45259x

A Jobbik EP-képviselőjelöltek névsorában a 11. helyen Popély Gyula, MTA-nagydoktor, felvidéki történész professzor található. (Frissítve)
Vona Gábor szerdán, április 16-án bemutatta a Jobbik EP-jelöltjeinek listáját. A Jobbik elnöke a 36 fős EP-listájának első 11 tagját “nemzeti 11-ként” aposztrofálta. 
A listát Morvai Krisztina jelenlegi EP-képviselő vezeti, őt Balczó Zoltán korábbi EP-képviselő, a párt és az Országgyűlés alelnöke, Kovács Béla EP-képviselő, Staudt Gábor országgyűlési képviselő, Sipos László, az EP-delegáció egyik munkatársa, a Jobbik külügyi kabinetének alelnöke, Németh Zsolt országgyűlési képviselő, külügyi és biztonságpolitikai szakértő, Varga Géza országgyűlési képviselő, mezőgazdasági, vidékfejlesztési és agrárszakértő, Árgyelán János a Jobbik Fejér megyei elnöke, Ferenczi Gábor Veszprém megyei pártelnök, Bernáth Georgina külügyi sajtófőnök és Popély Gyula felvidéki magyar történész, az MTA nagydoktora, egyetemi tanár követi.
2009-ben a Jobbik 3 képviselőt tudott az EP-be küldeni, így ha az idei választásokon duplájára növeli is a pártjára leadott szavazatok számát, még akkor is szimbolikus helynek számít a Popély Gyulának felkínált 11. hely.
Popély Gyula Abarán született 1945-ben, a nagymihályi gimnázium elvégzése után a pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett diplomát. Egy évtizedig a Szlovák Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének aspiránsa, majd tudományos munkatársa. A nyolcvanas években a Szlovák Szakszervezeti Iskola Üzemtörténeti Szekciójának tudományos munkatársa. 1991 és 1997 között a pozsonyi Duna utcai Gimnázium igazgatója. Az ezredfordulón lett a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, tanszékvezető docense, majd egyetemi tanára, ma egyben a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának tanára. Párkányban él családjával.
A pedagógia és történészi kutatómunka mellett a politikai életben is szerepet vállalt. A bársonyos forradalmat követően a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés kooptált képviselője. Egyik alapítója volt 1990-ben az Együttélés Politikai Mozgalomnak, 1992-ben a rövid életű felvidéki Magyar Néppárt alapító elnöke. Társadalmi tevékenysége is sokrétű. Alapító tagja volt a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubnak, a Magyar Ifjúsági Szövetség egyik szervezője. Az 1978 és 1989 közti időszakban a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságban dolgozott.
Popély Gyula nem először indul a Jobbik listján. A Jobbik Magyarországért Mozgalom határon túli magyarként, szlovák és magyar kettős állampolgárként a 2010-es országgyűlési választásokon már indított Popély Gyulát az országos pártlista 48-ik helyén.
Popély az MKP párkányi helyi szervezetének tagja. Az MKP-nak nem volt tudomása arról, hogy Popély Gyula elfogadta a Jobbik EP-listájánvaló jelölést. Felmerült, hogy Popély ezen döntése ellentétes lehet az MKP alapszabályával, ezért az MKP várja Popély Gyula további lépését a párkányi helyi szervezetben betöltött tagságával kapcsolatban – közölte a hír kapcsán az MKP.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke elmondta, pártja szeretné megerősíteni az EP-képviseletét, s olyan képviselőket küldenének a testületbe, akik hatékonyan képviselik a párt által meghatározott hármas célt.
Elsődleges célnak Magyarország szuverenitásának, gazdasági mozgásterének szélesítését nevezte meg. Szerinte ez hatással van a magyar földre, a piacvédelemre, az élelmiszer- és feldolgozóiparra. A második cél a magyar munkavállalók bérének európai szintre való felzárkóztatása. A Jobbik szerint az árak már felzárkóztak, a bérek még nem. A harmadik kiemelt feladatnak az uniós pénzek körüli korrupció felszámolását jelölte meg. Indoklása szerint a Magyarországra érkező források korrupciós veszélynek vannak kitéve.

Balczó Zoltán, a Jobbik alelnöke pénteki, április 18-i sajtótájékoztatóján kijelentett: Nem tartozik a Jobbik céljai közé Magyarország Európai Unióból való kiléptetése, a párt azért szeretne minél nagyobb erővel ott lenni az Európai Parlamentben, hogy sikeressé tegye azokat az euroszkeptikus pártokat, amelyek a “brüsszeli birodalomépítés” helyett a nemzetek Európájának koncepcióját képviselik. A párt EP-listáján második helyen szereplő politikus úgy vélte: a Fidesz és a sajtó tudatosan félrevezeti az embereket a Jobbik uniós terveivel összefüggésben. Kifejtette: a pártok között a lisszaboni szerződés húzott egy határt, s egyre nagyobb az euroszkeptikusak ereje.

PP, HE, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”45189,43985,43194″}