45548

A Gömör-megyei Rakottyási Egyházközség szervezésében május 3-án, 17.00 órai kezdettel A kőszikla élete címmel evangelizációt tartanak a helyi kultúrházban.

Igét hirdet Nagy Ákos Róbert esperes, aki Péter apostol életét veszi górcső alá. A dicsőítés szolgálatát a gömöri lelkészek zenekara végzi.
Több szempontból is érdeklődésre számot tartó életút tárul elénk. Megláthatjuk benne Jézus Krisztusnak, az apostol szeretett Mesterének lelki küzdelmét ezért a tanítványáért. Szemlélhetjük azután Péter jellemét, heveskedő magatartásában a súlyos hibát, amit elkövetett tagadásával. Megérthetjük végül azt is belőle, hogy a Sátán milyen hadállásokat tud kiépíteni még a Krisztus-követők soraiban is, ha valaki akár csak egyetlen isteni tanítást nem mérlegel komolyan, nem vesz fontolóra az életében. Bárcsak megértenénk és elkerülnénk a péteri hibákat! S bárcsak az igazi megbánás, megtérés által mi is olyan keresztényekké válnánk, mint ez az egyszerű galileai munkásember, aki ebben a levelében a Krisztus iránti mély, értelmes szeretetéről éppúgy bizonyságot tett, mint a rábízott nyáj iránti felelősségérzetéről! Bővebb elemzés ITT>>>.

Reformata nyomán, Felvidék.ma