45380

Április 23-án került sor a második Kassai Kerekasztalra a Rovás Szent László utcai székházában, melyet a Kassai Magyarok Fóruma (KMF) szervezett. Tizenhatan tudtak eljönni a különböző kassai szervezetek, intézmények képviseletében, akik beszámoltak tevékenységükről és tervezett programjaikról. Hanesz Zoltán elnök nyitotta meg a tanácskozást.

A Szakkay József Szakközépiskolában szerda reggel óta folyik az olvasómaratón, mely a következő nap reggelén fejeződik be. A hagyományos iparista bált nehéz volt összehozni, egykori diákjaik ugyanis nem tartanak rá igényt. Hasonló a helyzet a Márai Gimnáziumban és Alapiskolában. 50-70 fővel nincs értelme bált rendezni. Májusban már következnek az érettségi vizsgák, a felvételik, pályázatok írása, kirándulások szervezése folyik. Szeptembertől nyitják újra az elektrotechnikai szakot. Ha lesz nyolc diák, akkor meg tudják nyitni. Négy éve informatikai szakot is nyitottak, akkor 9 diákkal kezdték. Az ipar kereslete adta az ötleteket. Az nagyobb, mint ahány diákot ki tudnak bocsájtani.
Április 25-én Skultéty Csaba, a Szabad Európa Munkatársa Nagykaposon mutatja be szülővárosáról készült könyvét, melyet saját költségén, 5.000.000 forintért adott ki 500 példányban. Ezzel indul a rendezvénysorozat, mely megemlékezik a város első írásos emlékéről (1214), melyet a leleszi alapítólevél rögzített.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Rovással szervezi az április 28-ai Magyar Napot a Steelparkban, ahol a látogató magyar feliratokkal is találkozik. Ez utóbbit a US Steel kötötte ki. A környékbeli iskolák diákjai magyar nyelvű előadásokat hallgathatnak meg. Szabó Pál kassai fizikus kezdeményezésére kerül sor ennek megrendezésére. A Szlovák Tudományos Akadémia munkatársaival Demjén Ernával, Racsek Enikővel és Balogh Péter kohómérnökkel együtt fognak előadásokat tartani. Évente 2-4 alkalommal tartanak majd magyar napot, az igények függvényében. Ez a tudománynépszerűsítés egyik fontos eszköze.
45380aA Kikelet – Kassai Ifjúsági Közösség kirándulást szervez a város környékére, mert a fiatalok, akik Kassán járnak iskolába, nem is tudják, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Május 3-án indulnak első túrájukra. Általában harmincan-negyvenek járnak el rendezvényeikre, de a magyar bulira 400-an is eljönnek. A Műszaki Egyetemről járnak a legtöbben, de diáktársaik még Eperjesről is átrándulnak.
A Nemzetiségek Klubja sportnapját május 24-én tartják az Alejova utcai Sportcentrumban.
Halász György, a Henszlmann Történeti Társaság elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a március 15.-ei koszorúzáson a temetőben. Mindig szégyelli magát, hogy Szolnokról, 300 km-nyi távolságról érkeznek diákok, miközben a Márai Gimnázium és Alapiskola dákjai nem jönnek. Igaz, hogy rendbe hozták a sírokat, mint a korábbi években is. Június 7-én, szombaton tartanak megemlékezést mindazokról akiket Kassán a csehszlovák hadsereg katonái gyilkoltak meg. Stock Béla az egyik. Meggyilkolásának most lesz 95. évfordulója. Méltó megemlékezést kívánnak tartani, Budapesten élő unokáját is meghívták.
Berzeviczy Vince, korának legjobb képzettségű színházi szakembere, a kassai magyar színjátszás jelentős személyisége emléktáblát kap a kassai Fő utca 84-es sz. házon. Az ünnepélyes leleplezésre június 18-án kerül majd sor.
A Szent István Polgári Társulás a Szent István nap baráti gulyáspartit szervezi a Bankón, melyet az összes magyar szervezettel karöltve szeretnének megvalósítani. Báthori Zsófiának emléktáblát szeretnének elhelyezni a premontrei templomon. E templom kriptájában nyugszik Báthori Zsófia és fia, I. Rákóczi Ferenc, valamint a vele rokon Aspremont János. Csontjaikat széthányták. A keményfa koporsóik viszont elkészültek. Ha a körülmények engedik, akkor földi maradványaikat szétválasztják. Egyeztetni kell a műemlékvédelemmel is. De mindez még a jövő zenéje. Fontolgatják azt is, hogy a kriptát megnyitják a nyilvánosság előtt.
A Hernád Lap- és Könyvkiadó tavaly 5 könyvet adott ki, idén támogatás híján, 2-3 könyvet terveznek magánkiadásban kibocsátani. Gondot jelent a Kassai Figyelő kiadása, ezért a KMF vette át a kiadói jogot. Három számra szereztek pénzt a szlovák kormányhivataltól. De mind a 12 számot ki kell adniuk, máskülönben elvész a pénz. Pályáztak a Bethlen Gábor Alapítványnál, ígéretet kaptak a támogatásra.
Az országos magyar tanévnyitóra augusztus 30-án Buzitán kerül sor. Az eseményt a Pátria egyenes adásban sugározza majd.
Magyarország kassai Főkonzulátusa segítségével, de más források igénybevételével is, sikerült Margonya számára pénzt szerezni, s így Dessewffy Arisztid, az aradi vértanúk egyike kriptáját kívül-belül helyreállítják. 50-60 fa kivágásával egy kis pihenőhelyet alakítanak ki. Faragott asztal várja majd a kirándulókat. Az odavezető út utolsó 100 m-es szakaszát az esőzések elmosták. Azt kővel kell feltölteni. Ezt a község vállalta. Közben telekkönyvileg is sikerült rendezni a tulajdonviszonyokat. A kripta hivatalosan nem létezett, nem volt sehol feltüntetve. Az erdő úgy szerepelt, mint a Dessewffy család tulajdona. Ezt a mostani tulajdonosra kellett átírni, a következő lépésben „fel kellet építeni a sírkamrát” és az egészet át kellett íratni a településre. Az említett munkálatokat szeptemberig el kell végezni. De tudjuk, a hivatalok rendkívül lassan működnek. Remélhetőleg október 4-ig, vagy 5-ig minden készen lesz, amikor majd sor kerül a hagyományos ünnepségre Margonyán.
Beszámoló hangzott el a Rovás Akadémia tervezett rendezvényeiről és terveiről, az esti képzőművészeti iskoláról.
Megtudtuk, az egykori Pinceszínpad újra megkezdi tevékenységét régi helyén, a Csemadok-székház pincéjében.
A premontreiek október 22-én a Szentföldre zarándokutat szerveznek.
Szinay Árpád, aki tavaly adta ki A határ két oldalán c. kötetét, melyben fiatalkorát eleveníti föl, amikor a szovjet-csehszlovák határ családját kettévágta, művének ötven példányát felajánlotta a Kassai Önkormányzati Kerület magyar iskoláinak.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma