45475

A hetényi Tarczy Lajos Alapiskolában került sor a Korszerűen a régióért projektzáró bemutatójára. Az eseményen részt vett a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola küldöttsége, Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója, Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség alelnöke, Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára, aki egyben a Pro Pátria Honismereti Szövetség vezetője is, Lucza Sára, Hetény polgármesternője, valamint a régió iskoláinak pedagógusai.
A megjelenteket Czibor Angelika, igazgatónő köszöntötte, aki beszédében elmondta: „Iskolaprogramunk címe is hűen tükrözi a szellemiségéhez való ragaszkodásunkat.
A korszerű módszerek alkalmazásában az immár második éve tartó Európai Unió által támogatott projektünk is nagy segítségünkre van. Ennek keretében sikerült interaktív táblákat vásárolnunk, az osztályokat informatikai eszközökkel felszerelni, valamint korszerű tansegédeszközöket beszerezni. A projektben előirányzott tanfolyamok megtanítottak bennünket az interaktív tábla használatára, illetve tananyag írására. Így valóban korszerű módszereket és eszközöket használunk az oktatás során. A régiónkért kifejezést mi sajátosan értelmezzük. Nemcsak tágabb régiónkkal ismerkedünk, hanem kimondottan helyi értékeket keresünk, kutatunk és közvetítünk az utókor számára, nem titkolt szándékkal. Célunk az, hogy gyermekeinkkel megismertetve a múltunk értékeit, olyan községünk iránti szeretetet, elődeink iránti tiszteletet alakítsunk ki, ami biztosítja a fiataljaink ragaszkodását szülőfalujukhoz. Az évek során egyre gyarapítottuk felkutatott helyi értékeink tárházát.”
Ebben nagy szerepe van Rancsó Andrea történelem szakos kolléganőnek. Az ő irányításával ismerkedtek meg a gyerekek Tarczy Lajos életével és munkásságával, a helyi népviselettel, foglalkozásokkal. A helytörténet részeként a hetényi focitörténettel is megismerkedtek. Az alapiskola célja, folyamatosan növelni az oktatói-nevelői munka színvonalát, emelni tanulók tudásszintjét, fejleszteni kreativitásukat, önállóságukat, illetve annak képességét, hogy elméleti tudásukat a gyakorlati életben sikerrel tudják alkalmazni. Iskola úgyszintén nagy hangsúlyt fektet pedagógusaink szakmai munkájának színvonalára, ezért mindent megtesz a korszerű oktatói munkához szükséges háttér biztosítása érdekében. A számítástechnika adta lehetőségek az oktatásban történő felhasználásával lényegesen növelni tudják a tanítási folyamat hatékonyságát.
Az iskola projektje, melyet a szlovák állam és az Európai Unió az Európai Szociális Alapon keresztül122 075 euróval támogatta, ebből 85 % az Európai Szociális Alap, 10%, a szlovák állam, 5 % a község biztosított. A projekt prioritásai: Az oktatás és szakképzés rendszerének reformja, Hagyományos iskola átalakítása moderné.
Az iskola projektmenedzsere: RNDr. Kamila Sásiková, PhD. Az iskola partnere a projekt kidolgozásában és vezetésében: VF Projekt & Marketing s.r.o. – Mgr. Fitos András és Ing. Lenka Lencsésová, akik jelen voltak a záróbemutatón.
Az iskola részéről a projektbe bekapcsolódott: a szerződés megkötésekor 96 tanuló – jelenleg 101 tanuló, az iskola 11 pedagógusából 9. A projekt időtartama: 24 hónap volt , 2012. május 1-től – 2014. április 30-ig
A projektnek két tevékenysége volt:Először is az IKT felhasználása az oktatásban – a tanulók és pedagógusok IKT kompetenciájának fejlesztése – tanítási órák modernizálása IKT eszközök használatának bevezetésével az alsó és felső tagozaton egyaránt.
Másodszor pedig a történelem, biológia és angol tantárgyak oktatásának megújítása – új oktatási formák és módszerek bevezetésével – tanmenetek megújítása, új tansegédeszközök előállítása

A pedagógusok két képzésen vettek részt a projekt folyamán:
– Digitális technológiával az interaktív táblák hatékonyabb kihasználásáért. Akkreditált 110 órás képzés – 25 kreditpont és tanúsítvány.
– Az interaktív táblák fejlesztése a pedagógus segítségével. Akkreditált 110 órás képzés – 25 kreditpont és tanúsítvány. Mindkét kurzus vizsgával zárult.
Pedagógusok elsajátították a Smart programokat, ill. Power Point prezentációkat, melyeket a tanítási órákon alkalmaznak. Bevizsgált közbeszerzésekkel az iskola az IKT bevezetéséhez szükséges tansegédeszközökhöz jutott: 2 interaktív Smart tábla, projektorok minden osztályba, elektronikus vetítővásznak, kerámia táblák, videokamera, multifunkciós berendezés, 9 notebook a megfelelő szoftverekkel, oktatószoftverek, Alf ineraktív feladatkészítő szoftver.
Az aktivitás során a történelem, biológia és angol nyelv oktatásának megújítására, új módszerek és oktatási formák bevezetésére került sor
Két angol szakos pedagógus 2 hetes londoni nyelvi kurzuson vett részt a nyelvi kompetenciák fejlesztése céljából. A kurzus tanúsítvány megszerzésével zárult. Angol nyelv oktatásának színesebbé és eredményesebbé tétele a projektoktatás bevezetésével három projektnapot valósítottak meg fogalomrendszerek beépítésével. Ezek a következők voltak; Halloween Party, Valentine´s Day, Independence Day. Ezeket a tanulók a záróbemutatón be is mutatták.
A biológia és történelem szakos pedagógusok is részt vettek kurzuson, amelynek eredménye, történelem és biológia tanmenetek átdolgozása, a regionális ismeretek beépítése a biológia és történelem oktatásába.
Ennek lépései: regionális ismeretek gyűjtése pedagógusok és diákok által – hetényi szokások, hagyományok, mesék, énekek összegyűjtése, regionális ismeretek felhasználása – pl. felkészülés versenyekre, konferenciákra, kiállítások szervezése, ( hagyományos Tarczy-napi kiállítás – idén a hetényi színjátszás történetéből, Sajó Károly Környezetvédelmi Versenyen a Hetényi tavak bemutatása – történelmi és biológiai szempontból egyaránt – országos 5.-6. hely, Tudok országos 2. Hely és nemzetközi különdíj a Néprajz és közgazdaságtan szekcióban a Kitelepítésekről szóló kutatómunkával.), regionális ismeretek rendszerezése – MF elméleti anyagának elkészítése, regionális munkafüzet feladatainak összeállítása. Interaktív DVD elkészítése, amelyen a tanulóik által elmesélt hetényi mesék, énekelt hetényi dalok is felkerültek.
A projekt zárórendezvényének második részében bemutató órákra került sor. Hovany Renáta a 2. osztályban a Család – IKT és Smart program használata interaktív tábla nélkül, Csintalan Márta a 5. osztályban a Matematika oktatását mutatta be interaktív tábla használatával. Rancsó Andrea a hetedikeseknél a regionális ismeretek beépítése a történelem tanításába – regionális MF , interaktív DVD és interaktív tábla használatával mutatta be.
A sokéves kutatómunka eredménye volt a megjelent helytörténeti munkafüzet is, ami szintén a projekt keretében került kiadásra. Ez lehetőséget ad arra, hogy az elkövetkező években hatékonyan taníthassák a helytörténetet, beépíthessék a történelem és biológia órákba, ezzel is korszerűsítve és egyedivé téve a tantárgyak oktatását.
A munkafüzet szerzői Czibor Angelika és Rancsó Andrea előszavával: „Amikor kezetekbe veszitek ezt a könyvet és átlapozzátok, láthatjátok, hogy nem hagyományos
tankönyvet, vagy munkafüzetet tartotok a kezetekben. Inkább munkatankönyvnek
nevezhetnénk ezt a sok érdekes információt, tudásanyagot, hozzájuk kapcsolódó feladatokat,
meséket, történeteket és játékokat tartalmazó kiadványt. A munkafüzet összeállításával az
volt a célunk, hogy titeket, a hetényi iskola tanulóit minél alaposabban megismertessünk szűk
régiónk, kifejezetten Hetény község történelmi és természeti értékeivel. A sok, régóta és sokak által gyűjtögetett érdekes adat, történet, népi hagyomány, így számotokra is hozzáférhetővé válik és nem merül a feledés homályába. Bízunk abban, hogy a sokszínű feldolgozásban mindenki megtalálja azt a témát, ami felkelti az érdeklődését.
Iskolánkon a regionális ismereteket leginkább a történelem, biológia és földrajz tantárgyak
tanmeneteibe igyekeztünk beépíteni. Ezért ezt a kiadványt kiegészítő tankönyvként
használhatjátok ezeken a tanórákon.
A munkafüzet feladatai fejlesztik a kreativitásotokat, tartalmazzák a globális nevelés elemeit,
de vannak köztük olyanok is, melyek a tantárgyközi kapcsolatokat építik. A munkafüzet
interaktív DVD melléklete lehetővé teszi a tananyag és a feladatok interaktív tábla segítségével történő feldolgozását. Nálunk így találkozik a történelem, az ősi kultúra, a néphagyomány és a természet a modern technika vívmányaival
A rendezvény végén minden résztvevő kapott egy munkafüzetet és DVD-t.
A projektzáró rendezványről további képek megtekinthetők a Képgalériában ITT >>>

Miriák Ferenc, Felvidék.ma
A szerző felvételei

{iarelatednews articleid=”44685,43100,41763,37408,37058″}