45592

A 95 évvel ezelőtti komáromi áttörésre emlékeztek a révkomáromi katolikus temetőben található áldozatok tömegsírjánál. 1919. május 1-én csaknem háromezer magyar munkás próbálta újraegyesíteni a kettészakított várost, a csehszlovák megszállók azonban közbeléptek és több száz embert mészároltak le.

A magyar hősök révkomáromi tömegsírjánál Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója idézte fel a véres május elsejei eseményeket, kiemelve: a magyarországi munkás milicisták célja az északi városrész visszafoglalása volt. Elmondta: az akció elbukott, a csehszlovák gyalogezred elzárta a visszavonulási útvonalakat és több száz magyar munkást, köztük egy tizenkét éves gyermeket is lemészárolt.
Nem mindig az a győztes, aki nyer, ugyanis nemcsak hadi, politikai, vagy éppen szabadságharcos, hanem erkölcsi győzelmet is lehet aratni – hangsúlyozta beszédében Somogyi Alfréd apácaszakállasi református lelkész. „Ezek a hősök még tudták, hogy a haza, a szülőföld a magyar ember számára Istentől való, olyan, mint egykor Ádámnak az Éden. Az itt nyugvó névtelen csontok ugyanakkor nem kérik számon a felvidéki magyarságon haláluk értelmét, nem vádolnak megroppanásunkért és nem vesznek elő népfogyatkozásunkért. Csak annyit mondanak: mi megtettük, s ez úgy koppan lelkünkben, mint a golgotai keresztről hangzó fájdalmas szó az Úr Jézus ajkáról: elvégeztetett” – fogalmazott.
A 95 évvel ezelőtt történt mészárlást több évtizedekig elhallgatták. Az áldozatok tömegsírja még évekkel ezelőtt is teljesen elhanyagolt állapotban volt, a sír rendbetételét a dél-komáromi Endresz csoport és révkomáromi Egy Jobb Komáromért polgári kezdeményezés indította el. A két szervezet május elsején minden évben koszorúzással emelékezik meg a névtelen hősökről.

lm, Felvidék.ma