46281

Önkéntes munka keretén belül újították fel a rozsnyói Róth Ernő utcai magyar óvoda udvarát.
A Via Nova Ifjúsági Csoport Rozsnyói Alap és Járási szervezeteinek tagjai, és a Rozsnyói Református Egyházközség hívei június 7-én a „Segítsünk szeretettel 2014″ elnevezésű önkéntes akcióban vettek részt.
Céljuk az óvoda udvara kerítésének lefestése, a homokozó kitisztítása és lefestése, valamint a játszótér és udvar rendbetétele, virágosítása volt.
A munkálatokra 210 eurót gyűjtöttek össze, melyből a festékeket és a munkához szükséges egyéb eszközöket vásárolták meg. Voltak, akik tárgyi adományokkal támogatták az önkéntességet.
Szentpétery Gabriella óvodaigazgató levelében a következő szavakkal köszönte meg a résztvevők segítségét: „Köszönetemet és tiszteletemet fejezem ki ezúton a Via Nova Ifjúsági szervezet és Református Egyházközség minden kedves tagjának, akik részt vettek szombaton a magyar Óvoda környékének széppé varázsolásában. Nagyra értékelem eme csoport segítőkészségét, és örömmel konstatáltam, hogy nem halt még ki az emberiség azon vékony rétege, akik szívvel gondolkodnak s fáradságot, egyéni juttatást és bármiféle más érdeket félretéve össze tudnak állni a közös cél elérésében. Külön köszönetem Beke Beátának, Simon Csabának és Susányi Máriának a jól megszervezett munkáért és anyagi támogatásért, valamint a kellemes és vidám hangulatban eltöltött szombati akcióért.”
Azonban az igazgatóasszony és a fiatalok is csalódásukat fejezték annak kapcsán, hogy az óvodát látogató gyerekek szülei érdektelenül álltak hozzá a szépítő akcióhoz. „Annak ellenére, hogy időben beszéltünk az óvoda-szépítő brigádról, valamint szórólapok elhelyezésével igyekeztem fölhívni a szülök érdeklődését erre a napra, valahogy nagyobb segítőkészséget reméltem a szülők oldaláról” – tudtuk meg tőle. Két család kivételével, akik anyagilag támogatták az eseményt, egy anyuka vett részt a brigádban.
A rozsnyói „icsések” idén már második alkalommal segítették a magyar oktatást a járásban. Márciusban a tornagörgői alapiskolát támogatták meg erejükhöz mérten.
Susányi Mária a Via Nova Ics országos elnökségi tag, járási elnöknő nagyon fontosnak tartja az anyanyelvi oktatást, mert ez megmaradásunk egyik fontos alappillére. „Ezért erről nemcsak beszélünk, de lehetőségeinkhez mérten teszünk is érte. Tudomásunk szerint az óvoda kertje elég elhanyagolt volt, így a helyszín már adott volt, csak módot, segítő kezeket és támogatókat kellett találnunk a cél eléréséhez. Végül egyikből sem volt hiány. Egy-egy ilyen eseménynek fontos közösségépítő szerepe is van, így nemcsak a gyerekek környezetét tesszük szebbé és tisztábbá, de fiatal és idős együtt dolgozik, hogy a gyerekek kinn a szabadban is szép és tiszta környezetben játszhassanak.
Gondoskodunk a legkisebbekről, mert a gyerekeké a jövő, rájuk kell építenünk, és kitudja, lehet pár év múlva pont a valamelyik ma önkéntesen segítő kíséri be először gyermekét az óvoda falai közé” – nyilatkozta a Felvidek.ma portálnak.
Az óvoda szépítését áhítattal és igével kezdték. Nt. Buza Zsolt rozsnyói református lelkész az igemagyarázatban elmondta: „Ennek az eseménynek háromszoros üzenete van a ma embere számára: először is közösségi életünkben szükségünk van Isten megtisztító hatalmára. Csak az tud jót s jól tenni, akit az Isten megtisztított.
Hiszem, hogy ma is itt lesz velünk, és látni fogja, hogy mi azt akarjuk: ez a város: Rozsnyó az Ő temploma legyen. Kívülről és belülről. Te is hozzájárulhatsz ahhoz, hogy Isten háza legyen a hely, ahol élsz, dolgozol, tanulsz. A második: Jézus tudta, hogy szeretni kell Isten házát. Meg kell azt őrizni, és Istennek kell azt megőrizni. Azon a helyen valóban az történjen, aminek kell. A harmadik: Romboljuk ma le a szeretettel azt a szemetes világot, amit magunk körül látunk és sajnos felépítettünk. Romboljuk le, és mondjuk végre ki, hogy nem szeretnék, hogy mi gyermekeink ilyen környezetben nőjetek fel. Képesek lerombolni a szeméttel teli világot, és odahelyezni kezük, lábuk, szívük által szeretetüket, és magát a jó Istent, aki adott nekünk ma erőt, jó időt, egészséget” – mondta.
Az áldást követően Susányi Mária a Via Nova Ics rozsnyói járási elnöknőjének rövid üdvözlése után a résztvevők nekiláttak a munkának. A 16 fős csapat egész nap dolgozott. Délután 5 órakor végeztek. Elültették az ajándékba kapott virágokat, facsemetéket, lefestették a kerítést, lócát, homokozót. Az akció végeztével az ics még játékokat is ajándékozott a gyerekeknek.
Az óvoda szépítését a következő szervezetek és személyek támogatták, akiknek köszönhetően immár a gyerekek tiszta, szép környezetben játszhatnak:
Beke Zoltán Rozsnyó város önkormányzati képviselője; Ifj. Bacskai Árpád – ARVID, Tornagörgő; Csík Tímea; Csorba Tamás a Via Nova Ifjúsági Csoport Rozsnyói Alapszervezetének vezetőségi tagja; Hiczér András – HIREX, Betlér; MKP Rozsnyói Járási Elnöksége; Rákóczi Magyar Ház, Rozsnyó; Simon Csaba a Via Nova Ifjúsági Csoport Rozsnyói Alapszervezetének elnöke; Susányi Mária a Via Nova Ifjúsági Csoport Rozsnyói Járási szervezetének elnöke, országos elnökségi tag; Szövetség a Közös Célokért, rozsnyói területi iroda.

Az eseményről készült képeket megtekinthetik a képgalériánkban.
BB, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44299″}