45a

A Lévai Szent László Kör a lévai és Léva környéki magyar ajkú római katolikus hagyományok ápolóinak polgári társulása, 2014. április 29-én tartotta első éves tevékenységének értékelő közgyűlését. A közgyűlésen összefoglalták és értékelték az elmúlt időszak nem kevés számú eseményét, rendezvényeit és a tagság, illetve a megjelent szimpatizánsok ötletei, észrevételei, tanácsai alapján és segítségével meghatározták az elkövetkezendő időszak feladatait. Természetesen folytatni kívánják tovább a megkezdett munkát – az „Együtt, egymásért!” jelige alatt.
A “Lévai Szent László Kör”, 2012. december 8-án alakult, Ivkovics Sándor, Müller Éva, Müller Péter és Papp Zsolt alapító tagok bábáskodása mellett s akkori alapítólevelük értelmében folytatója kíván lenni a valamikori Lévai Katholikus Kör, a Lévai Női Mária-kongregáció és a Lévai Férfi Mária-kongregáció értékeket hagyó tevékenységének. A Lévai Szent László Kör a lévai és Léva környéki magyar ajkú római katolikusok polgári társulása, mely fő céljának tekinti a római katolikus hagyományok anyanyelvünkön való ápolását, a hitélet elmélyítését, a római katolikus ifjúságunknak a krisztusi tanok szellemében való vezetését valamint a keresztény magyar kultúra ápolását, megismertetését és terjesztését. A kör otthona, természetszerűleg a Reviczky Ház, melynek kapui, ahogyan a többi lévai magyar szervezet és intézmény számára is mindig nyitva állnak rendezvényeik megszervezésére s elképzeléseik megvalósítására.
A Lévai Szent László Kör első szélesebb körű bemutatkozása még 2013. január 15-én történt, “A római katolikus egyleti élet lévai hagyományai” című, Müller Péter által tartott érdekfeszítő előadás után a lévai Reviczky Házban, melyen az előadó felvázolta az ide s tova száz éves igen aktív katolikus élet mozzanatait a boldog békeidőkben. Akkoriban tulajdonképpen a város minden oktatási intézményében, vagy különféle polgári társulások keretei között megszervezte magát a magyar katolikus közösség. A hosszú bolsevik elnyomás után, talán kicsit késve, de ismét reményteljesen ismétli magát rendre a történelem, hiszen a római katolikus hívek ismét meghatározták önmagukat Léván. Az elmúlt sikeres év után bátran állíthatjuk: nem hiába.
Szemléltetésképpen csak kivonatosan a Lévai Szent László Kör elmúlt időszakának néhány fontos rendezvénye időrendi sorrendben:
2013. január 15. „A római katolikus egyleti élet lévai hagyományai” Müller Péter előadása a Reviczky Házban, majd a Lévai Szent László Kör 2012. december 8-án tett szándéknyilatkozatának ismertetése, első tömeges jelentkezés a Lévai Szent László Körbe.
2013. február 16. Ismerjük meg a lévai szakrális emlékeket! Séta a város-ban és a lévai Kálvária-domb környékén.
2013. március 16. Keresztúti ájtatosság a lévai Kálvárián.
2013. április 23. A Lévai Szent László Kör első közgyűlése.
2013. május 25. Loretói litánia a lévai Kereszthegyi kápolnánál, majd kötetlen piknik a Duchony család szőlőjében.
2013. június 14. Bíró László tábori püspök szentmiséje és „Hit éve” c. előadása a lévai plébániatemplomban, majd közös vacsora a plébánián.
2013. július 26. Közösségi részvétel Böjte Csaba lelkiatya által celebrált nyitrai Szent László emlékmisén.
2013. szeptember 14. Vanda Károly volt lévai káplán úr szentmiséje a lévai Szent József templomban majd estebéd a Kevély családnál a család jóvoltából.
2013. október 1-31. Október a rózsafüzér hónapja – közös rózsafüzér imádkozás a hétfői, szerdai és pénteki szentmisék előtt a lévai Szent Mihály plébániatemplomban.
2013. október 12. Határjárás és sárkányeregetés.
2013. október 26. „Szüreti batyubál” a Reviczky Házban a Reviczky Társulás, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája és Lévai Szent László Kör közös szervezésében.
2013. november 16. Kirándulás Székesfehérvárra – az „István a Szent király” páratlan kiállítás megtekintése, zarándoklat a Prohászka Ottokár emléktemplomba és Kaszap István sírjához.
2013. november 30. Játékos készülődés az adventre 1-től 99 éves korig (kézműves foglalkozások) a Reviczky Házban.
2013. december 1., 8., 15., 22. Karácsonyi adománygyűjtést rászoruló családok részére (tartós élelmiszer, játékok, könyvek gyűjtése) a plébániatemplomi
szentmisék előtt és után.
2014. március 1. “Kívül belül váljunk szentekké!” elnevezésű álarcosbál a Reviczky Házban. Öltözzünk kedvenc szentjeinknek! Program: jelmezek bemutatása, játék, móka, nevetés
2014. március 25. Sztyahula László kéméndi esperes plébános „A római katolikus egyház története a barsi régióban 1918-1950″ című előadása majd a „A csehszlovákiai katolikus egyház története 1918-1950″ c. könyvének dedikálassal egybekötött könyvbemutatójáról.
A közgyűlés képei megtekinthetők a képgalériánkban.

Wirth Jenő, Felvidék.ma