45640

A Pátria rádióban május 11-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a négyezer ember megvendégelése. Szó lesz a Marcelházán megtartott komáromi egyházmegyei kórustalálkozóról és a Barsi Egyházmegyei Majálisról.
Jézus szánakozik az őt hallgató sokaságon, mivel nincs mit enniük. A tanítványok a tényekből indulnak ki: csupán hét kenyerük és néhány haluk van. De Jézus hálát ad azért, amijük van és mindenki jóllakik. A négyezer ember megvendégeléséről szól a hallgatókhoz Batta István lelkész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szóvivője, külügyi tanácsos.
A marcelházi református templom adott otthont a komáromi egyházmegye idei évi kórustalálkozójának. Az alkalomra tizennégy gyülekezeti kórus és a repertoárjukban egyházi énekeket is felvonultató hagyományőrző csoportok is részt vettek. A két és fél órás programnak több mint 150 résztvevője volt. A kórustalálkozók fontosságáról Süllné Rácz Kingával, az Egyházzenei Osztály igazgatójával készült beszélgetés, valamint bemutatjuk a búcsi hagyományőrző népdalkört.
„…jó reménységgel ajándékozott meg.” Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írt második leveléből, a 2,16-17 versekből vett igei üzenet köré gyűltek egybe május elsején a barsi egyházmegye gyülekezetei, hogy immár második éven közösségépítő alkalmon vegyenek részt. Az idei majálisnak, amelynek közel ötszáz résztvevője volt, a vámosladányi református gyülekezet adott otthont. A rendezvényről Kassai Gyula lévai lelkipásztor ad tájékoztatást.
Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya
A műsor ismétlésére másnap, hétfőn, május 12-én 13.05 órakor kerül sor.
Az egyházi műsor hangos ajánlója itt hallgatható meg.
A Világosság egyházi műsort a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.

Reformata, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”45639,45447,45389″}