46603 1

Komárom Város vezetése a Pro Arte Danubii, Duna Mente Művészetéért Polgári Társulást bízta meg 2001 szeptemberében, hogy a kultúra, a szépség, az értékek bemutatásának színterévé alakítsa a Ferences barátok utcájában található Katona templomban működő Limes Galériát.
A Polgári Társulás 1999 decemberében lett önálló jogi személy. Kezdetekben a Nádor Utcai Galériában (Bencés Rendház folyosóján) rendezte meg kiállításait. A cél a kortárs művészet bemutatása országos és nemzetközi viszonylatban.
Az éves kiállítások dramaturgiáját úgy állítjuk össze, hogy helyet kapjanak a fiatal, pályakezdő művészek, a jubilánsok, az izgalmas életművek – a képzőművészet különböző válfajaiban. Odafigyelünk az egyetemes magyar népi kultúra ápolására, bemutatására. Kétévente sérüléssel élő emberek alkotásainak is teret adunk.
Minden rendezvényünk családias, ünnepi hangulatú megnyitókkal az értékek közvetítésére törekszik. Kezdetektől évente 15-20 kiállítást valósítunk meg a templom adottságait kihasználva két helyszínen: az egyik, az impozáns méretekkel rendelkező barokk egyhajós templomtér, valamint a karzaton kialakított, Dúdor István festőművészről elnevezett kisebb kamara- jellegű kiállítótér. Évek óta sikeres nyári képzőművészeti- és alkotótáborokat szervezünk gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A templomot ferences rendi szerzetesek építették 1677 és 1681 között, az akkori város szélén, amelyet az Immaculatanak, azaz a Szeplőtelen Szűznek szenteltek. (Érdekesség, hogy maga a templom a köznyelvben Katonatemplomként híresült el a későbbiekben betöltött szerepe miatt, de az utca még mindig viseli az építtetők, a ferences rendi barátok nevét). Az 1763-as földrengés után 1769-ben újították fel a templomot, ebből az időszakból származik a ma is látható tornya. A ferences rend feloszlatása után (II. József, 1783.) a várbéli katonaság, az akkor épülő erődrendszerben szolgálatot töltő katonák számára ökomenikus istentiszteleteket tartottak egészen 1945-ig, de a lakosság is használhatta a templomot liturgikus célokra. A templomhoz kolostorépület is tartozott, amelyet a II. világháború után leromboltak. A templom barokk stílusban épült, egyhajós belső térrel, karzattal és egy délnyugaton elhelyezkedő toronnyal. A falakat freskók díszítették (a templom építésével egyidejűleg készültek), a szoborfülkékben az Árpád- házi szentek alakjai közül néhány ma is jól látható.
A templomtér alatt temetkezési célra használt altemplom húzódik. (Az 1965-ös árvíz után a katakombákat homokkal töltötték fel.) A templomteret hosszú évekig (1950-2001) raktárként használták. Az épület állaga tönkrement. 1966-ban Komárom Város Önkormányzata és a Műemlékvédelmi Hivatal összefogásával régészeti feltárások és falkutatás folyt. Megvalósult a tetőszerkezet felújítása és az előteret üvegfallal választották le.
A Pro Arte Danubií Polgári Társulás tagjai és vezetősége révén a város és Szlovákia különböző kulturális intézményeiben – sőt határainkon túl is – szervez, rendez és nyit meg kiállításokat. A társulás éves program alapján működik. Az évi közel 20 kiállítást kizárólag pályázati úton szerzett pénzösszegekből valósítjuk meg, szintén ebből működtetjük az épületet is, időnként nagyon nehéz körülmények között.
A kortárs művészet bemutatásánál ügyelünk arra, hogy a hely adta lehetőségeknek megfelelő (barokk templomhajó) kiállításokat rendezzünk meg, ahol minden kísérő történés (zenei műsorszámok, énekek, versek, performenszek, meseadaptációk, tánckompozíciók, evangelizációs játékok) a kiállítás adta élmények karakteréhez kötődjön.
Így fokozzuk a komplex művészi élményt, hogy közösen fedezzük fel a művészetek üzeneteit, hogy megértsük a jelenkor művészetének különböző kifejezési eszközeit és azt, hogy miért épülnek be akár a köznap tárgyai a műalkotásokba. Korunkban a művészet funkciója nem csupán a szépérzék kielégítése:a művész véleményt mond, álláspontot közöl, figyelmeztet, tehát jelen van életünkben. Legyen szerencsénk, és próbáljuk megérteni, élvezni az idők jeleit a képzőművészetben!
A Pro Arte Danubií Polgári Társulás eddigi működése jelzi, nem eredménytelen a fáradozás, hogy megismerjük egymás kultúráját és értékeit a bőrszín, a lakhely földrajzi fekvésétől függetlenül, országon és kontinensen belül és kívül. Hiszen az igaz művészet jelet, üzenetet hordoz embertől emberig.
Minden egyes kiállításunk, könyvbemutatónk, irodalmi estünk, koncertjeink a megnyitó napján ingyenesek a közönség számára. Az ünnepélyes megnyitók pontos időpontja az alábbi honlapon tekinthető meg ITT >>>
Kiállításaink naponta 13 órától 17 óráig látogathatóak, kivéve: hétfő, szombat, vasárnap – ezeken a napokon előre bejelentkezni a következő telefonszámon lehet: 0903 71 94 93.
A belépődíj 2 € , több fős csoportoknak , valamint iskolás osztályoknak kedvezményt is tudunk biztosítani.
Nagyon sok szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!

Szalai Erika, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”46600,46046,42912″}