A magánvállalkozás mint olyan, Szlovákiában alig több mint 20 éves múltra tekint vissza, ennek ellenére azonban a kis- és közepes vállalkozásokon belül az egyik meghatározó tényező.

A szülői tapasztalat és a fiatalos szenvedély ötvözete a siker kulcsa lehet, az ilyen típusú vállalkozásokat megcélzó állami támogatás viszont egyelőre még várat magára.
A vállalkozások fejlődését gátló olyan tényezők, mint a magas adó- és járulékteher, valamint a bürokrácia mellett a munkanélküliség a leginkább aktuális probléma.  
A munkanélküliség mértékének a csökkentését egyebek között a családi vállalkozások támogatása is elősegíthetné. Meg kell említeni, hogy a kis- és közepes vállalkozások javarésze, mintegy 80 százaléka családi vállalkozás.
Legutóbbi kutatása alapján, amelyben a családi vállalkozások 2013-as helyzetét vizsgálták, a PwC tanácsadó cég arra a következtetésre jutott, hogy a családi vállalkozások nagyrészt 5-től 50 alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozások.
A családi vállalkozások több mint felében két, legfeljebb azonban öt családtag tevékenykedik, és a tulajdonosok mintegy 75 százaléka azt szeretné, ha utódaik továbbvinnék a céget.
Bár a családi vállalkozások a gazdaság egésze számára komoly hasznot hoznak, gyakran alulértékeltek.
Az állami támogatás viszont a nullával egyenlő. Minden kormányprogram a célcsoportokat, nem pedig az egyszerű vállalkozókat célozza meg. A szlovák jogszabályi környezet egyik nagy hiányossága, hogy nemcsak hogy nem definiálja, nem is ismeri a családi vállalkozás fogalmát.
A Foglalkoztatási Intézet elemzője, Michal Páleník szerint kiemelt hangsúlyt kellene fektetni a fiatal gazdák támogatására is. Az agrárpolitikára az uniós alapokból óriási összegeket különítenek el, viszont ennek hatékonyságát Szlovákiában nem nagyon vesszük észre.
A támogatás egyik formája lehet a kisebb bürokrácia. A gyakorlatból tudjuk, hogy az alkalmazottat három hivatalnál is be kell jelenteni, a számos formanyomtatvány kitöltéséről nem is beszélve.
Az elemző szerint a kormánynak a Munka Törvénykönyvének egyes fejezetein is módosítania kellene, ilyen például az alkalmazottak elbocsátására vonatkozó szabályok enyhítése a kis munkáltatók részére, így például ne tartsuk fenn a gyesen levő alkalmazott számára a helyet, ez ugyanis egy három alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásra teljesen más hatással lehet, mint egy nagy cégre.
A felmérésben részt vevő vállalkozások  nagy része a kormánytól elvárja az adóterhek csökkentését, ezen belül 43 százaléka elérhetőbbé szeretné tenni az európai uniós alapokhoz való hozzáférést, 30 százalékuk pénzügyi jellegű támogatást vár, ilyen például az állami garanciavállalás vagy a családi vállalkozások számára garantált kölcsönfelvételi lehetőség.
A PwC elemzése alapján a családi vállalkozások ereje az összetartásban, a pénzügyi és ellenőrzési területen a kölcsönös bizalomban, a közös érdeklődésben és egyetértésben rejlik, ennek következtében a családi vállalkozások hosszabb távra szóló kötelezettségeket vállalnak alkalmazottaik iránt, és a családtagok személyesen is érdekeltek a vállalkozás fejlődésében.
A családi vállalkozások hátrányaként említhető a család és a munka összefonódása. Ez több esetben problémákat generálhat abból kifolyólag, hogy az érintettek a munkahelyi konfliktusokat a családi életbe is átviszik.  

Aktuálne.sk/Felvidék.ma