmények közötti szoros együttműködés kialakítása és fenntartása érdekében végzett munkája elismeréseként vehette át.

Kupec Mihály méltatása
Kupec Mihály születése óta Nagyidán él. Középiskolai tanulmányait Kassán, az Építészeti Szakközépiskola építész szakán végezte, majd a budapesti Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett néptánc pedagógusi végzettséget.
A néptánc és a hagyományos népi kultúra az élete, ez tölti ki munkáját és szabadidejét is.
Kupec Mihály a Kis-Ilosvai gyermek néptánccsoport, és az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes egykori tánckarvezetője és asszisztense. 1990-től a Csemadok Nagyidai Alapszervezetének vezetőségi tagja, 1993-tól az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes vezetője és koreográfusa. Tagja a Martin György Néptánc Szövetségnek, és 1999-től szervezője az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes Fesztiváljainak.
2002-től az Ilosvai Polgári Társulás elnökeként, valamint a buzitai Kelepelők Gyermek Néptáncegyüttes művészeti vezetőjeként és koreográfusaként tevékenykedett.
2007-től az évente megrendezendő Ilosvai Gyermek Néptánctábor szervezője, ahol a szervezői feladatai mellett tánctanítással, népzeneoktatással is foglalkozik. 2008-tól vezetőségi tagja a Felvidéki Néptáncegyüttesek Szakmai Fórumának. Nagyidán önkormányzati képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke.
Számos egyéni és csoportvezetői szakmai díjban, kitüntetésben részesült Magyarországon és Szlovákiában egyaránt.
Kupec Mihály a Magyarország köztársasági elnöke által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült a néptánc és a hagyományos népi kultúra megőrzése, oktatása, művelése terén végzett munkája elismeréseként.

Szpisák Zsuzsanna méltatása
Szpisák Zsuzsanna Ágcsernyőn született. A kassai Magyar Tannyelvű Ipari Szakközépiskolában érettségizett. Az 1989-es társadalmi változások után egyik megteremtője és újjászervezője a szlovákiai magyar cserkészetnek. 1994-től a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnökségi tagja. 1996-tól 1999-ig a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség országos szövetségi titkára volt Dunaszerdahelyen, majd a minden korosztályt összefogó szepsi 12. számú Bercsényi Miklós cserkészcsapat vezetője, mely csapatra nemcsak a jó közösségi szellem, hanem a társadalmi tevékenység, lendületes csapatélet, sajátos csapatszellem kialakítása, kirándulások, portyák, tanfolyamok, fogadalomtételek, táborok előkészítése és szervezése, számos sportsiker is jellemző. Többszörös győztesei az Országos Cserkész Métabajnokságnak.
Mindemellett egyik fontos feladatának tekinti a magyar népi kultúra ápolását is. Hosszú éveken át a magyar ifjúsági, és a Bódva-völgyi magyar közélet kiemelkedő szervezője. A csemadokosok nagy családjának tagja, a Csemadok Szepsi Alapszervezet Elnökségének egyik mozgató rugója, egyben a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány Ellenőrző Bizottságának az elnöke is. Kiemelkedő szerepet játszott a magyar szervezeteknek otthont adó Szepsi Magyar Ház megteremtésében, s a szűkös anyagi lehetőségek ellenére a mai napig annak egyik kiemelt támogatója.
Szpisák Zsuzsanna a Magyarország köztársasági elnöke által adományozott Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült a Bódva-völgyi magyar közösség fennmaradásáért végzett önzetlen munkája elismeréseként.

A kitüntetésekhez szívből gratulálunk! 

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
További fényképek a Képgalériánkban ITT>>>
{phocagallery view=category|categoryid=1587|limitstart=0|limitcount=0|type=1}
{iarelatednews articleid=”41454,39432,38494,38470,35250,32943,29836″}