46988

Tanévzáró istentisztelettel kezdődött a gyülekezeti nap június 29-én Komáromban.

A tanévet lezáró istentiszteleten rendhagyó módon gyerekek olvasták fel a 23. zsoltár verseit. Fazekas Zsuzsanna lelkész megemlékezett az 1. világháború kitörésének 100. évfordulójáról, a harctéren maradottakról, az özvegyekről és az árvákról. Majd a hagyományokhoz híven a déli harangszó után a gyülekezet az 1763 –as nagy komáromi földrengés évfordulója alkalmából hálaadó emlékező áhitatot tartott.
Az összetartó közösség tovább bővítette a gyülekezeti nap programját a református kollégium udvarán elköltött közös ebéddel, amelyen remek alkalom nyílt beszélgetésekre, közös időtöltésre. A legkisebbeket bohóc szórakoztatta lufikból fújt állatfigurákkal, de a gyerekeknek kincskeresésben is volt részük.
Az érdeklődőket továbbá délutáni filmvetítésre várták, amelyen rövid előadásokat hallgathattak meg a gyülekezeti élet különböző területeiről. Szabó Csekei Tímea azzal a nem titkolt szándékkal nyitotta meg az előadássorozatot, hogy a gyülekezet életében szerepet játszó különböző csoportok munkásságát használják egymás és a közösség épülésére.
Elsőként az 1881-ben alakult komáromi Protestáns Nőegyletet mutatta be Körtvélyesi Piroska, aki részletesen beszámolt az egylet történelmi múltjáról, majd jelenlegi munkájáról. A 81 tagot számláló egylet három fő célt tűzött ki maga elé: hitmélyítő, egyház-társadalmi és szeretetmunkát. Minden hónap utolsó keddjén tartják összejöveteleiket, rászoruló, többgyermekes családokat támogatnak anyagilag vagy élelmiszerrel. Szeretetmunkájuk során halmozottan sérült gyerekekkel foglalkoznak, zenés igei programokat biztosítanak számukra. Foglalkozásokkal egybekötött konferenciákat tartanak, idős, beteg testvéreiket látogatják, segítenek ott, ahol arra szükség van. Az egyház különböző rendezvényein is ők biztosítják a háttérmunkát.
A 10 évvel ezelőtt – Rácz Ilona kezdeményezésére- alakult Napsugár csoportot Hozákné Bedecs Erzsébet mutatta be. A csoport halmozottan sérült, hátrányos helyzetű fiatalokkal és azok családjával foglalkozik. Tevékenységük fő mozgatórugója a szeretet, a meghallgatás, a vigasztalás, a segítségnyújtás. A tagok havonta három alkalommal találkoznak a gyülekezeti teremben és otthonaikban is. A sok éves egymásra figyelés, imádság összekovácsolta a csoport tagjait.
Harmadikként a Collegium Musicum mutatkozott Fekete Éva tolmácsolásában. 2011 –ben Fazekas László püspök kérésére vállalta el a kórus vezetését Süll Kinga egyházzenész. Az újjáélesztett énekkar tagjai csütörtökönként találkoznak, és készülnek fel a különböző kórustalálkozókra, az énekkar többször szolgál ünnnepi istentiszteleteken is.
Simonné Rácz Márta a több évtizedes múltra visszatekintő vasárnapi iskola munkáját mutatta be. A gyermek istentiszteletre keresztelt vasárnapi iskolának nagy szerepe van a gyermekek hitéletre való nevelésében, nagy felelősséggel jár, hiszen a gyermekeket kiviszik a templomból. Terv szerint működik, lelki vezetővel, zenés áhitattal. A gyermekeket korcsoportok szerint osztják három csoportba: az első csoportot az óvodások és a kis elsősök alkotják, a második csoportba a 2., 3. és 4. osztályosok, a harmadik csoportba pedig az ötötdikesek és hatodikosok járnak. Hetedik évfolyamtól már a templomba járnak istentiszteletre a gyermekek, hiszen ők már a konfirmációra készülnek.
Utolsóként Tóth Zsuzsanna mutatta be a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziójáról készült beszámolóját, amelynek ő az igazgatója. Küldetésük egy új, előítéletmentes missziós látás elültetése a magyar református gyülekezetekben, illetve a cigány nép Krisztushoz vezetése, hogy megtapasztalhassák az Úr szeretetét, annak gyógyító erejét.
A vetítéssel egybekötött családias hangulatú bemutatkozásokat szívesen fogadták az érdeklődők. A gyülekezeti nap ekkor még nem ért véget , a kollégium udvarán tovább folyt a közösségi élet, vidám, önfeledt időtöltés a gyermekekkel,barátokkal, családdal.
A tegnapi napról készült felvételeket, amelyeket Turányi József készített, itt megtekinthetik.

Szalai Erika, Felvidék.ma
További képek a Képgalériánlban ITT>>> tekinthetők meg.